Tržiště Zonky

Tržiště Zonky je webové rozehraní, kde mohou žadatelé o půjčku a investoři přehledně získat informace o vývoji P2P aukce.

Na jedné straně investor má přímou interakci s tržištěm Zonky. Přehledně si může prohlížet jednotlivé žadatele o půjčku a detailně se seznamovat s podmínkami, za jakých klient žádá o půjčku. Viz. foto č.1

Na straně druhé klient, který se registruje do P2P platformy Zonky, má na tržišti detailní přehled o vývoji jeho žádosti. Vidí, jaký investor se o jeho půjčku zajímá a také přesnou částku, kolik do jeho půjčky investoval. Nejzajímavější přínos tržiště pro klienta je stav celkové, již investované částky. V procentuálním zobrazení se k němu dostávají relevantní informace o konečném cílovém zůstatku. Tato zpětná vazba ho informuje na kolik procent je již jeho půjčka vyplacena.

Vlastnosti tržiště

Kromě online statistik směrodatných pro žadatele o půjčku a přehledných informací o klientovi pro přímého investora se v aplikaci tržiště nabízejí i jiné možnosti.


Volba - nové příběhy

Po kliknutí na volbu "nové příběhy" se každému návštěvníkovi tržiště zobrazí nové žádosti klientů Zonky o půjčku. V každé jedné žádosti se nachází příběh žadatele. Jde o jeho vyjádření a zdůvodnění účelu půjčky. Příběh žadatele je velmi důležitý, protože dokáže přesvědčit investora, aby investoval a proto se častokrát naplňuje obsahem útočícím na city investorů. Dobrý příběh dokáže přesvědčit investory investovat a to i v případě, že je typ půjčky rizikovější.


Profilové fotografie pomohou také

V nových příbězích kromě samotného příběhu zaútočí na investora i další vizuální zbraň, kterou je profilová fotka žadatele. Samozřejmě nikdo neočekává, že žadatel o půjčku zveřejní v aplikaci svou vlastní fotografii. Celý systém se vyznačuje svou anonymitou a ochranou soukromí. Profilová fotka však také může sehrát rozhodující roli při rozhodování investora o investování do konkrétního žadatele a proto by měl každý zákazník dobře zvážit, jak a čím by upoutal pozornost a stal se tak z pohledu drobných investorů v něčem jiný oproti ostatním žadatelům.

Volba - sekundární trh

Sekundární trh přináší možnost jednoduchého filtrování typu půjčky. Slouží pro investory, kteří si dokáží jednoduchým výběrem zvolit výpis žádostí o půjčku podle vlastních parametrů. Přehledný výpis žádostí si mohou volit podle samotného ratingu rizikovosti, který se dělí na:

 • A **
 • A *
 • A ++
 • A +
 • A
 • B
 • C
 • D

Následně si může investor nabídku zobrazit buď od nejnovějších nebo nejstarších žádostí. Abychom nezapomněli, je třeba dodat, že žádosti se dají filtrovat i na základě parametru počtu splátek. To v první řadě slouží investorům, kteří se soustředí spíše na krátkodobé investice, nebo naopak s maximální dobou splatnosti.

Další možnosti výběru klienta

Kromě již zmíněných možností přehledného filtrování klientů a jejich žádostí o půjčku v tržišti Zonky, má každý návštěvník možnosti použít další způsoby filtrování. Na výběr mají z následujících možností:

Půjčka na:

 • Auto - moto
 • Elektronika
 • domácnost
 • vzdělání
 • zdraví
 • vlastní projekt
 • Cestování
 • refinancování
 • jiné

Půjčuje si:

 • zaměstnanec
 • důchodce
 • bez zaměstnání
 • podnikatel
 • Na rodičovské dovolené
 • svobodné povolání
 • OSVČ
 • student
 • jiné

Na závěr

Aplikace tržiště Zonky přináší svým klientům i investorům komfortní přehled žádostí o půjčku,: profil žadatele, profilový obrázek, informace o příjmu a výdajích žadatele i okamžitou zpětnou vazbu. Je snadno ovladatelný a celkově přínosný pro projekt P2P půjčky od platformy Zonky.