Co je to kontokorent - vše, co potřebujete vědět

06.04.2023

Přečerpání (nebo kontokorentní úvěr) je bankovní produkt, který umožňuje klientovi přečerpat svůj běžný účet nad rámec dostupných prostředků. 

Kontokorent
Kontokorent

Jinými slovy se jedná o typ úvěru, který banka poskytuje klientovi na financování krátkodobých potřeb nebo na překlenutí nedostatku peněz na účtu.

Specifické vlastnosti kontokorenu:

Flexibilita

Jednou z hlavních výhod kontokorentního úvěru je jeho flexibilita. Klient může čerpat a splácet úvěr podle svých aktuálních finančních potřeb, aniž by musel dodržovat pevný splátkový kalendář. To znamená, že klient může čerpat úvěr podle potřeby, a když má k dispozici finanční prostředky, může je použít na splacení úvěru bez jakýchkoli sankcí nebo poplatků.

Tato flexibilita je užitečná zejména pro podnikatele a firmy, které se mohou potýkat s nepravidelnými příjmy nebo výdaji. Kontokorentní úvěr jim umožňuje získat v případě potřeby přístup k dalším finančním prostředkům a rychle splatit úvěr, když se jejich finanční situace zlepší. To jim umožňuje zvládat krátkodobé finanční výkyvy a udržovat hladký chod podniku.

Úroková sazba

U kontokorentního úvěru se úrok účtuje pouze z čerpané částky a pouze za období, kdy byla částka čerpána. To znamená, že pokud klient vyčerpá pouze část úvěrového limitu, úrok se počítá pouze z této části, nikoli z celého úvěrového limitu. Stejně tak pokud zákazník čerpá úvěr pouze na krátkodobé financování, bude úrok účtován pouze za toto období, a nikoli za celou dobu trvání kontokorentního úvěru.

Tento způsob účtování úroků je pro klienta výhodný, protože umožňuje efektivní využití úvěru podle aktuálních finančních potřeb. V praxi to znamená, že klient platí úroky pouze ze skutečně využitých prostředků a pouze v období, kdy je potřebuje. Úroková sazba kontokorentního úvěru však může být vyšší než u jiných typů úvěrů, proto je důležité zvážit výši úrokové sazby a využití úvěru podle potřeby.

Limit

Limit přečerpání je maximální částka, kterou může klient čerpat nad rámec dostupných prostředků na svém běžném účtu. Banka stanoví tento limit na základě bonity zákazníka, která zahrnuje posouzení jeho příjmů, dluhů, úvěrové historie a schopnosti úvěr splácet.

Banka může limit přečerpání upravit v závislosti na změnách úvěruschopnosti nebo finanční situace klienta. Pokud se například zvýší klientův příjem nebo se zlepší jeho úvěrová historie, může banka limit přečerpání zvýšit. Naopak, pokud se klientova finanční situace zhorší nebo má klient potíže se splácením úvěru, může banka úvěrový limit snížit nebo poskytnutí kontokorentního úvěru odmítnout.

Limit přečerpání by měl být stanoven tak, aby odpovídal finančním potřebám klienta a jeho schopnosti úvěr splácet. Je důležité, aby klient pečlivě sledoval svou finanční situaci a v případě potřeby komunikoval se svou bankou o změně limitu přečerpání.

Doba trvání smlouvy

Kontokorentní úvěr je často poskytován na dobu určitou, například na jeden rok. Na konci tohoto smluvního období se banka a klient mohou dohodnout na prodloužení smlouvy, což znamená, že úvěrový limit a podmínky úvěru budou pokračovat po další dohodnuté období. Obnovení smlouvy může být automatické nebo může vyžadovat nové posouzení úvěruschopnosti a finanční situace klienta.

Před obnovením smlouvy může banka na základě aktuální finanční situace a úvěruschopnosti klienta přezkoumat úvěrový limit, úrokovou sazbu a další podmínky úvěru. V některých případech může banka zvýšit úvěrový limit, snížit úrokovou sazbu nebo upravit další podmínky úvěru ve prospěch klienta. Naopak, pokud se finanční situace klienta zhoršila nebo má klient potíže se splácením úvěru, může banka snížit úvěrový limit, zvýšit úrokovou sazbu nebo odmítnout prodloužení smlouvy.

