Smlouva o hypotečním úvěru - na co si dát pozor

26.12.2022

Hypotéka je jedním z nejbezpečnějších úvěrů, a pokud si chcete pořídit bydlení, budete si pravděpodobně muset vzít právě hypoteční úvěr. Aby vám banka půjčila větší částku peněz, musí si být jistá, že své peníze dostane zpět. Abyste získali peníze, můžete zastavit jinou svou nemovitost a koupit jinou, novou nemovitost, nebo můžete zastavit novou nemovitost, kterou chcete koupit.

Smlouva o hypotečním úvěru
Smlouva o hypotečním úvěru

Smlouva o úvěru na bydlení je smlouva o hypotečním úvěru, na jejímž základě banka poskytuje úvěr svému klientovi. Může mít podobu půjčky nebo úvěru na bydlení nebo jiného platebního nástroje. Aby bylo možné získat potřebné financování hypotečním úvěrem, musí být na nemovitost zřízeno zástavní právo k zajištění pohledávky věřitele.

Co je důležité vědět před uzavřením smlouvy?

Před výběrem banky byste si měli přečíst návrh úvěrové smlouvy a vyžádat si její vzor, abyste se seznámili se všemi podmínkami, sankcemi a konkrétními ustanoveními. Každá banka a úvěrová společnost má své vlastní vzory smluv o hypotečním úvěru. Najdete zde informace o nejdůležitějších podmínkách a vše, co potřebujete vědět před podpisem smlouvy.

Žadatele o úvěr obvykle zajímá, kolik jim banka může půjčit, za jakou úrokovou sazbu a jaké budou splátky úvěru. Nezapomeňte však, že je třeba věnovat pozornost i dalším důležitým parametrům. Je také dobré požádat věřitele o návrh smlouvy, se kterým je třeba se předem seznámit. Ušetříme si tak spoustu rizik a problémů, které by mohly vzniknout při schvalování úvěru.

Před uzavřením smlouvy o hypotečním úvěru by měl věřitel poskytnout dlužníkovi obecné informace o navrhované smlouvě. Účelem je umožnit spotřebiteli učinit informované rozhodnutí o úvěru, například o typech zajištění, době trvání smlouvy, úrokové sazbě, nákladech na úvěr, způsobech splácení, předčasném splacení, ocenění nemovitosti, důsledcích nesplácení atd.

Kromě samotné smlouvy o hypotečním úvěru je velmi důležité seznámit se s obchodními podmínkami banky. Zjistěte si informace o úrokové sazbě a o tom, zda je fixní nebo variabilní, za jakých podmínek se může měnit, a také o poskytovaných poplatcích - za žádost, čerpání, sankční úroky v případě prodlení a případné další poplatky stanovené věřitelem.

Měli byste si předem ujasnit, zda musíte uzavřít pojištění, jaký typ pojištění musí být, jaké musí mít krytí, jaká rizika kryje a jaké jsou vaše povinnosti vyplývající z pojistné smlouvy. Pokud banka nespolupracuje s konkrétní pojišťovnou, můžeme si vyžádat nabídky od několika pojišťoven a vybrat tu nejlepší. Je důležité, aby pojistná smlouva splňovala všechny požadavky věřitele.

Před podpisem smlouvy o hypotečním úvěru je důležité, abyste jako žadatel o úvěr dostali všechny potřebné informace jasným a srozumitelným způsobem, abyste mohli porovnat různé nabídky. Neváhejte klást otázky, dokud nedostanete uspokojivé odpovědi a vysvětlení do nejmenších detailů.

Máte právo požadovat takovou strukturu úvěru, tj. výši, dobu splatnosti úrokové sazby, způsob splácení, která skutečně vyhovuje vašim konkrétním potřebám a možnostem, a nemusíte nutně souhlasit s hotovými bankovními produkty nabízenými hromadně všem klientům.

Jakmile vám budou poskytnuty individuální informace o nabízeném úvěru, budete moci nabídku porovnat s jinými úvěry dostupnými na trhu a posoudit možné důsledky, abyste se mohli informovaně rozhodnout o uzavření úvěrové smlouvy na požadovanou nemovitost. Budete tak moci posoudit, zda nabízená půjčka odpovídá vašim potřebám a finanční situaci.

