Možná rizika spojená s uzavřením leasingové smlouvy na automobil

26.12.2022

Leasing je často zaměňován s nákupem na splátky, ale je mezi nimi podstatný rozdíl. Při nákupu na splátky kupující získá věc ihned i bez zaplacení všech splátek. Tento typ smlouvy se nejčastěji uzavírá při nákupu domácích spotřebičů. Zatímco v případě leasingové smlouvy, například na automobil, nemusí nutně dojít k převodu vlastnictví.

Leasingové smlouvy
Leasingové smlouvy

Leasing je smlouva o dočasném užívání majetku za úplatu (leasingové splátky). Osoba, která poskytuje majetek ve svém vlastnictví, se nazývá pronajímatel (může jím být i speciální leasingová společnost). Osoba, která získá právo na užívání, se nazývá nájemce.

V České republice se nejčastěji vyskytují dva typy leasingu - finanční a operativní. Podmínky smluv jsou v obou případech podobné, ale existují i některé důležité rozdíly. První hlavní rozdíl spočívá v tom, že na finančním leasingu se kromě pronajímatele a nájemce podílí i třetí strana. Jedná se o dodavatele předmětu nájmu. Druhým důvodem je, že u finančního leasingu nese riziko ukončení nájemce.

Finanční leasing

Finanční leasing je oblíbenějším typem leasingu, který slouží k nákupu vozidla od dodavatele nebo leasingové společnosti. Je vhodný v případě, že se nájemce chce stát vlastníkem vozidla.

Protože účelem je pořízení aktiva, smlouva je dlouhodobá nebo nemá horní hranici, neexistuje možnost odstoupení a doba trvání smlouvy pokrývá většinu doby použitelnosti aktiva.

Nájemce často zaplatí akontaci a zbytek nákladů spolu s úroky z odložené splátky zaplatí v měsíčních leasingových splátkách. Výsledkem je, že na konci období je vyplacena plná hodnota vozidla.

Po zaplacení poslední splátky přechází vlastnictví na nájemce. Do té doby je pronajímatel vlastníkem nemovitosti a v případě neplacení může nemovitost (která slouží jako zástava) zabavit. Zákazník zase nese veškeré náklady spojené s vozidlem, jako je pojištění, daně, poplatky atd. Kromě toho nese zákazník riziko poškození/ztráty majetku.

Operativní leasing

U operativního leasingu se předpokládá pouze užívání aktiva, proto je vztah podobný nájemní smlouvě. Tento typ leasingu se používá pro dražší a specializované zboží, jako jsou luxusní automobily, a je populárnější na Západě.

V tomto případě chce zákazník zboží po určitou dobu používat, ale nemá v úmyslu ho koupit. Po skončení smlouvy může například vůz vrátit a získat novější model stejné značky nebo si vybrat jinou značku. Smlouva je tedy krátkodobá, umožňuje zrušení a její trvání je kratší než doba užívání majetku (méně než 5 let).

Pronajímatel je vlastníkem majetku a je povinen hradit kromě provozních nákladů i náklady na majetek. Pronajímatel nese riziko poškození/ztráty předmětu. Nájemce zase platí splátky za užívání předmětu - nájemné a malou část ceny na pokrytí odpisů. Je také finančně odpovědná za provozní náklady, jako jsou opravy a údržba.

Po uplynutí doby pronájmu má zákazník právo doplatit zbývající část ceny a stát se vlastníkem předmětu nebo odmítnout předmět získat. Třetí možností je vrátit věc a požádat, aby část zaplacené ceny byla použita jako záloha na převzetí jiné věci od téhož majitele, například novějšího nebo dražšího automobilu.

Rizika leasingu vozu

Pokud si auto pronajmete a je vám odcizeno, musíte pronajímateli stále platit leasingové splátky. Protiprávní zabavení vozidla nemá za následek ukončení smlouvy. Nepodléhejte mylnému dojmu, že nájemní smlouva představuje velké nebezpečí pro vaši finanční budoucnost. Pojišťovny nabízejí řešení v situacích, jako je tato, kdy je pronajaté vozidlo kryto pojistkou proti krádeži motorového vozidla.

Měli byste se seznámit se všemi ustanoveními nájemní smlouvy a připojenými podmínkami, protože ty obvykle obsahují všechny podmínky a práva a povinnosti stran. Kromě toho byste měli sledovat i podmínky, za kterých se může měnit úroková sazba účtovaná z jistiny.

