Kolik si může říct nebankovka za předčasné splacení půjčky?

02.10.2018

Otevřeni našim klientům. Taková je zásada finančního portálu Ammado a proto vám dnes pootevřeme zákulisí poplatků za předčasné splacení. Kolik vám může nebankovka účtovat a co je již mimo zákon? Poplatky za předčasné splacení půjčky (úvěru) totiž ošetřuje zákon, který jasně stanoví hranice.

Od 01.12.2016 platí novelizovaný zákon o spotřebitelském úvěru (půjčce), který nese samostatnou část věnovanou právě předčasnému splacení. Podle § 117 tohoto zákona je jasně specifikována podmínka, která přikazuje nebankovním subjektům umožnit svým klientům předčasně splatit svou půjčku. De facto to znamená, že každý nebankovní subjekt poskytující půjčky v České republice musí jasně a zřetelně uvádět svým klientům, jak a za jakých podmínek mají nárok využít svá zákonná práva. Právě práva a povinnosti, které jsou součástí každé smlouvy o půjčce, se dotýkají obou stran a tak jak má povinnosti dlužník, má je i věřitel. Prakticky můžeme tvrdit, že zákon vytvořil určitá dogmata a nastolil tak řád, který musí respektovat všechny strany (Pacta sunt servanda).

Modelový příklad maximálního poplatku za předčasné splacení půjčky
Koncepce novelizovaného zákona je jasná a srozumitelná. Každý spotřebitel si tak dokáže jednoduše vypočítat maximální výši poplatku z výšky dlužné částky. Zákon to přesně definuje takto:


"Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr (rozuměj půjčku) zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě má spotřebitel právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splácení spotřebitelských úvěrů. "

Už při samotné citaci výroku úvodního odstavce § 117 je patrné, že zákonodárný sbor měl evidentní zájem o slovní výklad charakteru textu tak, aby byl jasný, přehledný, zřetelný, nesoucí právní normu, která svou podobou nedovoluje výklad znění zákona pozměnit, nebo si ho jiným způsobem vysvětlovat. Suma sumárum, znění zákona nedovoluje nebankovním subjektům vytvářet "právní kličky".


"Výše náhrady nákladů podle odstavce 2 nesmějí přesáhnout 1% z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru 1 rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5% z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru. "

Odstavec č. 4 stejně jasně definuje výši poplatku za předčasné splacení půjčky a stanovuje jej na maximální hodnotu 1% pokud splatnost půjčky převyšuje hranici jednoho roku a 0,5% pokud je konečná splatnost za půjčku do jednoho roku.

Modelový příklad maximálního poplatku za předčasné splacení půjčky


Kolik si může nebankovka účtovat?


Pokud je celková výše (včetně úroků a RPSN) půjčky například 100 000 Kč, tak maximální poplatek v případě pokud splatnost půjčky převyšuje
12 měsíců bude 1000 Kč

Další vzorové příklady

Maximální výška poplatku při předčasném splacení úvěru

Celková výše půjčky   250 000 Kč

Splatnost do konce 24 měsíců

Poplatek do 1%
2 500 Kč

Celková výše půjčky 250 000 Kč

Splatnost do konce 11 měsíců

Poplatek do 0,5%
1 250 Kč

Celková výše půjčky 540 000 Kč

Splatnost do konce 36 měsíců

Poplatek do 1%
5 400 Kč

Celková výše půjčky 540 000 Kč

Splatnost do konce 36 měsíců

Poplatek do 0,5%
2 700 Kč


Vzory žádostí ke stažení

Finanční portál Ammado pro vás vypracoval vzory tiskopisů, které si můžete jednoduše stáhnout a odeslat nebankovním subjektům.


Žádost o vyčíslení poplatku za předčasné splácení půjčky

Tato žádost vám bude sloužit k tomu, abyste měli pravdivý údaj o tom, kolik vás bude předčasné splacení půjčky stát a hlavně si můžete zkontrolovat, zda nebankovní subjekt, který vám odešle informaci respektuje zákon. 

V opačném případě můžete ještě před samotným předčasným splacením podat stížnost nebo reklamaci a to buď přímo nebankovní společnosti nebo na následující nezávislé organizace. 

  • Samostatný odbor ochrany spotřebitele České národní banky,
    Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
  • Finanční arbitr ČR, Legerova 69/1581, 110 00 Praha 1

Vzor žádosti jsme pro vás vytvořili ve dvou variantách. Ta první je v souboru PDF a můžete si ji jednoduše vytisknout a následně vypsat perem. Druhá varianta je v souboru docx, který si jednoduše otevřete ve vašem Wordu a nahradíte údaje vašimi.


Žádost o předčasné splacení půjčky

Tato žádost vám poslouží v případě pokud jste se definitivně rozhodli splatit svou půjčku předčasně. Jednoduše ji odešlete elektronicky nebo poštou do nebankovní společnosti, která je povinna odpovědí vám sdělit postup, jak vyplatíte zbytkovou dlužnou částku. V žádosti naleznete doložku a to potvrzení o bezdlužnosti. Toto potvrzení vám musí nebankovní společnost vystavit hned po tom, jak svůj úvěr splatíte. 


na závěr

Práva spotřebitelů jsou v současné zákonné podobě dost významná. Co je však velkou škodou je informovanost samotných spotřebitelů o těchto právech. Ammado finanční portál vám přináší relevantní informace a věříme, že vám přinesou prospěch.


Líbí se vám náš článek? Odměnou nám je vaše pozitivní recenze, kterou můžete uverjniť ZDE.