Jaký je rozdíl mezi variabilní a fixní úrokovou sazbou?

19.03.2023

Variabilní a fixní úrokové sazby jsou dva typy úrokových sazeb používaných u úvěrů a půjček. Rozdíl mezi nimi spočívá ve způsobu, jakým jsou tyto úrokové sazby stanoveny a jak se mohou v průběhu trvání půjčky nebo úvěru měnit.

Úroková sazba
Úroková sazba

Fixní úroková sazba

Fixní úroková sazba je konstantní po celou dobu trvání úvěru nebo půjčky. Je stanovena na počátku a nemění se bez ohledu na změny tržních podmínek nebo referenčních úrokových sazeb. Pevná úroková sazba nabízí větší jistotu a stabilitu, protože klient přesně ví, kolik bude splácet každý měsíc a kolik celkem splatí na konci doby trvání úvěru. Tento typ úrokové sazby je vhodný pro ty, kteří preferují předvídatelné měsíční splátky a chtějí mít jistotu, že se jejich úroková sazba nezmění.

Variabilní úroková sazba

Variabilní úroková sazba se mění v závislosti na podmínkách na trhu a na změnách referenčních úrokových sazeb, jako je sazba Evropské centrální banky nebo jiných centrálních bank. V našem případě České národní banky. Tato úroková sazba se může v průběhu trvání úvěru zvyšovat nebo snižovat, což může ovlivnit výši měsíčních splátek a celkovou výši splacené části úvěru. Variabilní úroková sazba přináší větší nejistotu, ale může být výhodná v případě poklesu úrokových sazeb.

Variabilní úroková sazba vznikla jako reakce na potřebu flexibility a pružnosti na úvěrovém trhu. V minulosti byly běžnější pevné úrokové sazby, ale postupem času se trhy a ekonomiky staly dynamičtějšími a nepředvídatelnějšími, což zvýšilo potřebu úvěrů s variabilní úrokovou sazbou.

Variabilní úrokové sazby umožňují lépe zohlednit změny tržních podmínek, jako jsou změny úrokových sazeb centrálních bank, inflace a celkový stav ekonomiky. Tímto způsobem se finanční instituce snaží zmírnit rizika spojená s poskytováním úvěrů a účtovat si za poskytované finance správnou cenu.

Variabilní úroková sazba vychází z referenční úrokové sazby (např. sazba Evropské centrální banky, sazba Libor, sazba Euribor, sazba České národní banky, Repo sazba nebo jiné sazby národních centrálních bank) s připočtením individuální marže, která zohledňuje rizikový profil klienta a náklady finanční instituce na poskytnutí úvěru. Vzhledem k tomu, že referenční úrokové sazby se mohou měnit, mění se v čase i variabilní úroková sazba.

Variabilní úrokové sazby se začaly hojně používat ve druhé polovině 20. století, kdy se světová ekonomika více globalizovala a propojovala. Dnes se variabilní úrokové sazby běžně používají u mnoha typů úvěrů, jako jsou hypotéky, spotřebitelské úvěry a podnikatelské úvěry.

Shrnutí

Stručně řečeno, hlavní rozdíl mezi variabilní a fixní úrokovou sazbou spočívá v tom, že variabilní úroková sazba se může v průběhu času měnit podle podmínek na trhu, zatímco fixní úroková sazba zůstává po celou dobu trvání úvěru konstantní. Každý z těchto typů úrokových sazeb má své výhody a nevýhody a klient by měl při rozhodování, která z nich je pro něj nejvhodnější, zvážit své potřeby a finanční situaci.

Nejnovější články

Přečtěte si jako první, co je nového

Obchodování CFD (Contract for Difference) je forma finančního obchodování, která umožňuje spekulovat na cenové rozdíly finančních nástrojů, jako jsou akcie, komodity, indexy nebo měnové páry, aniž byste tato aktiva fyzicky vlastnili.

Devizový trh (známý také jako forexový trh, nebo měnový trh) je globální decentralizovaný trh, na kterém se obchoduje s měnami. Tento trh je největším a nejlikvidnějším finančním trhem na světě s denním objemem obchodů přesahujícím 6 bilionů amerických dolarů. Na devizovém trhu se nakupují a prodávají měny za účelem spekulace, zajištění nebo...

Variabilní a fixní úrokové sazby jsou dva typy úrokových sazeb používaných u úvěrů a půjček. Rozdíl mezi nimi spočívá ve způsobu, jakým jsou tyto úrokové sazby stanoveny a jak se mohou v průběhu trvání půjčky nebo úvěru měnit.

Refinancování je proces, při kterém osoba nebo společnost získá nový úvěr na splacení stávajícího dluhu, často za lepších podmínek než původní úvěr. Cílem refinancování je získat výhodnější podmínky, například nižší úrokové sazby, kratší nebo delší dobu splácení, změnu typu úvěru nebo zlepšení finanční situace.