Budżet rodzinny: co to jest i jakie są korzyści z jego stosowania?

2022-06-25

Niezależnie od dochodów, siły nabywczej i wielkości rodziny, ustalenie budżetu domowego, prostego lub bardziej złożonego, zawsze pomoże poprawić kondycję ekonomiczną i finansową rodziny.

Budżet rodzinny
Budżet rodzinny

Budżet to kalkulacja zasobów potrzebnych do pokrycia serii wcześniej określonych wydatków, czyli kwantyfikacja pieniędzy potrzebnych do osiągnięcia konkretnego celu lub planu.

Budżet rodzinny jest zatem zastosowaniem powyższych zasad w kontekście finansów rodzinnych. Jest to kalkulacja dostępnych zasobów, spodziewanych dochodów i wydatków oraz możliwości oszczędzania rodziny w celu ustalenia naszych limitów. Pozwoli nam to zoptymalizować przepływy pieniężne w rodzinie w czasie i zapewni nam narzędzia niezbędne do podejmowania decyzji finansowych.

Co to jest budżet i do czego może się przydać?

Budżet rodzinny to prosta optymalizacja finansów rodzinnych.

Zapisując przewidywane dochody i wydatki rodziny w dokumencie, fizycznym lub cyfrowym, możemy uzyskać prawdziwy obraz sytuacji finansowej rodziny i jej zachowania oraz podjąć najlepsze decyzje.

Sporządzając budżet rodzinny, musimy najpierw zebrać dane o wszystkich wydatkach rodzinnych, wykorzystując wyciągi bankowe, paragony itp. Po zebraniu tych danych łączy się je w jeden dokument, w którym kategoryzuje się wszystkie przychody i wydatki w danym okresie, zazwyczaj w ujęciu miesięcznym.

Po drugie, należy również uwzględnić wszystkie znane i przewidywalne stałe i zmienne koszty, długi i dochody, które nie wynikają z naszych wcześniejszych ruchów, i ująć je zgodnie z poprzednią kategoryzacją.

Po wykonaniu tego kroku będziemy mieli pierwsze wyobrażenie o naszej sytuacji finansowej, a w szczególności o możliwościach oszczędzania lub potrzebach finansowych. Początkowo można go obliczyć po prostu jako różnicę między całkowitym dochodem a całkowitymi wydatkami.

Wreszcie, co najważniejsze, będziemy musieli przeanalizować wszystkie elementy, aby dojść do pożądanej sytuacji, niezależnie od tego, czy chodzi o uzyskanie określonych oszczędności, czy też o ilościowe określenie zapotrzebowania na finansowanie.

Regularne powtarzanie tego ćwiczenia pozwoli nam zoptymalizować finanse naszej rodziny.

Jakie są korzyści z jego stosowania?

Logiczne jest, że posiadanie takiego budżetu oraz jego regularne sprawdzanie i aktualizowanie pozwoli nam mieć większą kontrolę nad finansami domowymi.

Będziemy mieli wgląd we wszystkie nasze wydatki, co w połączeniu z naszą wiedzą i kryteriami pozwoli nam szybko wykryć te najbardziej zbędne lub niepotrzebne. Będziemy też wiedzieć, jakie środki mamy do dyspozycji, aby przeznaczyć je na nieprzewidziane wydatki lub na tworzenie oszczędności. Albo, z drugiej strony, zasoby, których potrzebujemy, aby poradzić sobie z daną sytuacją.

Wszystko to pomoże nam w prognozowaniu i unikaniu sytuacji nierównowagi gospodarczej, a także umożliwi podejmowanie decyzji na podstawie wcześniejszych analiz.


Rynki akcji są wysoko, stopy są niskie, alternatywy dla akcji są nieliczne. Z drugiej strony mamy rosnącą inflację, która historycznie nie była najlepsza dla akcji i obligacji w długim okresie.

Globalne środowisko finansowe spowodowało zmienność na rynkach, ale przy odpowiednim zabezpieczeniu i przygotowaniu inwestorzy zawsze mogą znaleźć ciekawe okazje. Te sześć akcji, które w ciągu ostatnich pięciu lat wykazały się dodatnim wzrostem wolnych przepływów pieniężnych i płynnością na poziomie co najmniej 5% całkowitych aktywów, tak naprawdę...

Energia elektryczna jest obecnie tak integralną częścią naszego codziennego życia, że uważamy ją za podstawową konieczność, na równi z bieżącą wodą. Jednak nie tak dawno temu człowiek zaczął w pełni wykorzystywać jej potencjał. Elektryczność, którą badano od końca XVI wieku, długo była przedmiotem ciekawości i rozrywki, zanim stała się częścią...