Vstupní data


Jak Ammado finanční portál využívá vaše vstupní data?

Abychom vám mohli zobrazit, odeslat elektronickou poštou nebo telekomunikačními prostředky relevantní nabídku na vámi hledaný finanční produkt, potřebujeme znát vstupní data, které systém sám analyzuje a zpracuje. Jedná se pouze o telefonní číslo a e-mailovou adresu (dále jen vstupní data).


Pro získaní příslušné nabídky je nutné zadávat osobní údaje jako rodné číslo, datum narození, adresu a pod. Tyto údaje odcházejí do reklamního sdělení společnosti Elephant Orchestra a to prostřednictvím formuláře, který splňuje požadavky úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) smerice GDPR a směrnice České národní banky.


Vstupní data jsou uložena na serveru Ammado. Za vyhodnocení a zpracování vstupních dat odpovídá správce pro Ammado jehož identifikace je:
Tereza Grulichová IČ: 07286686, se sídlem Letohradská, 170 00 Praha, Česká republika.


Podmínky zpracování osobních údajů 

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete Správci dobrovolně a máte právo ho kdykoliv odvolat odhlášením se z odběru obchodních sdělení "kliknutím" na odkaz uvedený v obchodním sdělení nebo prostřednictvím adresy info@ammadopujcky.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování v době před jeho odvoláním. Pokud si nepřejete ukládat cookies webových stránek Správce na Váš počítač, můžete je zakázat přímo nastavením Vašeho webového prohlížeče. Zákaz cookies může ovlivnit funkčnost webových stránek Správce a Vaše zkušenosti při používání těchto stránek.

Ochrana osobních údajů

Správce uplatňuje přiměřená technická a organizační opatření, aby zajistili ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob. Správci za tímto účelem využívají elektronické prostředky ochrany i fyzickou ochranu osobních údajů.

Vaše práva jako subjektu osobních údajů 

Jako subjekt údajů máte: 

  • právo na přístup k Vašim osobním údajů a k informacím o zpracování svých osobních údajů dle článku 15 GDPR, 
  • právo na jejich opravu nebo výmaz dle článku 16 a 17 GDPR, 
  • právo na omezení zpracování dle článku 18 GDPR, 
  • právo na přenositelnost údajů dle článku 20 GDPR, 
  • právo vznést námitku dle článku 21 GDPR, 
  • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás jako subjekt údajů právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká, dle článku 22 GDPR.

Kontakt na Správce 

Pro uplatnění svých práv se můžete obrátit na odpovědného Správce e-mailem na adresu: info@ammado.sk, Se svým podnětem a/nebo stížností na porušení povinností stanovených právními předpisy při zpracování osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou dostupné zde: https://www.uoou.cz/