Mohu odstoupit od smlouvy o půjčce?

09.05.2019

Od smlouvy o půjčce (spotřebitelském úvěru) můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Lhůta pro odstoupení od smlouvy o půjčce začíná běžet od okamžiku, kdy spotřebiteli byly doručeny smluvní podmínky. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za dodrženou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy o půjčce bylo zasláno nejpozději
v poslední den lhůty.

Upozornění: Neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení máte povinnost zaplatit věřiteli jistinu s úrokem ve výši, na který by věřiteli vznikl nárok, kdyby k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byla půjčka čerpána, až do dne, kdy je jistina splacena. Úrok se vypočítá na základě dohodnuté úrokové sazby půjčky (spotřebitelského úvěru), která byla předem definována ve smluvních podmínkách.