Jak nové fintech společnosti konkurují tradičním bankám a zjednodušují investiční procesy pro běžné lidi

15.03.2023

Fintech společnosti, zkratka pro finanční technologie, jsou inovativní firmy, které využívají technologie ke zlepšení a zefektivnění finančních služeb. Fintech společnosti významně ovlivňují tradiční bankovnictví a mění způsob, jakým lidé investují a spravují své finance.

Fintech společnosti
Fintech společnosti

1. Přístupnost

Přístupnost je jedním z hlavních faktorů, které odlišují fintech společnosti od tradičních bank. Fintech společnosti využívají k poskytování svých finančních služeb moderní technologie, jako jsou mobilní aplikace a webové platformy. Tyto služby jsou dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a umožňují uživatelům spravovat své finance kdykoli a kdekoli, což přináší několik výhod:

Klienti mohou využívat fintech služby z pohodlí domova nebo z práce, čímž odpadá nutnost cestovat do fyzické pobočky banky nebo čekat ve frontě na obsluhu. Fintech společnosti poskytují rychlé a efektivní služby díky automatizaci a digitalizaci procesů. Transakce, jako je převod peněz nebo investování, lze provést okamžitě nebo v krátkém časovém horizontu.

Obvykle mají nižší náklady a jednodušší požadavky na otevření účtu, což umožňuje vstup na finanční trh širšímu okruhu lidí, včetně těch, kteří tradičně nejsou bankovně chráněni nebo jsou nedostatečně chráněni. Díky online nástrojům a aplikacím mají klienti fintech společností lepší přehled o svých financích, včetně transakcí, poplatků a výnosů z investic. Tím podporují lepší finanční rozhodování a správu peněz.

Fintech společnosti jsou často průkopníky v oblasti finančních služeb, což jim umožňuje přinášet nové a inovativní produkty, které zlepšují dostupnost a zkušenosti klientů. Tyto výhody v oblasti dostupnosti mají významný dopad na tradiční bankovnictví, neboť tradiční banky jsou nuceny přizpůsobovat se novým technologiím a měnícím se potřebám svých zákazníků, aby si udržely konkurenceschopnost na rostoucím fintechovém trhu.

2. Nižší poplatky

Dalším klíčovým faktorem, kterým se fintech společnosti snaží konkurovat tradičním bankám, jsou nižší poplatky. Díky technologickým inovacím a efektivním provozním modelům jsou fintech firmy schopny snižovat své náklady a nabízet konkurenceschopnější ceny za své produkty a služby.

Nižší poplatky znamenají pro spotřebitele větší úspory, protože méně peněz se ztrácí na poplatcích za vedení účtu, transakce nebo investiční služby. Lidé tak mohou maximalizovat své investice a zvýšit své potenciální výnosy. Fintech společnosti zpřístupňují finanční služby širšímu okruhu lidí díky nižším vstupním poplatkům a minimálním investičním požadavkům. To umožňuje i lidem s nižšími příjmy nebo omezeným kapitálem vstoupit na trh a začít investovat.

Ve svých poplatkových strukturách se zaměřují na transparentnost a jednoduchost. Klienti tak snáze pochopí, za co platí, a vyhnou se skrytým poplatkům a nepříjemným překvapením. Nižší poplatky a konkurenční ceny fintech společností donutily tradiční banky zvážit své poplatkové struktury a nabídnout klientům lepší podmínky. Celková výše poplatků v bankovním a finančním sektoru se tak neustále snižuje, což je výhodné pro všechny spotřebitele.

Výměnou za nižší poplatky fintech společnosti často poskytují rychlejší a jednodušší služby, jako jsou okamžité převody nebo jednoduché procesy žádostí o úvěr, což zvyšuje spokojenost zákazníků a usnadňuje jim správu jejich financí. V důsledku těchto výhod se nižší poplatky staly jedním z hlavních bodů konkurence mezi fintech společnostmi a tradičními bankami. Tradiční banky jsou nuceny na tento trend reagovat a přizpůsobit se měnícím se potřebám svých zákazníků, aby si v rychle se měnícím finančním prostředí udržely konkurenceschopnost.

