Jak odstoupit od půjčky

06.11.2018
Jak odstoupit od půjčky
Jak odstoupit od půjčky

Vzali jste si spotřebitelský úvěr,ale po prostudování smlouvy jste došli k závěru,že pro vás není tato půjčka výhodná? Že vám podmínky z jakéhokoliv důvodu nevyhovují? Našli jste jinde lepší podmínky nebo půjčku, která vám jednoduše sedne lépe? Nevadí, zákon myslí i na takové situace. 

Pro všechny půjčky vyšší než 5 000 Kč platí, že máte zákonem dané právo do 14-ti dnů od smlouvy odstoupit. Před uzavřením smlouvy o poskytnutém úvěru, vás musí poskytovatel seznámit s vaším právem smlouvu bez udání důvodu během zákonem stanovené lhůty seznámit, včetně poskytnutí informací jak v dané situaci postupovat. Pakliže vám věřitel veškeré informace neposkytl, případně nejsou součastí smluvní dokumentace, pak 14-ti denní zákoná lhůta začíná běžet až dnem, kdy vám budou veškeré informace poskytnuty. Odstoupení od smlouvy zašleme písemně, nejlépe doporučeným dopisem, na kontaktní adresu poskytovatele úvěru. Při odstoupení od smlouvy platí, že máte povinnost následně do 30-ti dnů věřiteli vrátit celou vypůjčenou sumu, včetně úroku za období než bude celková jistina vámi plně splacena.


Odstoupit od smlouvy můžeme při veškerých úvěrech, vyjma půjček do
5 000 Kč, úvěrů poskytnutých k řešení bytové situace, kdy je úvěrová smlouva zajištěna zástavním právem k nemovitosti, u půjček vyšších než
1 880 000 Kč a půjček, které jsou poskytnuty bez úroku a poplatku.