Co je pyramidová hra známá také jako Ponziho schéma nebo letadlo?

14.03.2023

Pyramidová hra (známá také jako Ponziho schéma nebo "letadlo") je nezákonný podvodný způsob investování, při kterém jsou investorům slibovány vysoké zisky v krátkém časovém období. Tento typ podvodu je pojmenován po Charlesi Ponzim, který se proslavil svým podvodným schématem ve 20. letech 20. století.

Ponziho schéma
Ponziho schéma

V pyramidovém schématu vkládají noví investoři peníze do systému a tyto peníze jsou použity na výplatu zisků starým investorům. Noví investoři se pak snaží přilákat další investory, čímž vzniká pyramida. Tento cyklus pokračuje, dokud se nepodaří najít nové investory nebo se celý systém nezhroutí. Většina investorů v takovém systému nakonec o své peníze přijde, protože prostředky nejsou ve skutečnosti investovány a neexistuje žádná skutečná hodnota, která by zajistila zisk.

Pyramidová hra je nezákonná a pro ty, kdo ji organizují, může mít závažné trestněprávní důsledky!

Fungování Ponziho schématu může probíhat následovně:


1. Krok - Zakladatel Ponziho schématu přijde s nápadem na investiční schéma a slibuje investorům vysoké výnosy v krátkém časovém horizontu.

Zakladatel Ponziho schématu obvykle slibuje investorům vysoké výnosy, které jsou vyšší než výnosy, jichž lze dosáhnout prostřednictvím běžných investičních nástrojů. Tyto výnosy jsou často slibovány v krátkém časovém horizontu, obvykle několika týdnů nebo měsíců. Takové sliby jsou atraktivní pro investory, kteří hledají způsoby, jak dosáhnout vysokých výnosů v krátkém časovém období.

Tyto výnosy jsou však nereálné a jsou slibovány pouze jako součást podvodného Ponziho schématu. Peníze investorů nejsou ve skutečnosti investovány do výnosných aktiv a neexistuje žádná skutečná hodnota, která by zajišťovala zisk. Místo toho jsou použity k financování výnosů pro starší investory a k udržení zakladatele Ponziho schématu nad vodou.

2. krok - Zakladatel Ponziho schématu pak získává dřívější investory a jejich prostředky používá k výplatě výnosů dřívějším investorům.

Zakladatel Ponziho schématu začíná tím, že získá první investory a jejich prostředky použije na výplatu výnosů prvním investorům. Tímto způsobem si získává důvěru prvních investorů a vytváří pozitivní dojem o svém investičním schématu.

Zakladatel Ponziho schématu často slibuje, že výnosy budou vyplaceny z jejich zisků z investic na finančních trzích nebo z jiných zdrojů, které jsou schopny dosáhnout vysokých výnosů. Ve skutečnosti však výnosy nejsou generovány skutečnými investicemi, ale jsou vypláceny z peněz nových investorů.

Tento krok Ponziho schématu může pokračovat tak dlouho, dokud je zakladatel schématu schopen přilákat další a další nové investory a jejich prostředky použít na výplatu výnosů starším investorům. Tímto způsobem investiční schéma zdánlivě funguje a poskytuje investorům vysoké výnosy.

3. Krok - Protože slibované výnosy jsou vysoké a investoři je považují za atraktivní, začnou se k Ponziho schématu připojovat další investoři a přispívat do něj.

Protože slibované výnosy jsou vysoké a investoři je považují za atraktivní, rozhodnou se do Ponziho schématu zapojit další investoři a přispět svými penězi. Tímto způsobem se schéma zvětšuje a získává další prostředky.

Nové investory obvykle oslovují stávající investoři, kteří jsou často nadšeni a spokojeni s vysokými výnosy, které od Ponziho schématu obdrželi. Zakladatel Ponziho schématu může k přilákání nových investorů využít propagaci na sociálních sítích nebo reklamu.

