Co je to úvěr na splátky a co byste o něm měli vědět?

09.06.2023

Úvěr na splátky, známý také jako splátkový úvěr nebo půjčka na splátky, je typ úvěru, který si dlužník bere s dohodnutým splátkovým kalendářem. Tyto splátky jsou obvykle stanoveny v pravidelných měsíčních intervalech.

Co je to úvěr na splátky
Co je to úvěr na splátky

Úrokové sazby a podmínky splátkových úvěrů se mohou lišit v závislosti na věřiteli a bonitě dlužníka. Když věřitel uzavírá smlouvu o splátkovém úvěru, obvykle je třeba projednat některé důležité podmínky

Výše půjčky

Výše půjčky je podstatnou součástí smlouvy o půjčce a představuje částku, kterou si dlužník od věřitele půjčuje. Tuto částku může dlužník použít k různým účelům, např. na koupi domu, automobilu, na financování studia nebo na pokrytí neočekávaných výdajů.

Výše půjčky se určuje na základě několika faktorů, mezi něž patří např:

  • Finanční potřeby dlužníka: dlužník musí určit, kolik peněz potřebuje. Může to být například cena domu, který si chce koupit, nebo částka, kterou potřebuje na pokrytí nákladů na vzdělání. Věřitel bude chtít vědět, zda je dlužník schopen půjčku splácet. To zahrnuje posouzení jeho příjmu, dluhového zatížení, úvěrové historie a dalších faktorů.
  • Podmínky věřitele: Věřitel může mít své vlastní omezené podmínky týkající se maximální částky, kterou je ochoten půjčit. Tyto limity mohou záviset na typu úvěru, rizikovém profilu věřitele a dalších faktorech.

Půjčení vyšší částky, než je nezbytné, může vést ke zbytečně vysokým splátkám a může být finanční zátěží. Dlužník by si měl půjčit jen tolik peněz, kolik skutečně potřebuje, a měl by být schopen půjčku splatit v dohodnutém termínu.

Doba splatnosti půjčky

Doba splatnosti půjčky je rozhodujícím faktorem, který určuje, jak dlouho bude věřitel povinen půjčku splácet. Je to časový rámec, ve kterém musí být půjčka splacena v plné výši včetně úroků.

Doba splatnosti půjčky se může značně lišit v závislosti na typu půjčky a individuální situaci dlužníka. Např:

  • Krátkodobé půjčky: Tyto půjčky, jako jsou malé spotřebitelské půjčky nebo půjčky do výplaty, mohou mít dobu splatnosti několik měsíců až rok.
  • Střednědobé půjčky: tyto půjčky, jako jsou půjčky na auto nebo některé typy osobních půjček, mohou mít dobu splatnosti dva až pět let.
  • Dlouhodobé půjčky: U těchto půjček, jako jsou hypotéky nebo studentské půjčky, může být doba splácení 10 až 30 let a více.

Délka půjčky ovlivňuje také výši měsíčních splátek a celkové náklady na půjčku. Při delší době splatnosti jsou měsíční splátky nižší, ale úroky zaplacené za celou dobu trvání úvěru jsou vyšší. Naopak při kratší době splatnosti jsou měsíční splátky vyšší, ale celkové splátky úroků jsou nižší.

Kratší doba splatnosti úvěru znamená rychlejší splácení dluhu, ale vyšší měsíční splátky, zatímco delší doba splatnosti úvěru znamená nižší měsíční splátky, ale delší dobu splatnosti dluhu a případně vyšší celkové náklady na úvěr.

Úroková sazba

Úroková sazba je klíčovým faktorem úvěrových smluv a představuje náklady na půjčení peněz. Jedná se o procentní sazbu, která se vztahuje k zůstatku dluhu věřitele a kterou si věřitel účtuje za poskytnutí úvěru.

