Jak zvýšit své šance pro schválení půjčky

18.04.2021

Ať už žádáte o velkou hypotéku v bance, nebo o rychlou půjčku online, úspěch celé transakce bude záviset na vaší bonitě. Ale co to vlastně je a jak se vypočítává? Jak můžete zvýšit svou úvěruschopnost, abyste získali  půjčku? 

Schváleno
Schváleno

Co je to úvěruschopnost?

Ve skutečnosti neexistuje žádná přesná a univerzální definice úvěruschopnosti. Obecně se tento pojem používá k určení, zda bude osoba schopna splatit určitý finanční závazek v daném časovém rámci.

Zjednodušeně řečeno, věřitel posuzuje úvěruschopnost potenciálního klienta, aby zjistil, zda bude schopen úvěr v daném období splatit. Pro získání online půjčky je proto nutná dostatečná bonita. Nedostatečná úvěruschopnost se rovná zamítnutí žádosti o půjčku.

Jak se vypočítává úvěruschopnost?

Neexistuje jediný způsob výpočtu úvěruschopnosti. Ve skutečnosti se bonita odhaduje a při jejím výpočtu se používají některá zjednodušení a pravděpodobnosti.

Odhad úvěrového skóre zahrnuje řadu faktorů, které se dělí na kvantitativní a kvalitativní. V prvním případě se jedná o konkrétní čísla, např. výši výdělku. V případě bankovního úvěru je úvěruschopnost dlužníka určena řadou faktorů, které lze rozdělit na kvantitativní a kvalitativní.

V praxi to znamená, že stejný klient u dvou různých věřitelů může mít úvěruschopnost odhadnutou na různé úrovni. Vše zde závisí na tom, co věřitel bere v úvahu při odhadu úvěruschopnosti a jak funguje příslušný algoritmus, který tento parametr vypočítává.

Na internetu najdete také řadu různých úvěrových kalkulaček. Stačí do nich zadat některé údaje, abyste získali informace o šancích na získání daného finančního závazku. Měli byste si uvědomit, že tyto kalkulačky ukazují pouze obecné informace a konečný význam má bonita vypočítaná přímo věřitelem.

Proč nebankovní poskytovatelé online půjček přistupují k úvěruschopnosti mírněji?

Nebankovní úvěrové instituce jsou při výpočtu úvěruschopnosti mnohem vstřícnější k zákazníkovi než banky. Banky například zohledňují pouze určité zdroje příjmů, nejlépe ty, které pocházejí z pracovní smlouvy na dobu neurčitou.

Nebankovní instituce poskytující online půjčky naopak při výpočtu úvěruschopnosti věnují pozornost prakticky všem evidovaným zdrojům příjmů, včetně například příjmů plynoucích z mandátních smluv nebo smluv o dílo. Stává se také, že online půjčky ihned na úcet akceptují příjmy ze sociálních dávek, nebo různých brigád. Nebankovní úvěrové instituce také kladou mnohem méně otázek, takže věnují pozornost menšímu počtu faktorů než banky. Mimo jiné i z těchto důvodů bývá získání peněz online jednodušší než v bankách.

Stejně důležité je, že nebankovní věřitelé obvykle nevyžadují doložení vašich příjmů a rychlé půjčky jsou poskytovány na základě výpisu. Banky zatím obvykle vyžadují, aby klienti potvrdili výši svých příjmů, např. potvrzením od zaměstnavatele.

Rozdílný přístup k této problematice je dán několika důvody. Za prvé, banky fungují na základě bankovního práva, zatímco nebankovní instituce fungují na základě jiných předpisů. Za druhé, banky se zaměřují na půjčky s vysokou hodnotou, zatímco online nebankovní poskytovatelé půjček se specializují na půjčky s relativně nízkou hodnotou.

Co ovlivňuje úvěruschopnost?

Ačkoli se bonita vypočítává různými způsoby, většina metod zohledňuje několik klíčových parametrů.

Nebankovní instituce věnují zvláštní pozornost:

  • Výše příjmu - čím vyšší je příjem, tím vyšší částku je člověk schopen splatit. Určitý význam má také typ smlouvy. Čím stabilnější je zaměstnání (např. pracovní smlouva), tím vyšší je úvěruschopnost.
  • Výše výdajů - čím vyšší jsou výdaje na rodinu a domácnost, tím nižší je úvěruschopnost. Počet osob v domácnosti je zde důležitý.
  • Výše výdajů - čím vyšší jsou výdaje, které osoba vynakládá na udržení rodiny nebo domácnosti, tím nižší je její úvěruschopnost.

