Jak správně obchodovat svíčkový pattern 3 Black crows (3 černé vrány)

08.04.2023

Svíčkový pattern 3 černé vrány je svíčkový pattern, který signalizuje možný obrat trhu z rostoucího trendu do klesajícího. Tento vzor se skládá ze tří černých (nebo červených) svíček, které mají dlouhé tělo a uzavírají na nižších cenách než předchozí svíčka.

3 černé vrány
3 černé vrány

Identifikace obrazce

Identifikace obrazce Tři černé vrány je prvním krokem při obchodování na základě tohoto svíčkového obrazce. Pro správnou identifikaci tohoto patternu postupujte podle níže uvedených kroků:

 1. Uptrend: Nejprve se ujistěte, že se trh nachází v uptrendu, protože tento obrazec signalizuje možný obrat z uptrendu do downtrendu.
 2. Tři červené/černé svíčky: Vyhledejte tři po sobě jdoucí červené (nebo černé) svíčky, které mají dlouhé tělo. Dlouhé tělo naznačuje silnou prodejní aktivitu a následný tlak na pokles cen.
 3. Nižší uzavírací ceny: Každá z těchto tří červených/černých svíček by měla uzavřít na nižší ceně než předchozí svíčka. To naznačuje, že prodejci stále ovládají trh a že tlak na pokles přetrvává.
 4. Kontext a umístění: Důležitým aspektem identifikace obrazce tří černých vran je jeho kontext a umístění v grafu. Pattern by měl být významný, což znamená, že by měl být snadno viditelný a měl by následovat po výrazném vzestupném trendu. V opačném případě by mohl být pattern méně spolehlivý.
 5. Nezapomínejte ani na objem: I když objem není přímou součástí obrazce, je dobré sledovat, zda se během těchto tří svíček nezvýší. Zvýšený objem obchodování může poskytnout další potvrzení síly prodejců a pravděpodobnosti klesajícího trendu.

Po úspěšném rozpoznání patternu Tři černé vrány můžete postupovat podle dalších kroků obchodní strategie, které jsme nastínili dříve, jako je potvrzení patternu, nastavení obchodu, řízení rizika a uzavření pozice.

Potvrzení patternu

Potvrzení patternu Three Black Crows je důležitým krokem při obchodování na základě tohoto svíčkového patternu. Zvýšený objem obchodů během tvorby těchto tří červeno-černých svíček může poskytnout silnější důkaz pravděpodobné změny trendu ve prospěch prodejců.

Zvýšený objem obchodování znamená, že se na prodeji podílí více účastníků trhu a že je pravděpodobnější tlak směrem dolů. Bez zvýšení objemu by mohl být obrazec tří černých vran méně spolehlivý a mohl by naznačovat pouze dočasnou korekci namísto trvalé změny trendu.

Je důležité kombinovat potvrzení objemu s dalšími technickými ukazateli a analytickými nástroji, které mohou poskytnout další důkazy o pravděpodobnosti klesajícího trendu. Můžete například sledovat klouzavé průměry, RSI nebo MACD, které by mohly naznačovat ztrátu hybnosti na straně nákupu nebo nadcházející obrat.

Po úspěšném potvrzení a ověření formace Tři černé vrány můžete pokračovat v nastavení obchodu, řízení rizik a uzavírání pozic. Nezapomeňte, že obchodování na základě svíčkových formací vyžaduje disciplínu, trpělivost a pečlivé řízení rizika.

Čekání na potvrzení

Před obchodováním na základě formace Tři černé vrány je důležité počkat na další potvrzení. To vám pomůže minimalizovat riziko falešných signálů a zvýšit šance na úspěšný obchod. Zde je několik metod, které můžete použít k získání dalšího potvrzení:

 • Prolomení trendové čáry: sledujte, zda cena prolomí linii rostoucího trendu, což by mohlo signalizovat začátek nového klesajícího trendu.
 • Pokud cena prolomí klíčové úrovně podpory, mohlo by to být další potvrzení toho, že trh ovládají prodejci a že je pravděpodobnější pokles trendu.
 • Klouzavé průměry: Sledujte překřížení klouzavých průměrů, například pokles krátkodobého průměru pod dlouhodobý průměr, což by mohlo naznačovat klesající trend.
 • Oscilátory: Pomocí indikátorů, jako je RSI nebo MACD, můžete identifikovat potenciální oslabení hybnosti na straně nákupu nebo blížící se obrat.
 • Sledování tvorby dalších medvědích svíček: Další medvědí svíčky mohou poskytnout další potvrzení očekávaného poklesu.
 • Zvýšený objem obchodů: jak již bylo zmíněno, zvýšený objem obchodů během formace Tři černé vrány nebo při prolomení supportu či trendové linie může poskytnout další potvrzení změny trendu.