Největší problém spočívá v tom, že při leasingu automobilu je ve smlouvě obvykle uvedeno, že pokud se dostanete do prodlení se splátkou nebo pokud neuhradíte několik splátek, má pronajímatel právo odstoupit od smlouvy, automobil vám odebrat a vy jste povinni zaplatit zbývající splátky smlouvy jako sankci.

Pokud nájemce neplní své povinnosti podle leasingové smlouvy, má pronajímatel dvě možnosti. Jedním z nich je ukončení leasingové smlouvy tím, že nájemce vrátí vůz pronajímateli a případně bude požadovat náhradu škody za neplnění povinností. Druhou možností je získat zpět skutečné plnění, tj. zbývající leasingové splátky, ale v tomto případě zůstáváte uživatelem vozidla.

Současné vypovězení smlouvy a nárok na skutečné plnění ze smlouvy jsou nepřiměřené.

Pokud se stane něco nepředvídaného a vy již nebudete schopni splácet leasingové splátky, měli byste si uvědomit několik věcí. První je, že jste povinni vozidlo vrátit. Druhým důvodem je, že musíte zaplatit splátky vzniklé do data odstoupení od smlouvy a také náhradu škody. Třetí možností je, že zbývající splátky nedlužíte až do konce smlouvy.

Chcete-li se vyhnout problémům, dodržujte tato pravidla:

  • Důvěřujte pouze osvědčeným leasingovým společnostem. 
  • Snažte se platit měsíční splátky včas - exekuce a zabavení nemovitosti vás mohou přijít draho.
  • Ukončení leasingu před koncem doby splácení obvykle není dobrý nápad, protože do té doby zaplacené splátky nebudou uznány a vozidlo si nebudete moci odkoupit zpět. Pečlivě si proto přečtěte podmínky a dobře si naplánujte platby.
  • Leasingové společnosti obvykle vyžadují, abyste uzavřeli povinné pojištění vozidla. Využijte proto svého práva vybrat si pojišťovnu podle nejlepší ceny a pojistného krytí.

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si jako první, co je nového


Siřičitany se přidávají do potravin jako konzervační a antimikrobiální látky. Jaký je jejich dopad na zdraví? Existuje bezpečná dávka? Evropský úřad pro bezpečnost potravin se snaží tuto otázku objasnit.

Pokud se chystáte na pracovní pohovor, je důležité se dobře připravit, abyste pro potenciálního zaměstnavatele vypadali zodpovědně a zajímavě. Zde je několik kroků, které můžete podniknout, abyste se na pohovor připravili:

Elektřina je dnes samozřejmostí, o které mnoho lidí téměř nepřemýšlí. Používáme ji doma, v práci i ve škole. Společnost, alespoň v průmyslovém světě, je založena výhradně na systémech, které ke svému fungování potřebují elektřinu. Průmysl a další podniky potřebují stálý přístup k elektřině. Mnozí z nás jsou neustále připojeni k internetu...

Spotové ceny elektřiny a plynu jsou ceny, za které se elektřina a plyn prodávají na komoditních trzích, tj. na "spotových trzích". Spotový trh s elektřinou a plynem se často nazývá "vnitrodenní trh", protože ceny se mohou měnit ze dne na den v závislosti na nabídce a poptávce.

Mnoho spotřebitelů potřebuje pomoc při zřizování výhodných spořicích produktů. Zároveň existuje větší množství společností a způsobů spoření a může být obtížné se zorientovat, které řešení je nejlepší. Ne všichni poskytovatelé mají dobrou pověst. Abychom vám pomohli vyhnout se nástrahám, připravili jsme pro vás pět tipů, které byste měli mít na...

Investiční podvody jsou stále častější. Podvodníci jsou často zkušení a mají mezinárodní kontakty. Podvody jsou často prováděny s využitím bohatých brožur, honosných názvů produktů, profesionálních webových stránek a fiktivních výsledků.

Na internetu najdete spoustu rad, jak a na co můžete půjčky do výplaty využít. V mnoha příspěvcích na toto téma najdete všechny podrobnosti o částkách, dobách splácení a úrokových sazbách. Možná budete moci porovnat finanční produkty všech oblíbených úvěrových společností a rozhodnout se, na kterou z nich se obrátit.