Noví investoři přispívají svými penězi do Ponziho schématu, což znamená, že je k dispozici více prostředků na výplatu výnosů starším investorům. Tímto způsobem zakladatel Ponziho schématu udržuje podvodné schéma a vytváří iluzi, že investiční program funguje a poskytuje vysoké výnosy.

Je důležité si uvědomit, že vzhledem k tomu, že výnosy jsou vypláceny z peněz nových investorů a nejsou generovány skutečnými investicemi, musí se Ponziho schéma neustále zvětšovat a přitahovat další a další nové investory, aby mohlo pokračovat. Tento proces však nemůže pokračovat donekonečna a schéma se nakonec zhroutí, když se již nepodaří přilákat nové investory nebo když se přestanou vyplácet výnosy starším investorům.

4. Krok - Zakladatel Ponziho systému použije peníze nových investorů na financování výnosů starších investorů, čímž zvýší své vlastní zisky.

Jakmile zakladatel Ponziho schématu získá nové investory a jejich finanční prostředky, použije tyto peníze na výplatu výnosů starším investorům a zvýší tak své vlastní zisky.

Tímto způsobem si zakladatel Ponziho schématu udržuje iluzi, že investiční schéma funguje a že výnosy slíbené investorům jsou skutečné. Starší investor obdrží svůj výnos a původní investice se zvýší. Do schématu vstupují noví investoři a zvyšují celkový počet investorů, což znamená, že je k dispozici více peněz na výplatu výnosů starším investorům.

Zakladatel Ponziho schématu obvykle obdrží velké procento z prostředků nových investorů jako provizi nebo poplatek za správu investic. Tímto způsobem zvyšuje svůj vlastní zisk a motivuje se k tomu, aby přilákal co nejvíce nových investorů.

5. Krok - Vzhledem k tomu, že nové investice jsou použity na výplatu výnosů starším investorům a nejsou investovány do skutečných aktiv, schéma se nakonec zhroutí.

Když se stane, že už nelze najít žádné nové investory a nejsou k dispozici peníze na financování výnosů pro starší investory, systém se zhroutí.

K tomu může dojít z různých důvodů. Například když se objeví první známky nejistoty nebo nedostatku finančních prostředků v investičním systému, mohou se někteří investoři rozhodnout vybrat své peníze a systém opustit. To může spustit řetězovou reakci a další investoři se mohou rozhodnout, že také chtějí vybrat své peníze.

V tomto okamžiku Ponziho schéma selhává, protože peníze od nových investorů nejsou k dispozici na vyplacení výnosů starším investorům. Bez nových investic nelze výnosy starším investorům financovat a schéma se zhroutí.

V tomto okamžiku mohou být investoři vážně poškozeni a mohou utratit velké částky peněz. Proto je důležité být při investování opatrný a ujistit se, že investiční schéma je legitimní a má skutečné investice, které přinášejí výnosy.

Pokud se zdá, že investiční program slibuje příliš vysoké výnosy nebo je příliš závislý na nových investorech, může to být známkou toho, že se jedná o Ponziho schéma nebo jiný typ podvodu.

6. Krok - Většina investorů nakonec přijde o své peníze, protože prostředky nejsou ve skutečnosti investovány a neexistuje žádná skutečná hodnota, která by poskytovala zisk.

To je smutná realita Ponziho schématu. Investoři, kteří vstoupí do Ponziho schématu, většinou nakonec přijdou o své peníze, protože prostředky nejsou ve skutečnosti investovány a neexistuje žádná skutečná hodnota, která by zajistila zisk.

Taková schémata jsou často založena na slibech vysokých výnosů a k přilákání investorů využívají lákadlo rychlého zisku. Tyto sliby jsou však neudržitelné a výnosy jsou vypláceny z peněz nových investorů, nikoli ze skutečných investic.

Když schéma zkrachuje, většina investorů o své peníze přijde a často se jim nevrátí ani původní investice. Obvykle jen někteří drobní investoři, kteří své peníze předčasně vybrali, mohou získat část svých prostředků zpět.

Kdo byl Charles Ponzi?

