Jak obchodovat s cennými papíry na kapitálovém trhu

28.12.2022

Kapitálový trh spojuje nápady podnikatelů s kapitálem lidí, kteří chtějí investovat. Zajišťuje pohyb kapitálu mezi různými ekonomickými subjekty, usnadňuje financování ekonomiky a vytváří pro obyvatele možnosti investovat volné finanční prostředky prostřednictvím obchodů s cennými papíry.

Obchodování na kapitálovém trhu
Obchodování na kapitálovém trhu

Struktura českého kapitálového trhu je v souladu se zbytkem světa. Zákon o veřejné nabídce cenných papírů upravuje instituce související s trhem - Komisi pro finanční dohled, burzu cenných papírů, centrální depozitář, Fond pojištění vkladů, investiční zprostředkovatele, makléře a investory - a reguluje jejich činnost.

Burza cenných papírů je místo, kde se nakupují a prodávají cenné papíry, kde se setkává nabídka a poptávka a kde se vytváří hodnota cenných papírů. Spojení mezi kupujícími a prodávajícími není přímé, ale probíhá prostřednictvím investičních zprostředkovatelů. Konkrétní transakce uzavírají osoby zvané makléři. Informace o transakcích se předávají centrálnímu depozitáři, kde se každá transakce registruje a převádí se vlastnictví cenných papírů. Na činnost všech účastníků trhu dohlíží Komise pro finanční dohled.

Co jsou to cenné papíry?

Cenné papíry jsou dokladem o investici. Odrážejí práva držitele vůči jejich emitentovi (vydavateli). Hlavními druhy cenných papírů jsou akcie a dluhopisy. Hlavní rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že akcie vyjadřují majetkový vztah, dluhopisy dluhový vztah, tj. vztah mezi věřitelem a dlužníkem.

Akcie představuje část kapitálu akciové společnosti. Pokud si koupíte akcie akciové společnosti, stanete se spoluvlastníkem malé části společnosti a všeho, co vlastní (nebo dluží). Jako akcionář máte také určitá práva, například právo účastnit se valné hromady a rozdělování zisku ve formě dividend, právo na informace o činnosti společnosti a právo na likvidační podíl.

Dluhopis je dokument o půjčce peněz, kterou jste poskytli za předem stanovených podmínek, jako je úrok a doba splácení půjčky. Dluhopisy jsou soukromé (podnikové), komunální a státní.

  • Korporátní dluhopisy vydávají podniky. Jako držitel těchto dluhopisů nemáte například právo podílet se na rozdělení zisku společnosti, ale máte zaručeno splacení úroků a jistiny ve stanoveném časovém období.
  • Státní cenné papíry jsou druhem dluhopisů vydávaných a garantovaných vládou. Jsou málo rizikové, ale obvykle také přinášejí relativně nižší výnosy.

Jak mohu vydělat na investici do státních cenných papírů?

Investice do cenných papírů, stejně jako jakákoli jiná investice, se provádí s cílem dosáhnout zisku v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu. Dividendy a kapitálové zisky jsou hlavními způsoby, jak na akciích vydělat.

Dividenda je část zisku společnosti rozdělená na tolik stejných dílů, kolik je podílů na základním kapitálu společnosti. O tom, zda společnost vyplatí dividendu a v jaké výši, rozhoduje valná hromada akcionářů a závisí to na finanční situaci společnosti a záměru investovat.

Kapitálový zisk je kladný rozdíl mezi cenou, za kterou jste cenný papír pořídili, a cenou, za kterou jste jej prodali. U dluhopisů vyděláváte především na úrocích, které jsou fixovány na dluhopisový úvěr.

Je nákup cenných papírů rizikový?

Každá investice, včetně investice do cenných papírů, s sebou nese určité riziko. Riziko investování do cenných papírů souvisí s mnoha faktory - stavem a vývojem společnosti, do které jste investovali, stavem určitého odvětví ekonomiky, stavem kapitálového trhu, stavem ekonomiky jako celku atd.

Mezi ziskem a rizikem existuje vztah. Obvyklé pravidlo zní: nízké riziko - nízký výnos, vysoké riziko - vysoký výnos. Nemůžete očekávat vysoké zisky s minimálním rizikem. Neměli byste věřit ani slibům, že za skromnou investici získáte bohatství bez jakéhokoli rizika.

Začínajícím investorům se doporučuje, aby se seznámili se základními pojmy, mechanismy a účastníky kapitálového trhu a požádali o radu a pomoc odborníky.

Jaká jsou rizika investování do akcií?

Investování je vždy spojeno s určitým rizikem a investování do akcií není výjimkou. Riziko zde souvisí s možnou ztrátou části investovaných peněz. Jako držitel akcií můžete hodně získat, ale také hodně ztratit, pokud své akcie prodáte za nižší cenu, než za jakou jste je koupili.

