Jak se platí svátek

19.02.2019

Každý zaměstnavatel má svá práva ale i své povinnosti a právě povinnosti kompenzovat zaměstnanci čas strávený v práci během svátku, se budeme věnovat v dnešním článku.

Jak se platí svátek
Jak se platí svátek

Přednost v zákoně má náhradní volno

Zaměstnavatel není povinen zaměstnanci kompenzovat čas strávený v práci během svátku penězi. Zákon v první řadě umožňuje zaměstnanci získat náhradní volno. Právě získání náhradního volna je postaveno v zákoně tak, aby bylo upřednostňováno před finančním příplatkem. Zaměstnavatel tak může odpracovaný svátek kompenzovat náhradním volnem a to ve stejném rozsahu počtu odpracovaných hodin než během svátku. Náhradní volno je zaměstnavatel povinen udělit zaměstnanci do tří měsíců ode dne svátku.

Kompenzace penězi za odpracovaný svátek

Pokud se zaměstnavatel dohodne se svým zaměstnancem, že odpracovaný svátek se bude kompenzovat peněžním příplatkem a nikoli náhradním volnem, tak výška takového příplatku bude minimálně v hodnotě 100%
z průměrné pracovní odměny. To znamená, že za daný den vydělá takový zaměstnanec dvojnásobek toho, co by vydělal za běžný pracovní den. Zaměstnavatel je povinný příplatek zaúčtovat do výplatní listiny a to bez průtahů. Maximální výška příplatku není stanovena a závisí výhradně na štědrosti daného zaměstnavatele.

Co říká zákon?

Zákoník práce - ČÁST Šest - HLAVA II - § 115

(1) Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, které mu zaměstnavatel poskytne nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

(2) Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna.

(3) Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku.

TIP: Co dělat, když vám zaměstnavatel nechce přiznat nárok na kompenzaci odpracovaného dne během svátku?

  • V případě, že váš zaměstnavatel nerespektuje zákoník práce, mate možnost zakročit. Nezapomeňte však, že kompenzovat odpracovaný svátek může i náhradním volnem a to do 90 dnů od skončení svátku. V případě, že tato povinná lhůta uplyne a vy zůstanete bez příplatku nebo volna, nahlaste zaměstnavatele na inspektorát práce ve vašem kraji. Všechny informace o kontaktech na inspektorát práce najdete na www.suip.cz.