Mezi takové změny mohou patřit např:

 • Zjednodušení a snížení poplatků: Tradiční banky se mohou snažit snížit své poplatky nebo zjednodušit jejich strukturu, aby byly pro klienty transparentnější a atraktivnější.
 • Digitální transformace: Banky musí investovat do svých digitálních platforem a služeb, aby mohly konkurovat fintech společnostem v oblasti dostupnosti, rychlosti a pohodlí.
 • Partnerství s fintech společnostmi: Někdy se tradiční banky rozhodnou spolupracovat s fintech společnostmi, aby využily jejich inovace a zlepšily své služby, místo aby se snažily konkurovat samy sobě.
 • Zaměření na konkrétní segmenty trhu: Banky mohou zvážit zaměření na konkrétní segmenty trhu, kde mohou poskytovat specializované služby nebo produkty, které jim umožní konkurovat fintech společnostem v oblastech, kde mají silné konkurenční výhody.
 • Zlepšení služeb zákazníkům: Tradiční banky by se měly více zaměřit na zákazníky a zlepšit své služby, aby si v konkurenčním prostředí získaly důvěru a loajalitu svých klientů.

Celkově lze říci, že nižší poplatky a rostoucí konkurence mezi fintech společnostmi a tradičními bankami přinášejí běžným lidem větší výhody v podobě lepších finančních služeb, nižších poplatků a větší dostupnosti investic a dalších finančních nástrojů.

3. Zjednodušené investiční procesy

Tyto společnosti přinášejí zjednodušené investiční procesy, které běžným lidem usnadňují, zrychlují a zpřístupňují investování, jako jsou například robotičtí poradci. Robo-poradci jsou automatizované investiční platformy, které pomocí algoritmů vytvářejí a spravují investiční portfolia na základě profilu a preferencí klienta. Tyto platformy snižují potřebu odborných znalostí a časově náročného výzkumu, čímž usnadňují investiční proces běžným lidem.

Společnosti také nabízejí mikroinvestiční aplikace, které lidem umožňují investovat malé částky peněz do akcií, fondů nebo jiných investičních nástrojů. Tyto aplikace obvykle poskytují jednoduché a intuitivní rozhraní, které zjednodušuje investiční proces a umožňuje začátečníkům začít investovat s minimálními znalostmi.

Rovnež nabízejí i platformy pro investování typu peer-to-peer (P2P). (P2P) investiční platformy umožňují jednotlivcům investovat přímo do projektů, podniků nebo dluhopisů jiných jednotlivců nebo společností. Tyto platformy zjednodušují investiční proces tím, že snižují náklady na zprostředkovatele a poskytují snadný přístup k alternativním investičním příležitostem.

Fintech společnosti také vytvářejí mobilní investiční aplikace, které klientům umožňují sledovat a spravovat své investice prostřednictvím chytrých telefonů. Tyto aplikace zjednodušují investiční proces tím, že umožňují rychlé a pohodlné transakce i přístup k investičním nástrojům a informacím. Kromě toho poskytují vzdělávací nástroje a zdroje, jako jsou články, videa, webináře a interaktivní kurzy, které pomáhají běžným lidem dozvědět se více o investování a zlepšit své investiční dovednosti.

Tyto zjednodušené investiční procesy přinášejí běžným lidem následující výhody:

 • Nižší vstupní bariéra: Zjednodušené investiční procesy umožňují lidem s omezenými znalostmi v oblasti financí nebo investování vstoupit na trh a začít investovat s minimálním úsilím a náklady.
 • Větší kontrola: Fintech společnosti poskytují jednoduchá a intuitivní rozhraní, která klientům umožňují mít nad svými investicemi větší kontrolu a přizpůsobit je svým potřebám a preferencím.
 • Rychlejší a efektivnější investování: Zjednodušené investiční procesy umožňují rychlejší a efektivnější investování tím, že snižují čas a úsilí potřebné k vyhledávání, analýze a výběru investičních příležitostí.
 • Diverzifikace: Fintech společnosti nabízejí širokou škálu investičních nástrojů a příležitostí, což běžným lidem umožňuje diverzifikovat jejich portfolio a minimalizovat riziko.
 • Finanční vzdělávání: Zjednodušené investiční procesy často zahrnují přístup ke vzdělávacím zdrojům a nástrojům, které běžným lidem pomáhají zlepšit jejich finanční znalosti a dovednosti.

