Jak używać średnich ruchomych podczas handlu na rynkach finansowych?

2023-04-09

Handlowanie średnimi kroczącymi jest popularną techniką analizy technicznej wykresu używaną do identyfikacji trendów i potencjalnych punktów wejścia lub wyjścia z rynku. Średnie kroczące są wyrażone w formie linii, która porusza się wraz z ceną na wykresie i pomagają wygładzić wahania cen i dają lepszy przegląd ogólnego trendu.

Średnich ruchomych
Średnich ruchomych

Wybór rodzaju średniej kroczącej

Prosta średnia krocząca (SMA) jest najprostszym typem średniej kroczącej, gdzie ceny są sumowane w danym okresie czasu, a następnie dzielone przez liczbę dni w tym okresie. SMA dostarcza podstawowych informacji o trendzie i jest wrażliwa na zmiany cen. Jej główną wadą jest opóźniona reakcja na zmiany cen, co może prowadzić do fałszywych sygnałów.

Wykładnicza średnia krocząca (EMA) jest bardziej zaawansowanym typem średniej kroczącej, która nadaje większą wagę ostatnim cenom. Dlatego EMA reaguje szybciej na zmiany cen niż SMA, co może poprawić jej zdolność do wykrywania krótkoterminowych zmian trendu. EMA lepiej nadaje się dla inwestorów, którzy chcą skupić się na krótkoterminowych okazjach handlowych lub lepiej śledzić bieżącą dynamikę rynku.

Ważona średnia krocząca (WMA) jest kolejnym rodzajem średniej kroczącej, która przypisuje różne wagi cenom w zależności od ich wieku. Młodsze ceny są ważone bardziej niż starsze, co oznacza, że WMA reaguje szybciej na nowe informacje niż SMA. WMA jest generalnie bardziej odpowiednia dla inwestorów, którzy szukają średnich kroczących o krótszych ramach czasowych i chcą brać pod uwagę ostatnie ruchy rynku.

Przy wyborze średniej kroczącej ważne jest, aby rozważyć swoje cele handlowe, strategię handlową i styl handlowy. Można również połączyć różne rodzaje średnich kroczących, aby uzyskać bardziej kompleksowy obraz trendów rynkowych i potencjalnych sygnałów handlowych.

Określenie okresu średniej ruchomej

Określenie okresu średniej ruchomej jest ważnym krokiem w używaniu średnich ruchomych do analizy rynku. Okres średniej ruchomej może mieć znaczący wpływ na jej wrażliwość na zmiany cen i zdolność do wykrywania zmian trendu.

Niektóre powszechnie stosowane okresy i ich ogólna charakterystyka są wymienione poniżej:

 1. Okres krótkoterminowy (np. 5, 10, 20 dni): Krótkoterminowe średnie ruchome są bardziej wrażliwe na zmiany cen i szybciej reagują na ruchy rynkowe. Średnie te są odpowiednie dla inwestorów, którzy skupiają się na krótkoterminowych możliwościach handlowych, takich jak day trading czy scalping.
 2. Średnioterminowe (np. 50, 100 dni): Średnioterminowe średnie ruchome zapewniają bardziej zrównoważony pogląd na trendy rynkowe, ponieważ obejmują więcej punktów danych i są mniej wrażliwe na krótkoterminowe wstrząsy cenowe. Te średnie są odpowiednie dla inwestorów, którzy skupiają się na swing tradingu lub inwestowaniu średnioterminowym.
 3. Średnie długoterminowe zapewniają kompleksowy przegląd trendów rynkowych i są mniej podatne na fałszywe sygnały. Te średnie są odpowiednie dla traderów i inwestorów, którzy skupiają się na długoterminowych inwestycjach i szukają stabilnych trendów.

