Možná rizika spojená s uzavřením leasingové smlouvy na automobil

26.12.2022

Leasing je často zaměňován s nákupem na splátky, ale je mezi nimi podstatný rozdíl. Při nákupu na splátky kupující získá věc ihned i bez zaplacení všech splátek. Tento typ smlouvy se nejčastěji uzavírá při nákupu domácích spotřebičů. Zatímco v případě leasingové smlouvy, například na automobil, nemusí nutně dojít k převodu vlastnictví.

Leasingové smlouvy
Leasingové smlouvy

Leasing je smlouva o dočasném užívání majetku za úplatu (leasingové splátky). Osoba, která poskytuje majetek ve svém vlastnictví, se nazývá pronajímatel (může jím být i speciální leasingová společnost). Osoba, která získá právo na užívání, se nazývá nájemce.

V České republice se nejčastěji vyskytují dva typy leasingu - finanční a operativní. Podmínky smluv jsou v obou případech podobné, ale existují i některé důležité rozdíly. První hlavní rozdíl spočívá v tom, že na finančním leasingu se kromě pronajímatele a nájemce podílí i třetí strana. Jedná se o dodavatele předmětu nájmu. Druhým důvodem je, že u finančního leasingu nese riziko ukončení nájemce.

Finanční leasing

Finanční leasing je oblíbenějším typem leasingu, který slouží k nákupu vozidla od dodavatele nebo leasingové společnosti. Je vhodný v případě, že se nájemce chce stát vlastníkem vozidla.

Protože účelem je pořízení aktiva, smlouva je dlouhodobá nebo nemá horní hranici, neexistuje možnost odstoupení a doba trvání smlouvy pokrývá většinu doby použitelnosti aktiva.

Nájemce často zaplatí akontaci a zbytek nákladů spolu s úroky z odložené splátky zaplatí v měsíčních leasingových splátkách. Výsledkem je, že na konci období je vyplacena plná hodnota vozidla.

Po zaplacení poslední splátky přechází vlastnictví na nájemce. Do té doby je pronajímatel vlastníkem nemovitosti a v případě neplacení může nemovitost (která slouží jako zástava) zabavit. Zákazník zase nese veškeré náklady spojené s vozidlem, jako je pojištění, daně, poplatky atd. Kromě toho nese zákazník riziko poškození/ztráty majetku.

Operativní leasing

U operativního leasingu se předpokládá pouze užívání aktiva, proto je vztah podobný nájemní smlouvě. Tento typ leasingu se používá pro dražší a specializované zboží, jako jsou luxusní automobily, a je populárnější na Západě.

V tomto případě chce zákazník zboží po určitou dobu používat, ale nemá v úmyslu ho koupit. Po skončení smlouvy může například vůz vrátit a získat novější model stejné značky nebo si vybrat jinou značku. Smlouva je tedy krátkodobá, umožňuje zrušení a její trvání je kratší než doba užívání majetku (méně než 5 let).

Pronajímatel je vlastníkem majetku a je povinen hradit kromě provozních nákladů i náklady na majetek. Pronajímatel nese riziko poškození/ztráty předmětu. Nájemce zase platí splátky za užívání předmětu - nájemné a malou část ceny na pokrytí odpisů. Je také finančně odpovědná za provozní náklady, jako jsou opravy a údržba.

Po uplynutí doby pronájmu má zákazník právo doplatit zbývající část ceny a stát se vlastníkem předmětu nebo odmítnout předmět získat. Třetí možností je vrátit věc a požádat, aby část zaplacené ceny byla použita jako záloha na převzetí jiné věci od téhož majitele, například novějšího nebo dražšího automobilu.

Rizika leasingu vozu

Pokud si auto pronajmete a je vám odcizeno, musíte pronajímateli stále platit leasingové splátky. Protiprávní zabavení vozidla nemá za následek ukončení smlouvy. Nepodléhejte mylnému dojmu, že nájemní smlouva představuje velké nebezpečí pro vaši finanční budoucnost. Pojišťovny nabízejí řešení v situacích, jako je tato, kdy je pronajaté vozidlo kryto pojistkou proti krádeži motorového vozidla.

