Jaké typy úvěrů známe

03.03.2019

Úvěr je časově omezené poskytnutí peněžních prostředků bankovního nebo nebankovního subjektu jiné fyzické nebo právnické osoby. Dlužník je povinen půjčený obnos vrátit spolu s úrokem. K úvěru třeba přistupovat s vysokou odpovědností, protože nedodržení termínů splátek s sebou nese různé penalizace.

Jaké typy úvěrů známe
Jaké typy úvěrů známe

Kategorizace úvěrů, se kterou se klienti nejčastěji setkávají, je určena časovým kritériem. Tímto způsobem dělíme úvěry na krátkodobé (do 1 roku), střednědobé (2-5 let) a dlouhodobé (více než 5 let). Představme si je nejčastější formy:

Kontokorentní úvěr 

Stal rozšířenou službou, kterou banky poskytují k běžným účtům. V podstatě jde o povolení přečerpání vašeho běžného účtu do určitého, bankou stanoveného limitu. Časový horizont na splacení úvěru je většinou 1 rok. Nezapomeňte však, že půjčená částka začíná úročit od prvního dne čerpání úvěru. Účelově není tento úvěr nijak omezen, slouží proto zejména pro rychlé a operativní vykrytí různých výdajů.

Spotřební úvěr

Spotřebních úvěrů, (nebo půjčky) je skutečně široká paleta. Některé jsou účelově vázány, jiné ne. Můžete je získat od bankovních i nebankovních společností. Obzvláště v případě, že klient chce získat spotřební úvěr od nebankovní společnosti, je dobré nejdříve si společnost ověřit. Pro tento účel vede česká národní banka na své webové stránce registr věřitelů, do kterého jsou zapsány všechny společnosti oprávněné poskytovat úvěry a půjčky. Spotřební úvěry jsou poskytovány většinou na 1 až 10 let. Jedním z důležitých kritérií výběru úvěru je i způsob ručení. Ne všechny spotřební úvěry jsou totiž bez zabezpečení.

Hypoteční úvěr 

je většinou vázán na účel pořízení nebo rekonstrukce nemovitosti. Může jít o běžnou koupi, stavbu, nadstavbu, přístavbu či údržbu. Bez uvedení účelu poskytují banky takzvanou americkou hypotéku. Nedokončený majetek však klient musí zajistit, to znamená ručit rovněž nemovitostí. Na toto ručení se dá použít i nemovitost, kterou prostřednictvím hypotečního úvěru klient nabývá. Časový horizont splátek je dlouhodobý (4 - 30 let). Hypoteční úvěry představují důležitou součást aktivních operací bank.