Stali jste se obětí podvodu s kreditní nebo debetní kartou? Máte tyto možnosti kompenzace

10.09.2022

Dnes můžete pohodlně platit téměř kdekoli, aniž byste u sebe museli mít hotovost. Potřebujete pouze kreditní kartu a účet můžete zaplatit v obchodech jedním tahem nebo objednat online zadáním údajů o kartě. Podvodníci vyvinuli různé metody, jak získat údaje o vaší kreditní kartě a vybrat z vašeho účtu všechny peníze. Co dělat, pokud se stanete obětí podvodu, a jak získat své peníze zpět?

Co je to podvod s kreditní kartou?
Co je to podvod s kreditní kartou?

Stal jsem se obětí, co mohu udělat pro to, abych dostal své peníze zpět?

Jakmile si podvodu všimnete, zavolejte do své banky a kartu zablokujte, abyste zabránili neoprávněným osobám vybírat z vašeho účtu další peníze.

Pokud se vám podařilo kartu zablokovat, můžete následně vyhodnotit škodu, tj. kolik peněz bylo z vašeho účtu vybráno. Až zjistíte, kolik peněz vám chybí, musíte znovu zavolat do banky, kde vám řeknou, jak uplatnit reklamaci.

Kromě informování banky byste měli na neznámého pachatele podat také trestní oznámení na policii. To pomůže policii v její práci na omezení podvodů s kreditními kartami.

Co dělají banky?

Po nahlášení podvodu bude zahájeno vyšetřování a banka posoudí, zda dostanete zpět všechny peníze, které vám byly odebrány, nebo zda jste za podvod zodpovědní vy, a nesete tedy část nebo celou ztrátu.

Pokud oznámíte, že jste se stali obětí podvodu, banka obvykle neváhá a vrátí vám vybranou částku ještě před ukončením vyšetřování. Je však důležité zdůraznit, že se nejedná o vaše peníze jednou provždy, protože finanční instituce si vyhrazuje právo požadovat vrácení jakékoli částky, pokud vyšetřování prokáže, že za to, co se stalo, nesete odpovědnost vy.

Pokud podvodníci pokračují v podvodech na vašem bankovním účtu i po jeho zablokování, nese odpovědnost finanční instituce. Protože však banky disponují špičkovými IT systémy, mohou s vysokou mírou jistoty odfiltrovat pochybné zákazníky a okamžitě zjistit, jak přesně jste neoprávněné použití karty nahlásili. Pokud ano, budou s vámi jednat v dobré víře. Vždyť je v životním zájmu banky, aby se nešířila informace, že její služby mohou být živnou půdou pro podvodníky, protože by to pro banku znamenalo velmi vysokou ztrátu prestiže.

Banky obvykle nesou více než polovinu ztrát způsobených podvody s kreditními kartami.

V jakých případech se odškodnění nevyplácí?

Podle zákona lze škodu způsobenou podvodem s kreditní kartou přičíst držiteli karty pouze tehdy, pokud se prokáže, že hrubě zanedbal ochranu svých údajů.

Zatímco v minulosti si mnozí lidé psali PIN na kreditní kartu nebo na malý papírek k ní přiložený, nyní je běžnější, že lidé své údaje podvodníkům dobrovolně sdělují online nebo sami autorizují transakci po telefonu. V těchto případech, i když vyšetřování prokáže nedbalost, není odškodnění vypláceno.

Závěrem

Podvodů s kreditními kartami bohužel rok od roku přibývá, protože digitální technologie poskytují podvodníkům nové příležitosti. Pokud jste se stali obětí podvodu, je nejdůležitější okamžitě to oznámit své bance, protože jen tak můžete očekávat odškodnění. Ve většině případů dostanete své peníze zpět v poměrně krátké době, pokud ovšem vyšetřování banky neprokáže, že jste pochybili, čemuž se můžete snadno vyhnout, pokud si vše řádně prověříte a dodržíte několik základních pravidel.

Nejnovější články

Přečtěte si jako první, co je nového


Světová banka představila tři scénáře vývoje světové ekonomiky v letošním a příštím roce a analyzovala pravděpodobnost recese.

Ať už je vaším příjmem starobní důchod nebo invalidní, o půjčku ihned si můžete požádat jednoduše z vašeho domu. Samozřejmostí je odeslání finančních prostředků ihned po schválení a jednoduché doložení příjmu.

Po napadení bezbranného státu Ukrajina agresorem Ruskem byla přijata řada sankcí. Jedním z nich bylo vyloučení agresivního Ruska ze systému SWIFT. Co to sakra je SWIFT a jak funguje? Prozradíme na následujících řádcích.