Pár slov o spoření

03.03.2019

Spoření je pro každého z nás velm důležité. Může nám pomoci v nečekaných situacích i zpříjemnit těžší chvíle. Přečtěte si pár slov o spoření.

Spoření
Spoření

Spoření jako prevence

Pravidelným a cíleným odkládáním financí můžete nejjistější dosáhnout svých cílů. Zároveň se naspořená částka stává pojistkou před nepříznivými osudu. Protože budoucnost není pro nikoho jasná, je velmi důležité být dobře zajištěn, aby vás nepředvídatelné výdaje, ztráta příjmu či náhlá nemoc nepřekvapily nepřipravené. Proto je spoření jako prevence velmi důležitým krokem.

Spoření jako aktivum

Finanční pohoda každého z nás je věcí dobrého finančního plánování. Majetek, který nám přináší další peníze, můžeme označit za aktivum: například pronájem bytu nebo jisté druhy spoření a pojištění. Naopak všechno to, co peníze nepřináší nebo co nás dokonce ještě něco navíc stojí, můžeme pojmenovat jako pasivum. Klasickým příkladem nenasytného pasiva je automobil nebo půjčka, kterou nutně nepotřebujeme.

Pasivní a aktivní položky vašeho osobního či rodinného rozpočtu by měly být jasně identifikovány. Pokud se redukují pasiva, zvýší se měsíční úspora, která může sloužit k vytvoření finanční rezervy. Na tu však neustále ovlivňuje inflace, která zapříčiňuje, že peníze postupem času ztrácejí svou reálnou hodnotu. Pokud si budete odkládat finance doma pod polštář, před inflací jejich neochráníte. Je dobré proto informovat o možnostech zúročení našetřených úspor.