Co dělat, pokud mám problémy se splácením?

03.03.2019

Pokud se dostanete do situace, kdy nemůžete zaplatit úvěrovou splátku včas, v první řadě je vždy třeba informovat věřitele - instituci, kde jste si půjčili. Pokud totiž přestanete splácet, úvěr se může začít úročit zvýšeným úrokem, tzv. úrokem z prodlení. Pokud pak nezareagujete na výzvu k zaplacení, může věřitel požádat o předčasné splacení celého zůstatku půjčky.

Splácení půjčky
Splácení půjčky

Problémy se splácením půjčky

V případě, že ve stanovené lhůtě půjčku neuhradíte nebo se s bankou resp.
s nabakovní institucí nedohodnete na jiném řešení (například úpravě splátkového kalendáře), budou vás hodnotit jako neplatiče. Kromě záznamu
v úvěrovém registru riskujete i žalobu, kterou může věřitel podat, aby od vás mohl soudní cestou vymáhat zaplacení dlužné částky. Následovat může exekuce vašeho majetku (při nezajištěných úvěrů exekuce jakéhokoliv majetku!).

Vždy se snažte řešit problém se splácením aktivní: poraďte se s finančním konzultantem, informujte svého věřitele a v součinnosti s ním hledejte způsob, jak špatnou situaci překonat.

možnosti:

  • úprava splátkového kalendáře
  • snížení splátek se současným prodloužením doby splácení úvěru
  • odložení splátek jistiny a splácení pouze úroků
  • individuální splátky (Navrhněte věřiteli částku, kterou jste schopen splácet. Nezapomeňte to upravit také ve smlouvě.)
  • konsolidace dluhů (Vhodné pro ty, kteří si potřebují urovnat dluhy v různých společnostech do jednoho levnějšího.)