Je také možné, že společnost, do které jste investovali, nebude vyplácet dividendy, ale to neznamená, že jste prodělali. Pokud je činnost společnosti úspěšná a investuje do slibných projektů, obvykle to znamená, že lze v budoucnu očekávat vysoké zisky, a tedy i vysoké výplaty dividend. Navíc cena akcií dobře prosperující společnosti roste, takže z rozdílu cen profitujete, i když nejsou vypláceny dividendy.

Je investice do dluhopisů riziková?

Pokud se emitent dluhopisů dostane do finančních potíží, může to ovlivnit jeho schopnost obsluhovat dluhopisový úvěr a například odložit, snížit nebo zastavit platby úroků nebo jistiny.

Do jakých cenných papírů byste měli investovat?

Než se rozhodnete investovat do cenných papírů, měli byste pečlivě zvážit několik faktorů, jako je vaše osobní finanční situace, částka, kterou jste ochotni investovat, vaše plány do budoucna a míra rizika, kterou jste ochotni podstoupit.

Jedna z oblíbených rad říká, že při investování byste neměli používat prostředky, které budete potřebovat v blízké budoucnosti. Pokud jste začínající investor, je dobré se seznámit se základními finančními pojmy a fakty o kapitálovém trhu. Můžete se také obrátit na investičního poradce, který vám poskytne odborné poradenství.

Při výběru investice je dobré vědět, že nejdůležitější je "kvalita" emitenta, tedy vydavatele cenných papírů - akcií nebo dluhopisů. Pokud je emitent stabilní, má dobrou finanční situaci a vyhlídky na rozvoj, je to obvykle známkou stability a úspěšnosti investice do jím vydaných cenných papírů.

Diverzifikujte riziko tím, že "nevložíte všechna vejce do jednoho košíku". Možná vás to překvapí, ale jde o jednu z nejoblíbenějších frází ve světě kapitálu. Přeloženo do řeči finančníků to znamená, že nevkládejte všechny své peníze pouze do jednoho druhu cenných papírů nebo cenných papírů jedné společnosti, protože je to příliš riskantní.

Chytřejší volbou je vytvořit tzv. portfolio cenných papírů, čímž se sníží riziko investice. Právě tento přístup stojí za vznikem kolektivních forem investování, jako jsou podílové fondy.

Jak se cenné papíry kupují a prodávají?

Nemůžete obchodovat přímo na burze. K tomuto účelu musíte využít služeb licencovaného investičního zprostředkovatele. Transakce na burze provádějí makléři, kteří jsou zaměstnanci investičních společností. Zprostředkovatelé musí mít pro výkon této činnosti rovněž licenci. Než začnete jednat, musíte se ujistit, že makléř a společnost, na kterou se obracíte, mají licenci.

Investiční zprostředkovatel je společnost, jejíž hlavní činností je nákup a prodej cenných papírů. Banky mohou působit také jako investiční zprostředkovatelé. Investiční společnost dostává za své služby provizi.

Kritéria pro hodnocení zprostředkovatelů mohou zahrnovat: cenu provize (pevná částka za transakci a procento z hodnoty transakce); polohu vzhledem k místu, kde žijete; zda je zprostředkovatel ústředím nebo pobočkou; zda se jedná o velkého nebo malého zprostředkovatele; zda je známý jako zprostředkovatel pro malé investory nebo se zabývá převážně velkými klienty.

Jakmile si vyberete investičního zprostředkovatele, měli byste s ním uzavřít smlouvu o poskytování služeb. Investiční společnosti obvykle nabízejí klientům standardní smlouvu. Pokud chcete, můžete navrhnout změny.

Nejnovější články

Přečtěte si jako první, co je nového


Kreditní karta je pozoruhodný finanční nástroj, který umožňuje jejím držitelům flexibilitu v oblasti jejich osobních financí. Kreditní kartu si představte jako malé, ale efektivní vybavení pro cesty, které vám umožňuje nakupovat dnes a platit později, a to vše s dodatečným bonusem v podobě dalších výhod a možných řešení. Níže uvádíme detailní...

Minimální mzda v České republice byla stanovena na 17 300 Kč měsíčně pro rok 2023. Oproti minulému roku se jedná o zvýšení o 1 100 Kč. Kromě měsíční mzdy byla rovněž stanovena hodinová mzda ve výši nejméně 103,80 Kč. K tomuto navýšení došlo s účinností od 1. ledna 2023.

Stříbro, tento krásný kov s charakteristickým leskem, vždy fascinovalo lidstvo. Ale stříbro není jen dekorativní, je rovněž ceněno pro své jedinečné vlastnosti a široké využití v průmyslu. V dnešní době je stříbro také jednou z možných investičních příležitostí. Ale vyplatí se investovat do stříbra?

V dnešní době se stává nebankovní půjčka čím dál tím atraktivnějším způsobem financování pro mnoho lidí. Nejedná se o tradiční formu financování, kterou by nám poskytla banka, ale o formu půjčky, kterou poskytují nebankovní instituce. Tyto instituce mohou být různé - od společností specializujících se na mikropůjčky až po společnosti poskytující...