Úroková sazba se často vyjadřuje jako roční procentní sazba nákladů (RPSN), což znamená, že úroková sazba je upravena o poplatky nebo jiné náklady spojené s úvěrem. RPSN poskytuje transparentnější představu o skutečných nákladech půjčky a umožňuje věřitelům lépe porovnávat různé nabídky půjček.

Existují dva hlavní typy úrokových sazeb:

  • Pevná úroková sazba: tato úroková sazba se po celou dobu trvání úvěru nemění. Poskytuje věřiteli jistotu, že se jeho splátky nezmění.
  • Variabilní nebo pohyblivá úroková sazba: Tato úroková sazba se může v průběhu trvání úvěru měnit v závislosti na podmínkách na trhu. To může způsobit, že se výše splátek dlužníka bude měnit.

Úroková sazba, kterou dlužník obdrží, závisí na mnoha faktorech, včetně jeho úvěrové historie, typu úvěru, doby trvání úvěru a aktuálních tržních úrokových sazeb. Věřitelé obvykle nabízejí nižší úrokové sazby dlužníkům s dobrým úvěrovým ratingem, protože představují menší riziko.

Výše splátek

Výše splátek je částka, kterou musí dlužník v pravidelných intervalech (obvykle měsíčně) platit věřiteli po dobu trvání úvěru. Tyto splátky mají pokrýt část původní vypůjčené částky (tzv. jistinu) a úroky, které narůstají podle dohodnuté sazby.

Výše měsíčních splátek je vypočtena tak, aby dlužník postupně splatil celou původní částku úvěru a úroky během sjednané doby trvání úvěru.

Výše splátek závisí na následujících důležitých faktorech:

  • Výše úvěru: čím vyšší je výše úvěru, tím vyšší je výše měsíční splátky za předpokladu, že úroková sazba a doba trvání úvěru jsou konstantní.
  • Úroková sazba: Čím vyšší je úroková sazba, tím vyšší je výše měsíční splátky za předpokladu, že výše úvěru a doba trvání úvěru jsou konstantní.
  • Doba trvání úvěru: Čím delší je doba trvání úvěru, tím nižší je výše měsíční splátky za předpokladu, že výše úvěru a úroková sazba jsou konstantní.

Je důležité, aby si dlužník před uzavřením půjčky spočítal a uvědomil výši měsíčních splátek, aby si mohl dovolit pravidelné splátky a zároveň plnit své životní náklady a další finanční závazky.

Nejnovější články

Přečtěte si jako první, co je nového

Kreditní karta je pozoruhodný finanční nástroj, který umožňuje jejím držitelům flexibilitu v oblasti jejich osobních financí. Kreditní kartu si představte jako malé, ale efektivní vybavení pro cesty, které vám umožňuje nakupovat dnes a platit později, a to vše s dodatečným bonusem v podobě dalších výhod a možných řešení. Níže uvádíme detailní...

Minimální mzda v České republice byla stanovena na 17 300 Kč měsíčně pro rok 2023. Oproti minulému roku se jedná o zvýšení o 1 100 Kč. Kromě měsíční mzdy byla rovněž stanovena hodinová mzda ve výši nejméně 103,80 Kč. K tomuto navýšení došlo s účinností od 1. ledna 2023.

Stříbro, tento krásný kov s charakteristickým leskem, vždy fascinovalo lidstvo. Ale stříbro není jen dekorativní, je rovněž ceněno pro své jedinečné vlastnosti a široké využití v průmyslu. V dnešní době je stříbro také jednou z možných investičních příležitostí. Ale vyplatí se investovat do stříbra?

V dnešní době se stává nebankovní půjčka čím dál tím atraktivnějším způsobem financování pro mnoho lidí. Nejedná se o tradiční formu financování, kterou by nám poskytla banka, ale o formu půjčky, kterou poskytují nebankovní instituce. Tyto instituce mohou být různé - od společností specializujících se na mikropůjčky až po společnosti poskytující...