Jak se platí výživné

07.07.2022

Vyživovací povinnost je povinná, pokud existuje zákonná povinnost poskytovat výživné. Výživné je obvykle stanoveno zákonem v případech, kdy vyživujete vlastní nezletilé děti, nezaopatřeného rozvedeného manžela, rodiče, který je v hmotné nouzi, a v některých dalších případech. Výživné obvykle začíná platit po uzavření dohody nebo po vydání soudního rozhodnutí. Nejběžnější je placení výživného na nezletilé dítě na základě soudního rozhodnutí. Délka vyplácení výživného závisí na věku dětí a na tom, zda děti navštěvují denní studium.

Jak se platí výživné
Jak se platí výživné

Výplata výživného po dosažení věku 18 let

Výplata výživného po dosažení věku 18 let se předpokládá v případech, kdy dítě pravidelně navštěvuje školu, není registrováno jako nezaměstnané a není zaměstnáno. V takovém případě může být výživné vypláceno po dosažení věku 18 let pouze do doby, než dítě dokončí střední nebo vysokoškolské vzdělání. To však nemůže trvat neomezeně dlouho, neboť po dosažení věku 26 let se výživné přestává vyplácet.

Jak dlouho se platí výživné

Doba, po kterou je výživné splatné, závisí především na tom, kdo výživné potřebuje, a na samotném právním základu. V případě výživného pro vyživovaného manžela je jasné, do kdy je výživné splatné. Nejde o to, do kterého roku je výživné splatné, ale o to, že když rozvedený manžel získá vlastní majetek nebo příjem nebo když uzavře nové manželství nebo nové partnerství, nárok na výživné zaniká. Otázka - do kdy má být výživné placeno - se bude týkat pouze dětí, neboť platí věková hranice 18 let, ale při splnění zvláštních podmínek to může být až 26 let. Nezapomeňte však, že do 18 let věku dítěte musí být výživné vypláceno druhému rodiči, ale po dovršení 18 roku života toto výživné již přísluší dítěti a vyplácí se přímo jemu.

Žádost o ukončení výživného

Žádost o ukončení výživného je dokument, který musí osoba povinná platit výživné předložit v případech, kdy již neexistují zákonné podmínky pro placení výživného. To se týká platby výživného na zletilé dítě nebo na dítě, které nastoupilo do zaměstnání, ukončilo denní studium, uzavřelo manželství atd. Žádost o ukončení výplaty výživného se podává rovněž v případě, že zaniknou zákonné podmínky pro vyživovaného manžela. Rozsah pozastavení výživného závisí na tom, zda se vyživovaný manžel znovu ožení nebo získá vlastní příjem či majetek. S tím, jak napsat příkaz k ukončení výživného, vám nejlépe poradí advokát pro rodinné právo.

Jízda má přímý vliv na spotřebu paliva, emise CO2 a opotřebení vozidla. Díky novým technologickým pokrokům se podařilo snížit znečištění a spotřebu paliva. Díky těmto pokrokům mají některé modely spotřebu nižší než 3 litry paliva na 100 km. Dodržování určitých zásad efektivní jízdy vám může pomoci ušetřit více peněz na cestách.

Přemýšleli jste někdy o tom, čím jsou výjimeční ti, kteří dnes vedou více než finančně vyrovnaný život? Mnozí z těch, které lze dnes považovat za finančně zodpovědné lidi, začínali přesně tam, kde jste nyní vy. Co však dělali jinak, bylo osvojení si několika návyků, které při měsíčním uplatňování změnily jejich myšlení a pomohly jim být vytrvalí a...

Světové události upřely všechny zraky na pandemii COVID 19 a následnou válku na Ukrajině. Evropa je silně závislá na ruských energetických zdrojích a počítá s tím, že v blízké budoucnosti dojde k přerušení dodávek plynu.

TIP PRO VÁS:

Máte záznam v registru dlužníků? Tak pak pro vás je určen finanční produkt: "půjčka bez nahlížení do registru a solusu". Získat ji můžete během krátké chvíle a to prostřednictvím online žádosti. Požádejte si ještě dnes.