Zastosowanie średniej ruchomej na wykresie

Zastosowanie średniej ruchomej na wykresie jest naprawdę proste. Oto jak to zrobić w większości platform handlowych:

 1. Otwórz wykres: najpierw otwórz wykres aktywa, którym chcesz handlować lub analizować. Wykres może być wyświetlany w różnych ramach czasowych (np. 1 dzień, 1 godzina, 15 minut, itp.) w zależności od preferencji i stylu handlu.
 2. Narzędzie średniej ruchomej: Na większości platform handlowych znajdziesz narzędzie średniej ruchomej w sekcji wskaźników lub badań technicznych. Szukaj nazw takich jak "Moving Average", "Simple Moving Average", "Exponential Moving Average" lub ich skrótów (SMA, EMA).
 3. Kliknij lub przeciągnij narzędzie "Moving Average" na wykres, aby dodać średnią kroczącą. Na wykresie powinna pojawić się linia średniej ruchomej.
 4. Ustaw okres czasu i typ średniej: Po dodaniu średniej kroczącej do wykresu, powinieneś mieć możliwość dostosowania jej ustawień. Kliknij prawym przyciskiem myszy na linię średniej ruchomej lub znajdź ikonę "Ustawienia" lub "Edytuj". W ustawieniach wybierz pożądany okres czasu (np. 50, 100, 200 dni) oraz typ średniej (SMA, EMA, WMA).
 5. Dostosuj kolor i styl linii.
 6. Powtórz proces dla innych średnich kroczących.
 7. Analiza wykresu. Obserwuj jak cena porusza się w stosunku do linii średniej ruchomej i sprawdź czy rynek jest w trendzie wzrostowym czy spadkowym. Średnie kroczące mogą również stanowić wsparcie lub opór, co może wskazywać na możliwy punkt zwrotny w trendzie.
 8. Rozważ inne wskaźniki i analizy techniczne: Chociaż średnie ruchome mogą być użytecznym narzędziem analizy rynku, powinieneś rozważyć również inne wskaźniki i analizy techniczne, aby uzyskać bardziej kompleksowy obraz rynku. Połączenie różnych narzędzi technicznych i analiz może poprawić Twoją zdolność do identyfikacji możliwości handlowych i zarządzania ryzykiem.
 9. Dostosuj swoją strategię handlową w zależności od wyników: Kiedy masz już średnie ruchome i inne wskaźniki na swoim wykresie, wykorzystaj wyniki do udoskonalenia swojej strategii handlowej. Być może będziesz chciał dostosować zasady wejścia i wyjścia, zarządzanie ryzykiem lub poziomy stop loss i take profit.
 10. Monitorowanie i dostosowywanie wyników: Po zastosowaniu średnich kroczących i innych wskaźników technicznych na wykresie, powinieneś regularnie monitorować wydajność swojej strategii handlowej. Jeśli zauważysz, że niektóre aspekty Twojej strategii nie działają, nie bój się wprowadzać poprawek, aby osiągnąć lepsze wyniki.

Zawsze pamiętaj, że żadna strategia czy wskaźnik nie jest doskonała i że średnie kroczące nie zawsze mogą dostarczyć dokładnych sygnałów. Kluczem jest połączenie średnich ruchomych z innymi instrumentami, kontrola ryzyka i elastyczne dostosowywanie strategii handlowej.

Analizuj sygnały

Średnie kroczące mogą dostarczać różnych sygnałów kupna lub sprzedaży, takich jak.

