Půjčky a úvěry z banky

Přehled nejlepších bankovních půjček od A po Z

Bankovní půjčky a úvěry jsou v současné době nejžádanější finanční produkt. Jejich nespornou výhodou je nízká roční úroková sazba, která se pohybuje již od 4,9 %. Co by nás při volbě úvěru ovšem mělo prioritně zajímat je vyčíslené RPSN neboli roční procentuelní sazba nákladů. A právě v tomto bodě se dostáváme k tomu, proč jsou bankovní úvěry těmi nejvýhodnějšími. Nebankovní společnosti se nabídkou svých úvěrů bankovním nevyrovnají. Náklady spojené s poskytnutím úvěru vychází u většiny tuzemských bank nesrovnatelně lépe.

Informace o bankovních půjčkách a úvěrech

Na druhou stranu mají bankovní úvěry mnohem vyšší požadavky na bonitu klienta. Pokud nemáte vedený účet v bance, u které o úvěr požádáte, musíte počítat s tím, že banka důkladně zmapuje Vaši současnou finanční situaci. Zajímat banku ale bude i vaše finanční historie až několik let zpětně. Vždy bude nutné doložit nejen vaše příjmy, ale také veškeré výdaje. Musíte rovněž počítat, a samozřejmě bance udělit souhlas, s nahlédnutím do registrů, kde si banky ověří vaši bonitu a úvěruschopnost. V bankovních a nebankovních registrech o vás banka dohledá nejen aktivní úvěry, ale zejména je zde kladen důraz, zda splácení Vašich závazků probíhá pravidelně a v řádném termínu. Jakékoliv prohřešky v registrech, exekuce atd., jsou pro poskytnutí bankovní půjčky problémem.

Když požádáte o bankovní půjčku neboli úvěr

Pokud požádáte o půjčku v bance, je jednou z podmínek založení účtu, na který bude nejen úvěr vyplacen, ale následně i strhávány pravidelné měsíční úhrady za poskytnutý úvěr. Ve většině případů Vám banky tento účet poskytnou zcela bez poplatků. Tím, že bankovní instituce mají skutečně minimum zpoplatněných služeb při poskytnutí půjčky, začínají sazby RPSN již na 5 %. Dlouhodobě se tedy bankovní půjčky drží na špici a poskytují úvěry za skutečně minimální náklady.


Jak požádat o bankovní půjčku ?

I banky ale jdou s dobou a tak již mnohdy ani není nutná osobní návštěva na nejbližší pobočce, ale po vyplnění online žádosti a předschválení úvěru, Vám může být úvěrová smlouva doručena prostřednictvím kurýra na jakoukoliv adresu v ČR. Tím se bankovní úvěrování stalo mnohem pohodlnější a rychlejší než v letech minulých. Pro žadatele, kteří mají dostatečný a pravidelný příjem, nemají negativní záznam v bankovních a nebankovních registrech, není proti nim vedeno exekuční řízení a své závazky hradili vždy včas, budou bankovní úvěry vždy tou nejvýhodnější volbou na trhu.

Bankovní půjčka online

V dnešní elektronické době se pro většinu osob stává nejpohodlnější možnost vyplnění online formuláře, ve kterém uvedete nejen základní informce o Vaší osobě, ale rovněž i Váš finanční přehled. Banky zajímá kde a jaké máte úvěry, v jaké výši, zda řádně splácíte, kolik s vámi žije v domáctnosti osob, ke kolika osobám máte vyživovací povinnost, jaké máte příjmy a výdaje.

Dokladování příjmu při bankovní půjčce

V případě více příjmů doložte vždy všechny. Ať se jedná o příjem z pronájmu nemovitosti, důchod nebo vedlejší podnikatelskou činnost - to vše bude hrát důležitou roli při posuzování vaší bonity a úvěruschopnosti. Výdaje zahrnují veškeré platby, které pravidelně hradíte. Započítejte tedy úhrady za bydlení, energie, telefon, pojištění a samozřejmostí je i částka, kterou potřebujete  k zajištění ostatních životních potřeb. Výši plateb za úvěry, kontokorenty nebo případně kreditní karty vyplňte poctivě a přesně, bez zkreslených informací - banka si tyto platby v registru dohledá. Jakmile odšlete veškeré potřebné informace a doložíte vyžádané dokumenty, což nejčastěji bývá potvrzení Vašich příjmů, dojde k vyhodnocení Vámi podané žádosti o půjčku. Pakliže bude kladně posouzena, nastává čas k podpisu úvěrové smlouvy.