Čekání na další potvrzení vám pomůže zlepšit vaše obchodní rozhodnutí a minimalizovat riziko neúspěšných obchodů. Při obchodování na základě svíčkových formací, jako je například formace Tři černé vrány, je důležité kombinovat několik technických ukazatelů a analytických nástrojů a pečlivě řídit riziko.

Nastavení obchodu

Nastavení obchodu je důležitý krok, který následuje po získání potvrzení formace Tři černé vrány. Zde jsou kroky, které byste měli při nastavení krátkého obchodu provést:

 • Vstupní bod: Vyberte si vhodný vstupní bod pro krátkou pozici. Může to být například tehdy, když cena prolomí klíčovou úroveň supportu nebo trendovou linii, nebo když se objeví další potvrzující ukazatele, jako je RSI nebo MACD.
 • Stop-loss. Toto umístění stop-lossu poskytuje dostatečnou ochranu proti falešným signálům a umožňuje trhu pohybovat se v souladu s vašimi očekáváními.
 • Cílová hodnota zisku: Nastavte cílovou hodnotu zisku, která je v souladu s vaší obchodní strategií a tolerancí k riziku. Ziskový cíl může vycházet z předchozích úrovní podpory, úrovní Fibonacciho retracementu nebo jiných technických ukazatelů.
 • Řízení rizika: Zjistěte, zda se vám podařilo dosáhnout zisku. Ujistěte se, že velikost vaší pozice odpovídá vašemu rizikovému apetitu a že vaše stop-lossy a ziskové cíle odrážejí vaše obchodní cíle a toleranci k riziku.
 • Sledování obchodů: Po zahájení obchodování sledujte pohyby cen a další technické nebo fundamentální údaje, které by mohly ovlivnit trh. Pokud se trh změní, buďte připraveni obchod podle potřeby upravit.

Vytvořením krátkého obchodu na základě potvrzeného patentu Tři černé vrány a pečlivým řízením rizika můžete využít příležitosti k zisku z očekávaného poklesu trhu.

Řízení rizika

Řízení rizika je klíčovým aspektem úspěšného obchodování, zejména při obchodování založeném na svíčkových formacích, jako jsou například Tři černé vrány. Zde je několik doporučení pro efektivní řízení rizik:

 • Velikost pozice: Ujistěte se, že velikost vaší pozice odpovídá vašemu rizikovému apetitu a celkovému kapitálu. Obecně platí, že byste neměli riskovat více než 1-2 % svého obchodního kapitálu na jeden obchod.
 • Stop-loss: V případě patternu Tři černé vrány by měl být stop-loss umístěn nad nejvyšším bodem poslední svíčky patternu.
 • Ziskový cíl: Stanovte si realistický ziskový cíl v souladu se svou obchodní strategií a historickými cenovými pohyby. Ziskový cíl by měl odrážet vaše obchodní cíle a toleranci k riziku.
 • Diverzifikace: Diverzifikujte své obchody a investice mezi různé finanční nástroje, časové rámce a strategie, abyste minimalizovali celkové riziko.
 • Obchodní plán: Mějte jasný obchodní plán, který zahrnuje pravidla vstupu a výstupu, řízení rizik a strategii řízení kapitálu. Držte se svého plánu a řiďte se logikou a disciplínou, nikoli emocemi.
 • Průběžné vyhodnocování: Pravidelně vyhodnocujte své obchody a strategie, abyste zjistili, co funguje a co ne. Učte se ze svých úspěchů i neúspěchů a neustále se snažte zlepšovat své dovednosti a znalosti.

Pamatujte, že žádný model není stoprocentně spolehlivý a trh se může kdykoli obrátit. Řízení rizik je klíčem k úspěšnému obchodování a pomáhá minimalizovat ztráty a maximalizovat zisky.

Uzavření pozice

Sledování trhu a včasné uzavírání pozic je důležité pro úspěšné obchodování. Zde je několik metod, které můžete použít k určení vhodného okamžiku pro uzavření pozice:

 • Opoziční svíčkový vzor: Pokud se objeví opoziční svíčkový vzor, například býčí Engulfing nebo Hammer, může to znamenat, že klesající trend skončil a trh se může obrátit.
 • Klíčové úrovně podpory a odporu: Dosažení klíčových úrovní podpory nebo odporu může naznačovat, že se trend může obrátit. Pokud cena prolomí klíčovou hladinu odporu, může to znamenat návrat k rostoucímu trendu.
 • Překřížení klouzavých průměrů: Pokud krátkodobý klouzavý průměr překříží dlouhodobý klouzavý průměr, může to být signál k opuštění krátké pozice, protože to může naznačovat začátek rostoucího trendu.
 • RSI a MACD: Sledujte ukazatele, jako jsou RSI a MACD, zda nesignalizují, že se trend blíží ke konci. Pokud například ukazatel RSI začne vykazovat přeprodané podmínky nebo pokud ukazatel MACD začne vykazovat býčí divergenci, může to být vhodný čas k uzavření pozice.
 • Ziskový cíl: Pokud trh dosáhne vašeho ziskového cíle, může to být vhodná doba pro uzavření pozice a realizaci zisku.

