Proč je pojištění domácnosti důležité

04.03.2019

Když necháváte dům nebo byt prázdný, předpokládáte, že za zamčenými dveřmi se do vašeho opětovného příchodu nic nezmění. Žehlička vypnutá, okna zavřená, garáž zamčená, sporák také vypnutý ... rekapituluje si v hlavě před odjezdem na dovolenou. Nijak však neovlivníte přírodní živly ani nedůslednost či nekalé úmysly jiných lidí. I vůči neplánovaným a nepředvídatelným škodám však existuje ochrana - pojištění domácnosti. Jako při každém finančním produktu, důležité je správně vybrat druh pojištění a optimálně ho nastavit podle individuálních podmínek.

Při správném výběru se neřiďte jen cenou. Sledujte hlavně rizika, která pojištění pokrývá a výši pojistného plnění v případě pojistné události. Možností na trhu je nepočítaně. Individuální srovnání se dělají skutečně těžko, protože jednotlivé společnosti prodávají produkty pojištění domácností ve formě ucelených balíků, které zahrnují krytí vybraných rizik. Zatímco jedna pojišťovna v rámci základního balíčku poskytuje krytí například i za rozbití skla z jakýchkoliv příčin, druhá to zahrnuto mít nemusí a takové riziko si můžete připojistit. Na druhé straně, i když mají balíky různých pojišťoven stejná rizika, rozdíl bývá ve výši finančního plnění v případě pojistné události. Při uzavírání pojistné smlouvy se proto podrobně informujte u svého finančního agenta a nechte si vysvětlit, co všechno vám smlouva zajistí, jaké platí limity a výplatní termíny.

Výše platby záleží především na pojistné částce, kterou si ve smlouvě dohodnete. Ta by se měla rovnat reálné hodnotě domácnosti. Není výhodné pojistnou částku ani snižovat ani zvyšovat oproti reálnému stavu. Jednoduše řečeno: Jestliže pojistnou částku nastavíte příliš velkou, budete platit zbytečně vysoké pojistné, protože v případě neštěstí vám pojišťovna proplatí i tak jen reálnou výšku škod. Nicméně, pokud máte pojistnou částku nastavenou nižší, než je reálná hodnota domácnosti, pojišťovna vám vyplatí peněz méně. Čím více pojistnou částku poddimenzujete, tím méně od pojišťovny dostanete. Uzavření pojištění by proto mělo předcházet důkladné ohodnocení domácnosti jako takové.

Pojištění domácnosti se zpravidla vztahuje na tato rizika: voda z vodovodního potrubí, povodeň, požár, zakouření, úder blesku, spadnutí letadla, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zemětřesení, vloupání, vandalismus, pád stromů, rozbití skla. Různých druhů připojištění je na trhu mnoho - pojistit se můžete například proti zkratu elektromotorů v domácích spotřebičích.

V jednotlivých pojišťovnách můžete narazit i na rozdílné oceňování, podle kterého jsou vypláceny pojistná plnění. Většinou se setkáte s pojištěním v takzvaných nových cenách. Ty jsou pro klienta dražší ale zároveň výhodnější. Pokud totiž dojde ke zničení majetku v domácnosti, pojišťovna vyplatí svému klientovi tolik peněz, kolik je třeba na jeho opravu nebo koupi nového majetku. Kromě nových cen existují i ​​ceny časové. Při pojištění na časové ceny pojišťovna od nové hodnoty zničeného majetku odečte jeho opotřebení a poškození. Jelikož na finančním trhu nic není jen bílé nebo černé, můžete se setkat is kombinovaným oceňováním.

Mnoho lidí žije v již pojištěných domácnostech netušíc, v jakých cenách je pojistka uzavřena a jaká je reálná hodnota jejich domácnosti (ať je tedy pojistná částka nastavena optimálně, poddimenzovaná nebo nadhodnocená). Nejeden klient pojišťovny po čase ztratil přehled o tom, jaká rizika zahrnuje jeho pojištění, jaké existují nové druhy připojištění a jaké zabezpečovací podmínky musí splnit, aby mu v případě neštěstí byly vyplaceny finance v jejich maximální možné výšce.