Měli byste se seznámit se všemi ustanoveními nájemní smlouvy a připojenými podmínkami, protože ty obvykle obsahují všechny podmínky a práva a povinnosti stran. Kromě toho byste měli sledovat i podmínky, za kterých se může měnit úroková sazba účtovaná z jistiny.

Největší problém spočívá v tom, že při leasingu automobilu je ve smlouvě obvykle uvedeno, že pokud se dostanete do prodlení se splátkou nebo pokud neuhradíte několik splátek, má pronajímatel právo odstoupit od smlouvy, automobil vám odebrat a vy jste povinni zaplatit zbývající splátky smlouvy jako sankci.

Pokud nájemce neplní své povinnosti podle leasingové smlouvy, má pronajímatel dvě možnosti. Jedním z nich je ukončení leasingové smlouvy tím, že nájemce vrátí vůz pronajímateli a případně bude požadovat náhradu škody za neplnění povinností. Druhou možností je získat zpět skutečné plnění, tj. zbývající leasingové splátky, ale v tomto případě zůstáváte uživatelem vozidla.

Současné vypovězení smlouvy a nárok na skutečné plnění ze smlouvy jsou nepřiměřené.

Pokud se stane něco nepředvídaného a vy již nebudete schopni splácet leasingové splátky, měli byste si uvědomit několik věcí. První je, že jste povinni vozidlo vrátit. Druhým důvodem je, že musíte zaplatit splátky vzniklé do data odstoupení od smlouvy a také náhradu škody. Třetí možností je, že zbývající splátky nedlužíte až do konce smlouvy.

Chcete-li se vyhnout problémům, dodržujte tato pravidla:

  • Důvěřujte pouze osvědčeným leasingovým společnostem. 
  • Snažte se platit měsíční splátky včas - exekuce a zabavení nemovitosti vás mohou přijít draho.
  • Ukončení leasingu před koncem doby splácení obvykle není dobrý nápad, protože do té doby zaplacené splátky nebudou uznány a vozidlo si nebudete moci odkoupit zpět. Pečlivě si proto přečtěte podmínky a dobře si naplánujte platby.
  • Leasingové společnosti obvykle vyžadují, abyste uzavřeli povinné pojištění vozidla. Využijte proto svého práva vybrat si pojišťovnu podle nejlepší ceny a pojistného krytí.

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si jako první, co je nového


Naštěstí existuje několik míst, kde si můžete půjčit peníze bez úroků. Je však důležité být opatrný a pečlivě si přečíst všechny podmínky, protože někdy mohou být "bezúročné půjčky" spojeny s poplatky nebo sankcemi za pozdní splacení. Zde vám přinášíme několik možností.

Při výběru nejvhodnější půjčky je důležité porovnat různé možnosti, zkontrolovat všechny poplatky a podmínky a zvážit, jak půjčka zapadá do vašich dlouhodobých finančních plánů. Je také dobré poradit se s finančním poradcem.

Úvěr na splátky, známý také jako splátkový úvěr nebo půjčka na splátky, je typ úvěru, který si dlužník bere s dohodnutým splátkovým kalendářem. Tyto splátky jsou obvykle stanoveny v pravidelných měsíčních intervalech.

Kuvajtský dinár, označovaný jako KWD, je měna používaná v Kuvajtu, malém bohatém arabském emirátu na pobřeží Perského zálivu. Jeho historie i současnost jsou úzce spjaty s bohatstvím a stabilitou země, která se stala významným hospodářským centrem Blízkého východu. V tomto článku se podíváme na vznik, vývoj a současný stav kuvajtského dináru.

Polský zlotý, oficiální měna Polska, má své kořeny ve 14. století, kdy byl zaveden za vlády Kazimíra III. Velikého. Původně se jednalo o zlatou minci zvanou zlote złote, což znamená "zlatý zlat". Tento název byl odvozen od polského slova "złoty", které znamená "zlatý". Ve středověkém Polsku byly používány také stříbrné a měděné mince pro obchod a...

V dnešní době, kdy rychlá móda vybízí k neustálému nakupování oblečení, je důležité naučit se, jak ušetřit peníze a zároveň najít kvalitní kousky, které vydrží déle. Následující rady a tipy vám pomohou při nakupování oblečení ušetřit peníze a zároveň investovat do lepší kvality.