Jak jednoduše odblokovat bankovní účet zablokován exekutorem?

07.11.2019

I když úvod článku zní jako otázka, na kterou neexistuje odpověď, opak je pravdou. V dnešním článku si vysvětlíme dva způsoby jak odblokovat již zablokovaný účet od exekutora.

Než si způsoby odblokování představíme, musíme upozornit čtenáře, na co mají v případě zablokovaného bankovního účtu ze zákona nárok. Každému občanovi, kterému exekutor zablokoval bankovní účet musí banka z tohoto účtu vyplatit dvojnásobek životního minima, což představuje částku cca 6500 Kč. Samozřejmě, v době psaní tohoto článku. Tyto peníze vám banka vyplatí pokud na účtu eviduje takový nebo vyšší zůstatek a v případě pokud máte zůstatek menší, vyplatí ho vám celý.

První praktický postup odblokování účtu

Nejběžnějším a snad nejvíce popsaným na internetu způsobem je vyplacení dlužné částky, pro kterou vám exekutor samotný bankovní účet nechal zablokovat. Dluh musíte vyplatit přímo na účet exekutora, který následně vyrozumí banku a ta vám účet odblokuje. Jde o jednoduchý způsob, který však není vždy jednoduchý, protože dlužná částka bývá častokrát vysoká a to i následkem poplatků, které si uplatňuje samotný exekutor.

Druhý teoretický postup odblokování účtu

Druhým způsobem je použití selského rozumu. Zablokovaný účet neznamená, že je zablokován celkově ale je pouze zablokována celková dlužná částka, kterou exekutor vyžaduje uhradit. Jelikož bankovní účet je jinak funkční, což dokazuje i fakt, že nadále přijímá příchozí platby a také se z něj i nadále strhávají poplatky pro banku za vedení bankovního účtu, můžeme takový účet přenést do konkurenční banky. Samotné přenesení účtu je přitom velmi jednoduchá věc, která se dá zrealizovat online. Takovou bezplatnou službu nabízí dnes již většina bank a ještě i klienty za samotné přenesení účtu častokrát finančně odmění. Na přeneseném účtu v "nové bance" by se už neměl exekuční příkaz zohlednit, jelikož nebyl "nové bance" doručen zákonnou cestou. Exekuční příkaz, na jehož základě vám banka zablokuje peníze na účtu zasílá exekutor do banky, přičemž ho adresuje výlučně té dané bance.

Poznámka:

K druhému teoretickému postupu odblokování účtu je třeba uvést, že stará banka může o vámi provedené změně účtu exekutora uvědomit, což může mít za následek doručení exekučního příkazu do nové banky a to v krátkodobém termínu. Rovněž se může stát, že nová banka si vysvětlí zákonný postup doručení exekučního příkazu po svém a účet vám zablokuje.

Tři rady na závěr

  1. Nikdo není povinen sdělovat nové bance skutečnosti plynoucí z jiných bank, protože se může jednat o bankovní tajemství.
  2. Každou exekuci lze napadnout u soudu v zákonné lhůtě.
  3. Pozor na vysoké poplatky od exekutorů, které jsou častokrát mimo mísu. Proti poplatkům můžete podat stížnost a nechat je tak soudem prověřit.