Bankovní půjčky: co by měl dlužník vědět?

Bankovní úvěry jsou často nejvyhledávanějším zdrojem financování pro občany, a to díky velké schopnosti těchto subjektů nabízet úvěry svým klientům. Přestože mohou být v určitých případech dobrou alternativou, musíme podrobně znát všechny aspekty, které s nimi souvisejí, abychom zjistili, kdy je vhodné o ně požádat a proč.

Co je to bankovní půjčka:

Bankovní půjčka je jakákoli finanční operace, při níž banka (věřitel) půjčuje peníze fyzické nebo právnické osobě (dlužníkovi), přičemž předem stanoví pevné podmínky a podepíše závazek splácení.

Firmy i jednotlivci využívají bankovní úvěry na pokrytí některých nezbytných výdajů nebo na konkrétní investici. V případě fyzických osob jsou nejčastějšími účely půjčky od banky následující:

 • Nákup vozidla.
 • Koupě domu nebo pozemku.
 • Pořízení relativně drahého zboží (elektrospotřebičů, televize, počítače, mobilního telefonu atd.).
 • Řešení nepředvídané události, například nákladné opravy vozidla.

Podniky mají při žádosti o úvěr u banky také poměrně časté cíle:

 • Nákup počítačového vybavení, strojů nebo dopravních prostředků.
 • Outsourcing služeb nezbytných pro řádné fungování jejich obchodní činnosti.
 • Opravy nebo údržba pracovních prostor.
 • Pronájem a/nebo koupě pozemků nebo obchodních prostor.

Požadavky na podání žádosti o bankovní úvěr

Přestože se podmínky žádostí o úvěr u naprosté většiny bank liší, existuje několik důležitých požadavků, které musí klient splnit, pokud chce získat financování od banky:

mít prokazatelnou platební schopnost, která zaručuje schopnost splácet požadovaný úvěr.

 • Prokázat, že příjem je stabilní po dobu, po kterou bude dluh splácen.
 • Být plnoletí.
 • V mnoha případech předložte ručitele, který bude reagovat v případě nesplacení.
 • V případě hypotečních úvěrů může při poskytování úvěru pomoci vlastnictví nezatížené nemovitosti.

Úroky z bankovního úvěru

Jak je zřejmé, operace tohoto typu s sebou nese určité úroky, které dlužník bude muset zaplatit při splácení splátek odpovídajících splácení úvěru. Banka přece musí z operace získat určitý kladný výnos a tento úrok využívá k dosažení zisku z nabízeného financování.

Bankovní půjčky: co musí dlužník vědět?

Úrok z bankovního úvěru může být fixní nebo variabilní a jeho výše závisí na době splácení a umořování, výši úvěru a podmínkách samotné banky. Navíc platí, že čím vyšší riziko, tím vyšší úroková sazba, která bude vždy dohodnuta po předchozí dohodě.

Platba úroků je při finanční operaci tohoto typu prakticky nevyhnutelná. Pokud by se do něj nepočítalo, banky by půjčováním peněz svým klientům nevytvářely žádný zisk, takže by neměly důvod tato řešení nabízet.

Typy bankovních úvěrů

Podmínky každého úvěru závisí na subjektu, požadovaném kapitálu a dohodnutých podmínkách, ale můžeme rozlišit dva hlavní typy bankovních úvěrů: hypotéky a osobní půjčky.

Hypoteční úvěry

Tento typ úvěru se poskytuje na financování nákupu nemovitosti dlužníkem nebo na zahájení podnikání. Pro jejich využití je nezbytné, aby v případě nesplácení byla poskytnuta záruka samotnou nemovitostí, protože pro banku představují velkou investici.

Žádost o hypoteční úvěr je mnohem složitější a hůře dostupná než klasický úvěr. Subjekty budou požadovat mnohem více dokumentů, které potvrzují schopnost dlužníka splácet, a také případné ručitele a záruky, které snižují riziko na jejich straně.

Osobní půjčky

Ty jsou nejběžnější, protože nabízejí zákazníkovi univerzálnost při žádosti o úvěr. Každá banka má jiné podmínky a nabídky, proto je vhodné si ověřit, co je u jednotlivých subjektů k dispozici, a zjistit, zda to odpovídá potřebám dlužníka.