 • Przecięcie ceny i średniej ruchomej: Jeśli cena przecina średnią ruchomą w górę, może to sygnalizować okazję do kupna (sygnał byczy). I odwrotnie, może to być sygnał sprzedaży, jeśli cena spadnie poniżej średniej ruchomej (sygnał niedźwiedzi).
 • Przecięcie różnych średnich kroczących: Niektórzy inwestorzy używają kombinacji różnych średnich kroczących o różnych okresach. Jeśli krótsza średnia krocząca (np. 50-dniowa SMA) przecina dłuższą średnią kroczącą (np. 200-dniową SMA) w górę, może to być sygnał kupna (złoty krzyż). Jeśli krótsza średnia krocząca przesuwa się w dół poniżej dłuższej średniej kroczącej, może to być sygnał sprzedaży (death cross).
 • Wsparcie i opór: Średnie kroczące mogą działać jako poziomy wsparcia i oporu. Kiedy cena porusza się powyżej średniej ruchomej, średnia ta może służyć jako poziom wsparcia, co oznacza, że cena ma tendencję do zatrzymania spadku i odbicia w górę. Z drugiej strony, jeśli cena porusza się poniżej średniej ruchomej, średnia ruchoma może służyć jako poziom oporu, co oznacza, że cena może mieć tendencję do zatrzymania wzrostu i odbicia w dół.
 • Identyfikacja trendów: Średnia krocząca może pomóc w identyfikacji trendu na rynku. Wzrastająca średnia ruchoma wskazuje, że rynek jest w trendzie wzrostowym, podczas gdy spadająca średnia ruchoma wskazuje na trend spadkowy. Można również obserwować nachylenie i przecięcie średnich ruchomych jako wskaźniki siły trendu.
 • Należy pamiętać, że średnie kroczące nie są doskonałym narzędziem i mogą dawać fałszywe sygnały, zwłaszcza w czasach rynku bocznego lub wysokiej zmienności. Dlatego ważne jest, aby połączyć średnie ruchome z innymi wskaźnikami i analizami technicznymi, aby uzyskać bardziej kompleksowy obraz rynku i zminimalizować ryzyko fałszywych sygnałów.
 • Filtr dla strategii handlowych: Średnie kroczące mogą być również wykorzystywane jako filtry dla strategii handlowych. Na przykład, jeśli stosujesz określoną strategię kupna i sprzedaży, możesz użyć średniej ruchomej jako dodatkowego kryterium potwierdzającego sygnały. Na przykład, można zdecydować się na akceptowanie sygnałów kupna tylko wtedy, gdy cena jest powyżej średniej ruchomej lub odwrotnie, na akceptowanie sygnałów sprzedaży tylko wtedy, gdy cena jest poniżej średniej ruchomej.
 • Ocena siły trendu: Średnie ruchome mogą być wykorzystane do oceny siły trendu. Jeśli nachylenie średniej ruchomej jest strome, może to wskazywać na silny trend, podczas gdy płaska średnia ruchoma może wskazywać na słaby lub nieistniejący trend. Kombinacja średnich kroczących o różnej długości może również wskazywać na to, czy trend jest silny czy słaby.

Używając średnich ruchomych, ważne jest, aby eksperymentować z różnymi długościami i typami średnich, aby dowiedzieć się, które z nich najlepiej pasują do Twojego stylu handlowego i rynku, na którym handlujesz. Nie zapominaj również o znaczeniu zarządzania ryzykiem, aby monitorować wydajność swojej strategii i dostosować ją w razie potrzeby.

Stwórz plan handlowy

Ustal swoje cele handlowe: przed rozpoczęciem handlu, powinieneś ustalić jasne cele, takie jak osiągnięcie określonego zysku procentowego, zarządzanie ryzykiem lub budowanie długoterminowego portfela. Twój trading plan powinien być zaprojektowany tak, aby pomóc Ci osiągnąć te cele.

Zdecyduj, czy chcesz handlować krótkoterminowo (scalping, day trading), średnioterminowo (swing trading) czy długoterminowo (inwestowanie). Twój styl handlowy będzie miał wpływ na to, które średnie kroczące i inne wskaźniki wykorzystasz.

Ustal swoje zasady wejścia i wyjścia. Ustal również zasady wyjścia z transakcji, np. osiągnięcie określonego zysku lub straty albo zmiana trendu.

Zarządzanie ryzykiem: Określ, w jaki sposób chcesz zarządzać ryzykiem w swoim planie handlowym. Może to obejmować stosowanie poziomów stop loss i take profit, ograniczanie wielkości pozycji lub dywersyfikację portfela.

Wielkość pozycji: W zależności od wielkości kapitału i apetytu na ryzyko, powinieneś określić, ile pozycji będziesz zajmował. Wielkość pozycji powinna być odpowiednia do posiadanego kapitału i wielkości ryzyka, które jesteś skłonny zaakceptować.

Wybór rynku i ram czasowych: zdecyduj, którym rynkiem chcesz handlować (akcje, forex, towary, itp.) i jakie ramy czasowe najlepiej pasują do Twojego stylu i strategii handlowej.