Klient by měl být informován o datu ukončení smluvního období a o případných změnách podmínek kontokorentního úvěru. Je důležité, aby klient komunikoval se svou bankou o svých finančních potřebách a možnostech prodloužení.

Poplatky

U kontokorentního úvěru mohou banky účtovat různé poplatky spojené s jeho poskytnutím a vedením. Mezi tyto poplatky mohou patřit např:

  • Poplatek za poskytnutí úvěru: Banka může účtovat jednorázový poplatek za poskytnutí kontokorentního úvěru, který slouží k pokrytí nákladů spojených s posouzením bonity klienta a zpracováním žádosti o úvěr.
  • Poplatek za správu úvěru: Banka může účtovat měsíční nebo roční poplatek za vedení kontokorentního úvěru, který pokrývá náklady spojené s vedením a správou úvěrového účtu.
  • Poplatky za přečerpání: Pokud zákazník překročí svůj úvěrový limit, může banka účtovat poplatek za přečerpání, který může být buď fixní, nebo procentuální z přečerpané částky.

Tyto poplatky se mohou u jednotlivých bank lišit a mohou záviset na bonitě klienta, výši úvěrového limitu a dalších faktorech. Je důležité, aby si klient před uzavřením smlouvy o kontokorentním úvěru pečlivě prostudoval všechny poplatky a podmínky úvěru. Porovnání nabídek různých bank může klientovi pomoci najít nejlepší možnou kombinaci úrokové sazby a poplatků.

Nevýhody kontokorentu

  • Vyšší úroková sazba: Kontokorentní úvěry mají obvykle vyšší úrokovou sazbu než jiné typy úvěrů, což znamená, že náklady mohou být vyšší, pokud jsou čerpány po delší dobu.
  • Poplatky: Banky mohou za poskytnutí nebo vedení kontokorentního úvěru účtovat různé poplatky, které mohou zvýšit celkové náklady na úvěr.
  • Možné zadlužení: Vzhledem k flexibilitě a rychlému přístupu k finančním prostředkům mohou kontokorentní úvěry zvýšit riziko předlužení, pokud klient nemá dostatečnou finanční disciplínu, aby řídil své výdaje a splácel úvěr.

Při rozhodování, zda využít kontokorentní úvěr, je důležité zvážit výhody a nevýhody, analyzovat vlastní finanční potřeby a porovnat nabídky různých bank, abyste našli co nejvýhodnější kombinaci úrokové sazby a poplatků. Při výběru kontokorentního úvěru je také důležité zohlednit svou schopnost úvěr splácet a zachovávat finanční disciplínu, aby se minimalizovalo riziko předlužení.

V závislosti na finanční situaci a potřebách klienta je vhodné zvážit alternativy k kontokorentním úvěrům, jako jsou osobní půjčky, podnikatelské úvěry nebo kreditní karty. Každý z těchto úvěrových produktů má své výhody a nevýhody a nejlepší řešení bude záviset na konkrétní situaci klienta.

Před uzavřením smlouvy o kontokorentním úvěru je nezbytné pečlivě prostudovat všechny podmínky a zvážit výhody a nevýhody úvěru.

Nejnovější články

Přečtěte si jako první, co je nového

Kuvajtský dinár, označovaný jako KWD, je měna používaná v Kuvajtu, malém bohatém arabském emirátu na pobřeží Perského zálivu. Jeho historie i současnost jsou úzce spjaty s bohatstvím a stabilitou země, která se stala významným hospodářským centrem Blízkého východu. V tomto článku se podíváme na vznik, vývoj a současný stav kuvajtského dináru.

Polský zlotý, oficiální měna Polska, má své kořeny ve 14. století, kdy byl zaveden za vlády Kazimíra III. Velikého. Původně se jednalo o zlatou minci zvanou zlote złote, což znamená "zlatý zlat". Tento název byl odvozen od polského slova "złoty", které znamená "zlatý". Ve středověkém Polsku byly používány také stříbrné a měděné mince pro obchod a...

V dnešní době, kdy rychlá móda vybízí k neustálému nakupování oblečení, je důležité naučit se, jak ušetřit peníze a zároveň najít kvalitní kousky, které vydrží déle. Následující rady a tipy vám pomohou při nakupování oblečení ušetřit peníze a zároveň investovat do lepší kvality.