Jejich hlavním cílem je nabídnout zákazníkovi financování na určitý okamžik, zpravidla na malý nákup. V rámci tohoto typu půjček můžeme najít spotřebitelské půjčky (například na nákup televize nebo pračky), online úvěry nebo studentské půjčky.

BANKOVNÍ PŮJČKY A ÚVĚRY - NABÍDKA

Aktuální nabídka bankovních půjček

EQUA BANK

Minutovou půjčku Equa bank lze čerpat v rozmezí 5000 - 600 000 Kč s roční úrokovou sazbou 5,7 % p.a. O Minutovou půjčku Equa bank požádáte jednoduchým kliknutím na modré tlačítko. Smlouvu pak můžete podepsat na kterekoliv pobočce nebo si ji nechat zaslat kurýrem domů. Jedná se o bezúčelovou půjčku, finanční hotovost tedy můžete použít na cokoliv. Vyřízení půjčky je velmi rychlé, bez zbytečného papírování. Smlouva je přehledná, srozumitelná a bez jakýchkoliv skrytých podmínek...


Moneta bank

Expres půjčka je jednou z nejvýhodnějších půjček na současném bankovním trhu. Půjčit si můžete od 5 000 Kč do 800 000 Kč a dobu splatnosti zvolit v rozmezí 3 - 120 měsíců. Požádat můžete jednoduše přes internet pomocí krátkého, nezávazného formuláře. V případě předběžného schválení Vaší žádosti, dochází k ověření Vámi uvedených údajů a následuje podpis smlouvy na zvolené pobočce...


mBank

Pokud hledáte nejvýhodnější půjčku v bankovním sektoru, určitě Vás zaujme nabídka mPůjčky Plus. V případě, že bance doložíte spočítanou nabídku od konkureční společnosti kdykoliv během splácení úvěru, mBank Vám nabídku vylepší. Rozsah půjčky můžete zvolit v rozpětí od 10 000 Kč do 600 000 Kč a dobu splácení nastavit podle svých finančních možností od 12 do 96 měsíců...

PODPIS SMLOUVY PŘI BANKOVNÍ PŮJČCE

Podepsat smlouvu můžete osobně na pobočce, ovšem pokud Vám tato varianta nevyhovuje, pak většina tuzemských bank nabízí možnost zaslat vám úvěrovou smluvní dokumentaci prostřednictvím kurýra na jakoukoliv adresu v ČR. Kurýr má povinnost ověřit Vaši totožnost, poté jen smlouvu podepíšete a ta bude následně doručena zpět do banky. Výplata požadované sumy probíhá vždy bezhotovotně na účet vedený u banky, u které bude půjčka čerpána. Nutno podotknout, že za založení a vedení úvěrového účtu již většina bank neúčtuje žádné poplatky.


Kuvajtský dinár, označovaný jako KWD, je měna používaná v Kuvajtu, malém bohatém arabském emirátu na pobřeží Perského zálivu. Jeho historie i současnost jsou úzce spjaty s bohatstvím a stabilitou země, která se stala významným hospodářským centrem Blízkého východu. V tomto článku se podíváme na vznik, vývoj a současný stav kuvajtského dináru.

Polský zlotý, oficiální měna Polska, má své kořeny ve 14. století, kdy byl zaveden za vlády Kazimíra III. Velikého. Původně se jednalo o zlatou minci zvanou zlote złote, což znamená "zlatý zlat". Tento název byl odvozen od polského slova "złoty", které znamená "zlatý". Ve středověkém Polsku byly používány také stříbrné a měděné mince pro obchod a...

V dnešní době, kdy rychlá móda vybízí k neustálému nakupování oblečení, je důležité naučit se, jak ušetřit peníze a zároveň najít kvalitní kousky, které vydrží déle. Následující rady a tipy vám pomohou při nakupování oblečení ušetřit peníze a zároveň investovat do lepší kvality.

Obchodování s klouzavými průměry (Moving Averages) je oblíbená technika technické analýzy grafů, která se používá k identifikaci trendů a potenciálních míst vstupu nebo výstupu z trhu. Klouzavé průměry jsou vyjádřeny ve formě čáry, která se na grafu pohybuje spolu s cenou a pomáhá vyhlazovat cenové výkyvy, čímž poskytuje lepší přehled o celkovém...