Charles Ponzi
Charles Ponzi

Charles Ponzi byl italsko-americký podvodník, který se narodil v italském Lugu v roce 1882 a zemřel v brazilském Riu de Janeiru v roce 1949. Je znám jako zakladatel Ponziho schématu, podvodného finančního systému, který je dnes známý pod jeho jménem.

Ponzi emigroval do Spojených států v roce 1903 a pracoval v různých zaměstnáních, aby přežil. V roce 1919 si všiml příležitosti, jak vydělat peníze, když narazil na poštovní dokument, který mu umožňoval kupovat zahraniční poštovní známky za nižší než nominální hodnotu a poté je se ziskem prodávat ve Spojených státech.

Ponzi začal propagovat svůj systém, který sliboval zisky z prodeje zahraničních poštovních známek v hodnotě až 50 % za 90 dní. Tento systém se stal velmi populárním a Ponzi dokázal v krátké době získat od investorů velké množství peněz.

Ponzi však nikdy neinvestoval peníze investorů do skutečných aktiv. Místo toho používal peníze nových investorů k vyplácení výnosů starším investorům a ke zvyšování vlastních zisků. Systém nakonec zkrachoval a Ponzi byl odsouzen k pěti letům vězení.

Ponziho schéma se od té doby stalo synonymem pro podvodný finanční systém, který slibuje vysoké výnosy, ale neinvestuje peníze do skutečných aktiv a závisí na příchodu nových investorů, aby se udržel v chodu.

Další podvodník - Bernard Madoff

Bernard Madoff byl americký investiční manažer a podvodník, který se dopustil jednoho z největších finančních podvodů v historii. Narodil se 29. dubna 1938 v New Yorku a zemřel 14. dubna 2021.

Madoff založil svou investiční společnost v roce 1960 a rychle se stal uznávaným a úspěšným správcem fondů. Jeho společnost Bernard L. Madoff Investment Securities LLC byla jednou z největších a nejúspěšnějších investičních společností ve Spojených státech.

V prosinci 2008 však Madoff přiznal, že jeho společnost byla ve skutečnosti gigantickým Ponziho schématem. Madoff se přiznal k podvodu ve výši více než 50 miliard dolarů, což je jeden z největších finančních podvodů v historii. Tisíce investorů, včetně bohatých jednotlivců, nadací a institucionálních investorů, přišly o všechny své peníze.

Madoff byl odsouzen ke 150 letům vězení a byl uvězněn ve federální věznici v Butneru v Severní Karolíně. Jeho případ je vnímán jako varování pro investiční manažery a investiční poradce, aby dodržovali přísnou etiku a dodržovali pravidla a předpisy.

Nejnovější články

Přečtěte si jako první, co je nového

Kreditní karta je pozoruhodný finanční nástroj, který umožňuje jejím držitelům flexibilitu v oblasti jejich osobních financí. Kreditní kartu si představte jako malé, ale efektivní vybavení pro cesty, které vám umožňuje nakupovat dnes a platit později, a to vše s dodatečným bonusem v podobě dalších výhod a možných řešení. Níže uvádíme detailní...

Minimální mzda v České republice byla stanovena na 17 300 Kč měsíčně pro rok 2023. Oproti minulému roku se jedná o zvýšení o 1 100 Kč. Kromě měsíční mzdy byla rovněž stanovena hodinová mzda ve výši nejméně 103,80 Kč. K tomuto navýšení došlo s účinností od 1. ledna 2023.

Stříbro, tento krásný kov s charakteristickým leskem, vždy fascinovalo lidstvo. Ale stříbro není jen dekorativní, je rovněž ceněno pro své jedinečné vlastnosti a široké využití v průmyslu. V dnešní době je stříbro také jednou z možných investičních příležitostí. Ale vyplatí se investovat do stříbra?

V dnešní době se stává nebankovní půjčka čím dál tím atraktivnějším způsobem financování pro mnoho lidí. Nejedná se o tradiční formu financování, kterou by nám poskytla banka, ale o formu půjčky, kterou poskytují nebankovní instituce. Tyto instituce mohou být různé - od společností specializujících se na mikropůjčky až po společnosti poskytující...