Věřitelé na základě statistik při posuzování úvěruschopnosti zohledňují také pohlaví, věk, vzdělání, rodinný stav, druh vykonávané práce a podobné faktory. Mějte na paměti, že bonita se vždy počítá v závislosti na konkrétních podmínkách půjčky, zejména na výši splátky.

Jak zvýšit úvěruschopnost?

Existuje několik způsobů, jak zvýšit své úvěrové pozitivní skóre. Vždy však musíte být k věřiteli upřímní. Někdy existuje pokušení například nadhodnotit své příjmy, abyste zvýšili svou úvěruschopnost. To však může být kontraproduktivní, protože věřitelé mohou odhalit nepravdivé informace. Jakmile se zjistí nepravdivé informace, důvěra věřitele v dlužníka klesá.

Mezi účinné způsoby, jak zlepšit úvěruschopnost, patří:

  • Zbavení se stávajících finančních závazků. Pokud vám například zbývá zaplatit poslední splátku za nákup na splátky, můžete ji uhradit předem. Tím se zvýší vaše aktuální bonita a šance na získání online půjčky. Měli byste také zvážit, zda se nezbavíte kreditních karet a podobných řešení, zejména pokud je nepoužíváte. Každý, i potenciální, finanční závazek snižuje vaši úvěruschopnost.
  • Rozložení splatnosti půjčky na delší období. To je obvykle nejjednodušší způsob, jak si zlepšit kreditní skóre a získat novou půjčku. Tento způsob zahrnuje snížení hodnoty úvěru, o který žádáte, nebo jeho rozložení do více splátek. Často takové řešení navrhují sami poskytovatelé online půjček, kteří například doporučují vzít si půjčku o něco nižší nebo s delší splatností.
  • Žádost o půjčku podávejte vždy jen v jedné společnosti. Mohlo by se zdát, že čím více žádostí o půjčku podáte, tím větší je šance, že vám bude schválena. To je však mylný předpoklad. Finanční instituce si totiž vyměňují informace o tom, kdy u nich zákazníci požádali o financování. Pokud bylo v krátkém časovém období podáno mnoho takových žádostí, má to negativní vliv na aktuální úvěruschopnost.
  • Poskytování informací o všech příjmech. Pokud například v zaměstnání pobíráte pravidelný plat a cyklické odměny, měli byste v žádosti o půjčku uvést celkovou částku. Pokud máte příjmy z více zdrojů, měli byste je také sečíst. Stojí za zmínku, že nebankovní věřitelé se obvykle ptají na čistý příjem.

Měli byste si také uvědomit, že úvěruschopnost je dynamická. Způsoby jejího výpočtu se neustále mění, stejně jako situace klienta.

Jak se liší úvěruschopnost od úvěrové historie?

Při žádosti o nebankovní online půjčku vyšší než 300.000 Kč musíte mít nejen dostatečnou bonitu, ale také dobrou úvěrovou historii. Měli byste vědět, že úvěruschopnost je poněkud širší pojem. Vypovídá o tom, zda má osoba reálnou šanci, že bude schopna závazek splatit.

Úvěrová historie ukazuje, zda dlužník spolehlivě splácel své předchozí finanční závazky. Prozradí věřiteli, zda potenciální klient splatil předchozí půjčky v dohodnutých termínech. Pokud ano, je úroveň důvěry vyšší a šance na získání financování se zvyšuje.

Při výpočtu úvěruschopnosti se často zohledňuje také úvěrová historie. Váš souhlas s ověřením vaší úvěrové historie v registrech NRKI, BRKI nebo SOLUS je dobrovolný. Neudělení tohoto souhlasu však obvykle vede k zamítnutí žádosti o úvěr.

Co potřebujete vědět o půjčkách bez příjmu?

Na internetu můžete někdy narazit na takzvané "půjčky bez příjmu". Tento typ úvěrového produktu je poměrně netransparentní. Je dobré se ujistit do čeho jdete. Většinou totiž jsou při takových formách půjček extrémně vysoké poplatky.

Proto byste měli být u tohoto typu online půjček velmi opatrní. Tím spíše, že jsou často poskytovány pod podmínkou předložení zástavy, například ručitele nebo zástavy nemovitosti. Získání půjčky bez úvěrového hodnocení je velmi nevýhodné, a proto může být velmi riskantní.