Je důležité sledovat trh a kombinovat několik technických ukazatelů a analytických nástrojů, abyste získali co nejvíce informací pro rozhodnutí o uzavření pozice. Včasné uzavření pozice vám umožní minimalizovat ztráty a maximalizovat zisky při obchodování patternu Tři černé vrány nebo jakéhokoli jiného obchodního patternu.

Přehled a analýza

Přehled a analýza obchodů je klíčem ke zlepšení vašich dovedností a úspěchu v obchodování. Zde je několik tipů, jak provádět přehled a analýzu obchodů:

 • Vyhodnoťte výsledek: Než začnete obchodovat, zapište si výsledek obchodu, zisk nebo ztrátu, a porovnejte ho se svými očekáváními.
 • Analyzujte vstupní a výstupní body, jak dobře jste se řídili obchodní strategií a zda jste správně identifikovali a potvrdili pattern Tři černé vrány.
 • Řízení rizika: Zhodnoťte, jak efektivně jste řídili riziko, zda jste správně nastavili stop-loss a zda jste dodrželi svou úroveň tolerance rizika.
 • Emoce a disciplína: Zvažte, jaké emoce jste během obchodování prožívali a zda ovlivnily vaše rozhodování. Zamyslete se nad tím, jak jste dodržovali svůj obchodní plán a zda jste byli během obchodování disciplinovaní.
 • Zlepšení a přizpůsobení: Určete oblasti, ve kterých jste úspěšní, a oblasti, ve kterých se musíte zlepšit. Využijte tyto informace k úpravě a zdokonalení své obchodní strategie a postupů.
 • Zaznamenávání obchodů: Vytvořte si obchodní deník, do kterého budete zaznamenávat všechny své obchody, včetně podrobností o vstupu, výstupu, řízení rizik a výsledcích. Tento deník vám poskytne cenný přehled o vašem obchodování a pomůže vám identifikovat vzorce a oblasti, které je třeba zlepšit.

Pravidelná kontrola a analýza vašich obchodů vám pomůže lépe pochopit vaše silné a slabé stránky jako obchodníka a poskytne vám cenné informace, které vám v budoucnu pomohou zlepšit vaše obchodní dovednosti a rozhodování.

Nezapomeňte, že obchodování založené na svíčkových formacích, jako jsou například tři černé vrány, vyžaduje disciplínu, trpělivost a řízení rizika. Je důležité kombinovat tuto metodu s dalšími technickými ukazateli a analytickými nástroji, abyste zvýšili své šance na úspěch na trhu.

Nejnovější články

Přečtěte si jako první, co je nového

Kreditní karta je pozoruhodný finanční nástroj, který umožňuje jejím držitelům flexibilitu v oblasti jejich osobních financí. Kreditní kartu si představte jako malé, ale efektivní vybavení pro cesty, které vám umožňuje nakupovat dnes a platit později, a to vše s dodatečným bonusem v podobě dalších výhod a možných řešení. Níže uvádíme detailní...

Minimální mzda v České republice byla stanovena na 17 300 Kč měsíčně pro rok 2023. Oproti minulému roku se jedná o zvýšení o 1 100 Kč. Kromě měsíční mzdy byla rovněž stanovena hodinová mzda ve výši nejméně 103,80 Kč. K tomuto navýšení došlo s účinností od 1. ledna 2023.

Stříbro, tento krásný kov s charakteristickým leskem, vždy fascinovalo lidstvo. Ale stříbro není jen dekorativní, je rovněž ceněno pro své jedinečné vlastnosti a široké využití v průmyslu. V dnešní době je stříbro také jednou z možných investičních příležitostí. Ale vyplatí se investovat do stříbra?

V dnešní době se stává nebankovní půjčka čím dál tím atraktivnějším způsobem financování pro mnoho lidí. Nejedná se o tradiční formu financování, kterou by nám poskytla banka, ale o formu půjčky, kterou poskytují nebankovní instituce. Tyto instituce mohou být různé - od společností specializujících se na mikropůjčky až po společnosti poskytující...