Testowanie i śledzenie wyników: Zanim zaczniesz handlować w czasie rzeczywistym, przetestuj swój trading plan używając danych historycznych lub konta demo. Monitoruj wyniki i w razie potrzeby dostosuj swój trading plan.

Testuj i optymalizuj swoją strategię

Backtesting i optymalizacja to ważne kroki w rozwoju udanej strategii handlowej. Użyj tych metod, aby sprawdzić, czy Twoja strategia oparta na średniej ruchomej jest skuteczna i przynosi pożądane rezultaty. Wykonaj następujące kroki, aby przetestować i zoptymalizować swoją strategię:

 • Wybór danych do testowania: Do backtestingu wybierz dane historyczne, które obejmują wystarczająco długi okres czasu i zawierają różne warunki rynkowe (trend, konsolidacja, wysoka i niska zmienność). Pomoże Ci to określić, jak dobrze Twoja strategia działa w różnych sytuacjach.
 • Ustaw parametry: Ustaw parametry swojej strategii, takie jak długość średnich ruchomych, typ średnich ruchomych, zasady wejścia i wyjścia oraz zarządzanie ryzykiem. Możesz zacząć od często używanych ustawień i stopniowo dostosowywać je do swoich potrzeb.
 • Przeprowadź backtest. Większość platform handlowych oferuje narzędzia do backtestingu, które pozwalają na śledzenie wydajności strategii w czasie i pobieranie statystyk takich jak całkowity zysk, strata, średni zwrot i maksymalne przekroczenie limitu.
 • Analizuj wyniki. Oceń, czy Twoja strategia osiąga zamierzone cele i czy jest w stanie zarządzać ryzykiem. Uważaj na nadmierną optymalizację, tzn. Twoja strategia jest zbyt ściśle dopasowana do danych historycznych i jest mało prawdopodobne, że będzie osiągać dobre wyniki w przyszłości.
 • Optymalizuj parametry: Jeśli nie jesteś zadowolony z wyników, możesz zoptymalizować parametry swojej strategii. Spróbuj dostosować długość średnich ruchomych, typ średniej lub zasady wejścia i wyjścia, aby osiągnąć lepsze wyniki. Zawsze bądź świadomy ryzyka nadmiernej optymalizacji i utrzymuj swoje oczekiwania na realistycznym poziomie.
 • Powtórzony backtest: Po zoptymalizowaniu parametrów przeprowadź powtórzony backtest swojej strategii z danymi historycznymi. W ten sposób możesz sprawdzić czy Twoja strategia działa z nowymi ustawieniami i czy optymalizacja rzeczywiście poprawiła wydajność strategii. Jeśli masz możliwość, wykonaj również test poza próbką, tj. przetestuj swoją strategię z danymi, które nie zostały użyte do optymalizacji. Da Ci to lepsze wyobrażenie o tym, jak Twoja strategia może działać w przyszłości w różnych warunkach rynkowych.

Ważne jest również, aby regularnie przeprowadzać backtest i optymalizację, ponieważ rynki stale się zmieniają i to, co kiedyś działało, może już nie być skuteczne. Poprzez regularne testowanie i dostosowywanie strategii, możesz zapewnić, że Twój handel pozostanie aktualny i konkurencyjny.

Zarządzanie ryzykiem

Właściwe zarządzanie ryzykiem jest kluczem do udanego handlu i długoterminowego sukcesu na rynkach finansowych. 

Stosuj się do poniższych wskazówek, aby skutecznie zarządzać ryzykiem podczas handlu średnimi kroczącymi:

 • Używaj poziomów stop-loss. To pomoże Ci ograniczyć straty do akceptowalnego poziomu. Możesz ustawić stop loss w stałej odległości od ceny wejścia lub na podstawie analizy technicznej, np. poniżej średniej kroczącej lub poziomu wsparcia.
 • Ustaw poziomy take profit. W ten sposób możesz zablokować zyski, gdy rynek osiągnie wcześniej ustalony cel.
 • Określ swój poziom ryzyka: Zanim zaczniesz handlować, określ maksymalne ryzyko, które jesteś w stanie zaakceptować. Ryzyko to powinno być wyrażone jako procent kapitału handlowego, na przykład 1% lub 2% na transakcję. Kwota ta powinna być taka sama dla wszystkich transakcji.
 • Ogranicz wielkość pozycji: Wielkość pozycji powinna być proporcjonalna do Twojego kapitału i wielkości ryzyka, które jesteś skłonny zaakceptować. Mniejsze pozycje pomagają ograniczyć ryzyko i zmniejszyć wpływ poszczególnych transakcji na cały portfel.
 • Dywersyfikacja: Inwestuj w różne instrumenty finansowe, sektory lub rynki, aby zmniejszyć ogólne ryzyko. Dywersyfikacja pomaga ograniczyć wpływ negatywnych zmian na jednym rynku lub instrumencie na ogólne wyniki portfela.
 • Stosuj odpowiednią dźwignię finansową: Dźwignia finansowa pozwala Ci handlować pozycjami, które są większe niż Twój kapitał, zwiększając potencjalne zyski i straty. Mimo że dźwignia finansowa może być atrakcyjna, ważne jest, aby nie przekraczać kwoty dźwigni odpowiedniej do poziomu doświadczenia i tolerancji ryzyka. Wysoka dźwignia finansowa może szybko zwiększyć straty, jeśli rynek nie będzie poruszał się na Twoją korzyść. Utrzymuj dźwignię na poziomie, który pozwala Ci kontrolować ryzyko i straty.
 • Regularnie przeglądaj swoją strategię: Ponieważ rynki stale się zmieniają i ewoluują, ważne jest, abyś regularnie przeglądał swoją strategię handlową i zarządzanie ryzykiem. Zastanów się, czy musisz dostosować parametry średniej ruchomej, zasady wejścia i wyjścia lub techniki zarządzania ryzykiem, aby Twoja strategia była skuteczna i istotna.
 • Kształć się i monitoruj rynki: Informacja i edukacja są kluczem do skutecznego zarządzania ryzykiem. Bądź na bieżąco z wiadomościami i wydarzeniami, które mogą mieć wpływ na rynki i nieustannie kształć się w zakresie handlu i zarządzania ryzykiem. Im więcej wiedzy i doświadczenia zdobędziesz, tym lepiej będziesz w stanie poruszać się po rynkach i zarządzać ryzykiem związanym z handlem.

Należy pamiętać, że żadna strategia ani technika zarządzania ryzykiem nie jest gwarancją sukcesu. Handel na rynkach finansowych zawsze wiąże się z pewnym stopniem niepewności i ryzyka. Jednakże, starannie zarządzając ryzykiem i stosując się do powyższych wskazówek, można zwiększyć szanse na sukces i zminimalizować potencjalne straty.

Bądź cierpliwy i zdyscyplinowany

Cierpliwość i dyscyplina są kluczowymi cechami odnoszących sukcesy traderów. Podczas handlu średnimi kroczącymi ważne jest, aby pamiętać o następujących zasadach:

 • Nie pozwól, aby emocje wzięły górę: Emocje, takie jak strach i chciwość, mogą negatywnie wpłynąć na Twój proces handlowy. Zachowaj spokój i konsekwentnie realizuj swój trading plan, niezależnie od tego, jak rozwija się rynek.
 • Nie podążaj za tłumem: Ruchy na rynku mogą być często spowodowane psychologią tłumu i FOMO (strach przed utratą okazji). Nie ulegaj wpływowi tego, co robią inni i skup się na własnej analizie i strategii.
 • Czekaj na potwierdzenie sygnału: Średnie kroczące mogą czasami dawać fałszywe sygnały, szczególnie w okresach konsolidacji lub wysokiej zmienności. Przed zawarciem transakcji należy poczekać na potwierdzenie sygnału przez inne wskaźniki techniczne lub formacje świecowe.
 • Ustal realistyczne oczekiwania: Podczas handlu średnimi kroczącymi ważne jest, aby mieć realistyczne oczekiwania co do potencjalnych zysków i czasu trwania transakcji. Średnie kroczące dostarczają raczej sygnałów orientacyjnych niż precyzyjnych sygnałów wejścia i wyjścia.
 • Przestrzegaj zasad swojego trading planu: Konsekwentnie przestrzegaj zasad swojego planu handlowego, w tym możliwości wejścia i wyjścia oraz zarządzania ryzykiem. Pamiętaj, że udany handel opiera się na długoterminowej konsekwencji, a nie na pojedynczych zyskownych transakcjach.
 • Ciągle ucz się i ulepszaj swoją strategię: Rynki stale się zmieniają, dlatego ważne jest, aby ciągle się uczyć i ulepszać swoją strategię. Poznaj nowe techniki, obserwuj aktywność rynku i analizuj swoje wyniki handlowe, aby określić co działa, a co wymaga poprawy.
Cierpliwość i dyscyplina są kluczowymi czynnikami dla długoterminowego sukcesu w handlu. Pamiętaj, że udany handel opiera się na konsekwencji i umiejętności utrzymania kursu, nawet jeśli rynki nie dostarczają natychmiastowych wyników.
 • Ustanowienie rutyny i nawyków: Ustanowienie rutyn i nawyków może pomóc Ci w utrzymaniu dyscypliny i cierpliwości. Zaplanuj swój dzień handlowy, monitoruj rynki w regularnych odstępach czasu i poświęć czas na analizę i naukę.
 • Akceptuj straty jako część handlu: Straty są nieuniknioną częścią handlu i ważne jest, aby je zaakceptować i wyciągnąć z nich wnioski. Nie wpadaj w pułapkę "zemsty rynku" ani nie dostosowuj swojego trading planu tylko z powodu straty. Zamiast tego skup się na konsekwentnym wdrażaniu swojej strategii i zarządzaniu ryzykiem.
 • Bądź elastyczny: Podczas gdy ważne jest, abyś trzymał się swojego trading planu, ważne jest również, abyś był elastyczny i potrafił dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych. Bądź otwarty i chętny do zmiany swojej strategii, jeśli to konieczne.
 • Nawiązuj kontakty i współpracuj z innymi traderami. Rozważ udział w forach internetowych, mediach społecznościowych lub grupach handlowych, aby uczyć się od innych i dzielić się własnymi spostrzeżeniami.

Przestrzegając tych zasad, możesz poprawić swoją cierpliwość i dyscyplinę podczas handlu średnimi kroczącymi i zmaksymalizować swój potencjał sukcesu na rynkach finansowych.

Podsumowując, handel na średnich ruchomych może być skuteczną częścią strategii handlowej, jeśli przestrzega się zasad prawidłowego ustawienia, analizy sygnałów, zarządzania ryzykiem i cierpliwości. Zawsze pamiętaj, że udany handel wymaga ciągłej edukacji, regularnego testowania i poprawiania strategii oraz zdyscyplinowanego podejścia do zarządzania ryzykiem i realizacji transakcji.

Najnowsze wpisy

Zapoznaj się z nowościami, jako pierwszy!

Srebro, ten piękny metal o charakterystycznym połysku, od zawsze fascynował ludzkość. Ale srebro to nie tylko dekoracja, jest ono również cenione ze względu na swoje unikalne właściwości i szerokie zastosowanie w przemyśle. Obecnie srebro jest również jedną z możliwych okazji inwestycyjnych. Ale czy warto inwestować w srebro?

W dzisiejszych czasach pożyczka pozabankowa staje się coraz bardziej atrakcyjnym sposobem finansowania dla wielu osób. Nie jest to tradycyjna forma finansowania udzielana przez bank, ale forma pożyczki udzielanej przez instytucje pozabankowe. Instytucje te mogą obejmować zarówno firmy specjalizujące się w mikropożyczkach, jak i firmy udzielające...

Telegram to aplikacja do przesyłania wiadomości, która koncentruje się głównie na przesyłaniu wiadomości i komunikacji. Chociaż nie jest on przeznaczony głównie do generowania dochodów, wiele osób znalazło kreatywne sposoby na zarabianie pieniędzy za jego pośrednictwem. Poniżej znajduje się 8 sposobów wykorzystania Telegram do generowania dochodu.