Obsah smlouvy o hypotečním úvěru

Nezapomeňte, že jste v rovnoprávném postavení s bankou, a proto máte možnost ovlivnit obsah a podmínky smlouvy. Důležitějšími prvky jeho obsahu jsou:

 • Dobu trvání úvěrové smlouvy;
 • celková výše úvěru a podmínky jeho čerpání (jedná se o celkovou částku poskytnutou na základě hypoteční smlouvy);
 • úrokovou sazbu úvěru, podmínky pro její použití a index nebo referenční sazbu (stanovenou podle vlastní metodiky banky a musí být navázána na původní úrokovou sazbu);
 • období, podmínky a postupy pro změnu úrokové sazby;
 • roční procentní sazba nákladů - vyjadřuje celkové současné nebo budoucí náklady úvěru (úroky, jiné přímé nebo nepřímé náklady, provize, poplatky jakéhokoli druhu, včetně těch, které se platí zprostředkovatelům za uzavření smlouvy), vyjádřené jako roční procento z celkové výše poskytnutého úvěru;
 • splátkový kalendář obsahující informace o výši, počtu, frekvenci a datech splátek;
 • úrokovou sazbu, která se použije v případě prodlení, vypočtenou v době uzavření úvěrové smlouvy, způsob její změny a výši případných poplatků splatných v případě prodlení;
 • upozornění na důsledky, které pro vás bude mít nesplácení;
 • existenci notářských a jiných poplatků souvisejících s úvěrovou smlouvou;
 • existenci či neexistenci práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy a o lhůtě, ve které může být toto právo uplatněno;
 • právo na předčasné splacení úvěru, postup pro jeho uplatnění a případně informace o právu banky na náhradu škody;
 • postup při ukončení smlouvy o hypotečním úvěru;
 • dostupnost postupů mimosoudního řešení sporů a podmínky jejich použití.

Kromě smlouvy mezi vámi a bankou se na vás vztahují také všeobecné obchodní podmínky, které jsou součástí smlouvy. Každou stránku podepisují smluvní strany, tj. vy a zástupce banky. Hypotéka musí být zřízena v notářské formě a transakce musí být notářsky ověřena.

Když obdržíte návrh úvěrové smlouvy na nemovitost, který obsahuje všechny podmínky individuálně dohodnuté mezi vámi a bankou, je důležité vědět, že máte nejméně 14 dní od data obdržení návrhu úvěrové smlouvy na to, abyste se rozhodli, zda ji uzavřete, nebo odmítnete. V případě smluv uzavřených na dálku nebo mimo obchodní prostory začíná tato lhůta běžet ode dne, kdy obdržíte smluvní podmínky.

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si jako první, co je nového


Siřičitany se přidávají do potravin jako konzervační a antimikrobiální látky. Jaký je jejich dopad na zdraví? Existuje bezpečná dávka? Evropský úřad pro bezpečnost potravin se snaží tuto otázku objasnit.

Pokud se chystáte na pracovní pohovor, je důležité se dobře připravit, abyste pro potenciálního zaměstnavatele vypadali zodpovědně a zajímavě. Zde je několik kroků, které můžete podniknout, abyste se na pohovor připravili:

Elektřina je dnes samozřejmostí, o které mnoho lidí téměř nepřemýšlí. Používáme ji doma, v práci i ve škole. Společnost, alespoň v průmyslovém světě, je založena výhradně na systémech, které ke svému fungování potřebují elektřinu. Průmysl a další podniky potřebují stálý přístup k elektřině. Mnozí z nás jsou neustále připojeni k internetu...

Spotové ceny elektřiny a plynu jsou ceny, za které se elektřina a plyn prodávají na komoditních trzích, tj. na "spotových trzích". Spotový trh s elektřinou a plynem se často nazývá "vnitrodenní trh", protože ceny se mohou měnit ze dne na den v závislosti na nabídce a poptávce.

Mnoho spotřebitelů potřebuje pomoc při zřizování výhodných spořicích produktů. Zároveň existuje větší množství společností a způsobů spoření a může být obtížné se zorientovat, které řešení je nejlepší. Ne všichni poskytovatelé mají dobrou pověst. Abychom vám pomohli vyhnout se nástrahám, připravili jsme pro vás pět tipů, které byste měli mít na...