Jak je to s hypotékou

14.04.2021

Snaha lidí získat pokud možno vlastní bydlení přináší ochotnu do tohoto bydlení investovat značné prostředky. Nastupuje generace, která již není svázána s nájemními byty, ale stále ještě pamatuje špatné hospodaření Bytových podniků a chátrající bytový fond s jednotným vybavením, který byl důsledkem tohoto systému. A dnes chceme bydlet trochu jinak.

Hypotéka
Hypotéka

Investice do bydlení však ve většině případů znamenají značné zadlužení, mnohdy na celá desetiletí. Dnes už pro nás nejsou neznámé pojmy jako třeba stavební spoření nebo hypotéka. Zatímco stavební spoření můžeme využít spíše jako doplňkový produkt, hypotéku lze čerpat v takové výši, že nám umožní pořízení vlastního bydlení, pokud ovšem můžeme dostát podmínkám poskytnutí tohoto úvěrového produktu.

Velký boom stavebního spoření už nyní nutí příslušné státní orgány, aby v rámci úsporných opatření začali uvažovat o omezení jeho výhod. Finanční podpora, která je v rámci spoření klientům poskytována je totiž určena právě na podporu bydlení a je všeobecně známo, že se tato forma postupem let stala spíše lukrativní formou obecného spoření a využívají ji i lidé, kteří ji ke získání nebo úpravě bydlení vůbec nepotřebují. Ve výsledku si pak za uspořené peníze, včetně nezanedbatelného státního příspěvku, pořizují nadstandardní zařízení nebo lukrativní dovolené, takže účel spoření i příspěvku se míjí účinkem.

Naproti tomu hypotéky jsou pro pořízení bydlení stále více využívané. Již dnes splácí hypotéku každý 20. občan České republiky a o jejím využití uvažuje 80 % dospělé populace ČR.

Dříve, než se pro hypotéku rozhodneme, měli bychom ale shromáždit co nejvíce informací. Málokdo z nás má takové znalosti ekonomických ukazatelů a vyzná se perfektně v nabídkách různých peněžních ústavů, je schopen porovnat jednotlivé produkty a na léta dopředu vyslovit prognózu o tom, jak bude schopen dostát svým závazkům z hypotéky vyplývajícím.

Proto je ideální objednat si služby důvěryhodného finančního poradce, který nám pomůže vybrat tu nejvhodnější variantu a v podstatě se o klienta postará od počátečních informací až po podpis úvěrové smlouvy.

Musíme si ale také uvědomit, že podpis úvěrové smlouvy přináší nejen peníze, ale také rizika, která by nás mohla ohrozit. Bance za půjčku ručíme nemovitým majetkem, o který bychom mohli přijít v případě, kdybychom například z důvodu úrazu nebo ztráty zaměstnání nebyli schopni splácet dohodnuté měsiční částky.

Dalším rizikem, se kterým je třeba počítat, jsou změny úrokových sazeb. Právě nyní jsem v období, kdy úrokové sazby vzrostly do té míry, že u některých splátek může činit rozdíl až 20 000 Kč ročně, které zaplatíme navíc.

Tato rizika se dají snížit například uzavřením vhodné pojistky pro rizikové případy. Takové možnosti nabízejí klientům i samy peněžní ústavy, aby se vyhnuly případným, problémům. Dále existují tzv. flexibilní hypotéky, kde lze splátky dočasně snížit nebo pozastavit, nebo zase naopak zvýšit. Váš finanční poradce by vás měl též upozornit na podmínky předčasného splacení hypotéčního úvěru.

O hypotéku může žádat občan od 18 věku, který prokáže, že je zaměstnán nejméně 6 měsíců / jsou ale ústavy, kterým postačí zaměstnání po dobu 3 měsíců/. Horní věková hranice je 70 let. Hypotéku lze splácet až 40 let. O poskytnutí hypotéčního úvěru může žádat i osoba samostatně výdělečně činná, avšak finanční poradce by měl v tomto případě propočítat její pravidelný měsíční příjem, který bude uveden v daňovém přiznání.

Vždy bychom ale měli pečlivě a zodpovědně zvážit svoje možnosti sami, zvláště tehdy, jestliže už máme jiné půjčky a závazky. Splácet totiž budeme jen a jen my a záleží na nás, zda zhodnotíme, do jaké míry nás případná hypotéka zatíží a zda jsme schopni svým závazkům dostát bez problémů. 

Finanční magazín

Přečtěte si, co je nového
 

Jak všichni víme, společnosti nabízející jednoduchá finanční řešení pro individuální klienty přicházejí každou chvíli s novými nabídkami, které mají přilákat co nejvíce klientů a zvýšit ziskovost společnosti.

Lidé, kteří mají problém vyjít s penězi, si často berou další půjčku. Zdá se, že nový dluh vám umožní zaplatit účty, nakoupit jídlo a uhradit další závazky, na které váš plat nestačil, ale je to jednoduchý způsob, jak se dostat do dluhové pasti.

Půjčka do výplaty, známá také jako krátkodobá půjčka, je typem rychlé půjčky. Definice okamžité půjčky spočívá v tom, že věřitel poskytne dlužníkovi určitou částku peněz.

Občanské průkazy a další doklady, které prokazují vaši totožnost, obsahují citlivé údaje, které mohou být zneužity cizími osobami. To může mít za následek zpronevěru půjčky. Abyste tomu předešli, měli byste vždy chránit své vlastní dokumenty.

První půjčka zdarma - slyšeli jste o ní? Samozřejmě ne všichni věřitelé tento typ služby nabízejí, takže možná budete muset obětovat část svého drahocenného času, než nějakou najdete.