Celkově jsou zjednodušené investiční procesy pro běžné lidi přínosem a zvyšují jejich přístup k investičním příležitostem. Tyto procesy také zvyšují konkurenci mezi fintech společnostmi a tradičními bankami, což v konečném důsledku vede k lepším a efektivnějším finančním službám pro všechny spotřebitele.

4. Inovativní produkty a služby

Fintech společnosti přinášejí na trh inovativní produkty a služby, jejichž cílem je zlepšit a zjednodušit finanční sektor. Vytvářejí mobilní bankovní a platební aplikace, které lidem umožňují spravovat své účty, převádět peníze a provádět platby pomocí chytrých telefonů. Tyto aplikace zvyšují pohodlí a rychlost bankovních transakcí. Zaměřují se na vývoj a inovace v oblasti kryptoměn a technologie blockchain. To zahrnuje vytváření nových kryptoměn, kryptopeněženek, decentralizovaných financí (DeFi) a dalších služeb založených na technologii blockchain. Přinášejí nové a inovativní přístupy k poskytování úvěrů, jako jsou P2P půjčky, mikroúvěry nebo alternativní půjčky založené na datech, které umožňují přístup k financím širšímu okruhu lidí. Vytvářejí online investiční platformy a nástroje, které lidem umožňují investovat do akcií, dluhopisů, fondů a dalších investičních nástrojů s nižšími poplatky a větší flexibilitou.

Fintech společnosti inovují také v oblasti pojištění tím, že nabízejí pojistné produkty na vyžádání a na míru, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám a životním situacím klientů. Nabízejí také digitální nástroje a platformy pro správu majetku, které zjednodušují plánování a sledování investic, penzí a dalších finančních cílů.

Zaměřují se na zlepšování finanční inkluze poskytováním služeb a produktů pro nedostatečně zastoupené nebo znevýhodněné skupiny, jako jsou lidé s nízkými příjmy, nebankovní subjekty nebo malé podniky, které mají omezený přístup k tradičním finančním službám.

Vyvíjejí regulační technologie (Regtech) a technologie dohledu (Suptech) s cílem zlepšit regulaci, dodržování předpisů a monitorování finančního sektoru. Tyto inovace snižují náklady a zvyšují efektivitu regulačních procesů pro finanční instituce a orgány dohledu.

Fintech společnosti stojí také za konceptem Open Banking, který umožňuje sdílení dat mezi bankami a třetími stranami prostřednictvím rozhraní API (Application Programming Interface). Fintech společnosti tak mohou vytvářet nové a inovativní služby založené na datech poskytovaných tradičními bankami, což zvyšuje konkurenci a nabízí zákazníkům lepší a personalizovanější služby.

Tyto inovativní produkty a služby přinášejí prospěch běžným lidem tím, že zlepšují přístup k finančním službám, snižují náklady a zvyšují pohodlí při správě peněz a investování. Kromě toho tyto inovace zvyšují konkurenci mezi fintech společnostmi a tradičními bankami, což vede k lepším a efektivnějším finančním službám pro všechny spotřebitele.

5. Personalizace

Personalizace je další důležitou oblastí, kde fintech společnosti inovují a zlepšují finanční služby. Fintech společnosti využívají data a technologie, jako je umělá inteligence (AI), strojové učení a analýza velkých dat, aby svým zákazníkům poskytovaly personalizované produkty a služby. Mezi tyto personalizované služby patří např:

