Jak odpovědně spravovat kapitál

03.09.2021

Od nezávislých finančních poradců až po důležitost školení - zde je několik rad, jak zodpovědně spravovat svůj kapitál a pomoci mu růst.

Spravovat kapitál
Spravovat kapitál

Jakkoli se snažíme získat více peněz do své pokladny, třeba tím, že obětujeme výlet s přáteli nebo víkend, často zjistíme, že toto úsilí nestačí k dosažení uspokojivých výsledků, a v takovém případě se můžeme velmi snadno dostat do pasti improvizace v často nebezpečných transakcích pro získání kapitálu.

Údaje, na které upozornila nedávná analýza agentury Standard and Poor's a Světové banky, nás postavily do pozoru tím, že podle jejich zjištění mají spotřebitelé v naší zemi také příliš nízké finanční vzdělání v přepočtu na obyvatele.

Nedostatečná finanční gramotnost v naší zemi by totiž mohla být hlavním důvodem, který by vedl střadatele k tomu, aby svěřili své peníze kterékoli pobočce banky, aniž by se obávali nízkých výnosů - někdy i záporných - a vysokých nákladů na správu.

Nejjednodušším způsobem jak realizovat své investice a předpoklad vyšší zisk je obrátit se pro pomoc na odborníky. I v naší zemi je množství investičních poradců, kteří mají podstatné a hodnotné rady. Důležité však je obrátit se pro pomoc na takového poradce, který není přímo vázán s žádnou investiční platformou nebo společností, od které by pobíral provize.

Pokud však chcete svůj kapitál zvýšit bez podílu jiných, začněte se učit. Je přece logické, že vše, co děláme, děláme jen v tedy dobře pokud známe správný postup. V opačném případě kdy postup jen vymýšlíme, tak zákonitě přicházejí chyby, které jsou nedílnou součástí takového procesu.

Například i do online půjček je možné v této době investovat. Existují projekty postavené jako P2P platforma, ve kterých vystupuje na straně jedné klient, který žádá o půjčku a na straně druhé investor, který do této půjčky investuje. Platforma má na starosti bezpečné a právní spojení těchto dvou stran, stejně jako dohled nad všemi transakcemi. Samozřejmě, že je to jen jedna varianta investice z množství, které jsou momentálně na trhu dostupné. O navyšování vašeho kapitálu se mohou postarat i jiné investiční programi.

Nejnovější články z finančních zpráv

Přečtěte si, co je nového

Rychlé platby jsou stále oblíbenější. Naprostá většina z nás si uvědomuje, že jsme na internetu vystaveni různým nebezpečím. Samotné znalosti však často k obezřetnosti nestačí. A naše neopatrnost z nás dělá snadný cíl.

Přestože peníze samy o sobě nás šťastnými nečiní, jsou pro šťastný život nezbytné. Nedostatek peněz je o to palčivější, že na nich závisí náš blahobyt, možnost věnovat se svým vášním nebo rozvíjet svou profesní kvalifikaci. Co máme dělat, když nám náhle dojdou peníze?

Půjčování peněz na internetu je jednoduchý a moderní způsob jak ušetřit množství času. Náš trh se začíná obracet a za pár let už může online půjčování několikanásobně překonat to klasické.

Přečerpání na účtu se neposkytuje automaticky, musíte o něj požádat. Abyste ji získali, musíte splnit několik podmínek. Smlouva o úvěru se obvykle uzavírá na jeden rok a automaticky se pak obnovuje.

Další zvýšení minimální mzdy se očekává v roce 2022, ale zatím neexistuje dohoda o tom, o kolik se minimální mzda zvýší.

Od nezávislých finančních poradců až po důležitost školení - zde je několik rad, jak zodpovědně spravovat svůj kapitál a pomoci mu růst.