 • AI a strojové učení k analýze finančních dat a chování zákazníků s cílem poskytovat doporučení pro investice, spoření, pojištění a další finanční produkty, které jsou přizpůsobeny individuálním potřebám a preferencím zákazníků.
 • Personalizované úvěry a nabídky: Fintech společnosti využívají alternativní data a analýzu dat k určení úvěruschopnosti zákazníků a poskytují personalizované úrokové sazby, limity a nabídky na základě individuálních rizikových profilů.
 • Přizpůsobená rozhraní a nástroje: Fintech aplikace a platformy často nabízejí přizpůsobená rozhraní a nástroje, které zákazníkům umožňují personalizovat jejich finanční prostředí a sledovat jejich cíle, úspory a investice podle jejich vlastních preferencí.
 • Personalizované finanční plány: Fintech společnosti mohou pro zákazníky vytvářet personalizované finanční plány a strategie na základě jejich finančních cílů, příjmů, výdajů a tolerance k riziku, a pomáhat jim tak dosáhnout finančního zdraví a úspěchu.
 • Personalizované vzdělávání: Fintech společnosti poskytují personalizované vzdělávací zdroje a nástroje, jako jsou články, videa, webináře a online kurzy, které jsou přizpůsobeny zájmům, znalostem a potřebám zákazníků v oblasti financí a investování.

Tato personalizace je pro běžné lidi přínosná, protože jim poskytuje přesnější a relevantnější informace, produkty a služby, které jsou přizpůsobeny jejich individuálním potřebám.

Na závěr

Fintech společnosti mají významný vliv na tradiční bankovnictví a zjednodušují investiční procesy pro běžné lidi. Tento dopad se projevuje dostupnějšími službami, nižšími poplatky, zjednodušenými investičními procesy, inovativními produkty a službami a také personalizací nabízených finančních řešení.

Fintech společnosti zlepšují zkušenosti zákazníků a šíří finanční inkluzi prostřednictvím nových technologií, jako je mobilní bankovnictví, kryptoměny, blockchain, online investiční platformy a personalizované půjčky. Tyto inovace zvyšují konkurenci mezi fintech společnostmi a tradičními bankami, což vede k lepším a efektivnějším finančním službám pro všechny spotřebitele.

Personalizace je klíčovým faktorem v přístupu fintech společností ke zlepšení finančního vzdělávání a pomoci zákazníkům dosáhnout finančního zdraví a úspěchu. To následně zvyšuje spokojenost a loajalitu zákazníků, což přispívá k růstu a úspěchu fintech společností a nutí tradiční banky k větší inovativnosti a orientaci na zákazníka.

Závěrem lze říci, že fintech společnosti přispívají k významnému zlepšení bankovních a investičních procesů pro běžné lidi. Tato zlepšení mají podobu větší dostupnosti, nižších nákladů, inovací a personalizace finančních služeb. Fintech společnosti tak výrazně mění finanční sektor a zvyšují konkurenceschopnost tradičních bank, což má pozitivní dopad na celkovou kvalitu finančních služeb dostupných běžným lidem.

Nejnovější články

Přečtěte si jako první, co je nového

Kreditní karta je pozoruhodný finanční nástroj, který umožňuje jejím držitelům flexibilitu v oblasti jejich osobních financí. Kreditní kartu si představte jako malé, ale efektivní vybavení pro cesty, které vám umožňuje nakupovat dnes a platit později, a to vše s dodatečným bonusem v podobě dalších výhod a možných řešení. Níže uvádíme detailní...

Minimální mzda v České republice byla stanovena na 17 300 Kč měsíčně pro rok 2023. Oproti minulému roku se jedná o zvýšení o 1 100 Kč. Kromě měsíční mzdy byla rovněž stanovena hodinová mzda ve výši nejméně 103,80 Kč. K tomuto navýšení došlo s účinností od 1. ledna 2023.

Stříbro, tento krásný kov s charakteristickým leskem, vždy fascinovalo lidstvo. Ale stříbro není jen dekorativní, je rovněž ceněno pro své jedinečné vlastnosti a široké využití v průmyslu. V dnešní době je stříbro také jednou z možných investičních příležitostí. Ale vyplatí se investovat do stříbra?

V dnešní době se stává nebankovní půjčka čím dál tím atraktivnějším způsobem financování pro mnoho lidí. Nejedná se o tradiční formu financování, kterou by nám poskytla banka, ale o formu půjčky, kterou poskytují nebankovní instituce. Tyto instituce mohou být různé - od společností specializujících se na mikropůjčky až po společnosti poskytující...