S jakými typy poplatků na bankovních účtech se můžeme nejčastěji setkat

12.06.2023

Přehled 5 nejčastějších poplatků za vedení bankovního účtu a jejich definice.

Poplatky
Poplatky

1. Poplatek za vedení účtu

Poplatek za vedení účtu je poplatek, který banka nebo finanční instituce účtuje svým klientům za poskytnutí a vedení bankovního nebo investičního účtu. Tento poplatek je obvykle účtován měsíčně, i když některé banky mohou nabízet čtvrtletní nebo roční vyúčtování. Poplatek za vedení účtu může být fixní nebo variabilní v závislosti na bance a typu účtu.

Poplatky za vedení účtu mohou zahrnovat následující služby a funkce:

 • Správa účtu: Banka sleduje a vede záznamy o všech transakcích a zůstatcích na účtu.
 • Internetové bankovnictví: Přístup k internetovému bankovnictví umožňuje klientům sledovat své účty, provádět transakce a platit účty přes internet.
 • Mobilní bankovnictví: Mobilní bankovnictví umožňuje přístup k účtu prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu a umožňuje klientům spravovat své finance na cestách.
 • Zákaznická podpora: Banky poskytují zákaznickou podporu prostřednictvím telefonních čísel, e-mailů nebo online chatu pro řešení jakýchkoli otázek nebo problémů souvisejících s účtem.
 • Výpisy z účtu: Banky zasílají klientům pravidelné výpisy z účtu, které poskytují přehled o zůstatku a transakcích.

Poplatek za vedení účtu se může lišit v závislosti na bance, typu účtu a balíčku služeb. Některé banky mohou nabízet účty bez poplatků za vedení, zatímco jiné mohou účtovat nižší poplatky za základní účty nebo vyšší poplatky za účty s nadstandardními službami.

Při výběru banky a účtu je důležité porovnat poplatky za vedení účtu a zvážit, zda jsou poplatky přiměřené službám a funkcím, které banka poskytuje. Je také dobré projít si podmínky účtu, jako je minimální zůstatek nebo počet transakcí, které mohou ovlivnit výši poplatků.

2. Poplatek za převod peněz

Poplatek za převod peněz je poplatek, který banka nebo finanční instituce účtuje svým klientům za převod peněz z jednoho účtu na druhý nebo mezi účty v různých bankách. Tyto poplatky se mohou lišit v závislosti na typu převodu, částce, bance a zemi, ve které se převod provádí.

Existuje několik typů převodů, za které mohou být účtovány poplatky:

 • Tuzemské převody: Převody mezi účty v rámci jedné země. Poplatky za tuzemské převody jsou obvykle nižší než poplatky za mezinárodní převody.
 • Mezinárodní převody: Převody mezi účty v různých zemích. Za mezinárodní převody mohou být účtovány vyšší poplatky z důvodu složitějšího procesu a možných převodů měn.
 • Převody mezi vlastními účty: Převody mezi účty patřícími stejné osobě. Některé banky mohou nabízet bezplatné převody mezi vlastními účty klienta.
 • Převody mezi účty různých klientů: Převody mezi účty různých osob, a to buď ve stejné bance, nebo mezi různými bankami.

Poplatky za převody peněz mohou být pevné nebo proměnlivé v závislosti na bance a typu převodu. Pevný poplatek znamená, že klient platí za každý převod stejnou částku bez ohledu na výši částky. Variabilní poplatek se může lišit podle výše převodu nebo jiných faktorů, jako je typ účtu nebo zvolený kurz převodu.

Při výběru banky a účtu je důležité zohlednit poplatky za převod peněz a zvážit, jak často plánujete peníze převádět. Je také dobré přečíst si podmínky a požadavky na převody, jako je maximální výše převodu nebo doba, za kterou je možné převod provést.

3. Poplatek za výběr z bankomatu

Poplatek za výběr z bankomatu je poplatek, který banka nebo finanční instituce účtuje svým klientům za výběr hotovosti z bankomatu. Tento poplatek se může lišit v závislosti na bance a bankomatu, ze kterého je výběr prováděn. Poplatek za výběr z bankomatu je obvykle účtován, pokud zákazník použije bankomat, který nepatří jeho vlastní bance.

Některé banky mohou svým zákazníkům nabízet výběry z bankomatů zdarma, zejména pokud používají bankomaty stejné banky. Při výběru z bankomatu jiné banky mohou být zákazníkům účtovány poplatky, které se mohou lišit v závislosti na bance a zemi, ve které se bankomat nachází.

Poplatky za výběr z bankomatu mohou být fixní nebo variabilní:

 • Pevný poplatek: klient platí za každý výběr stejnou částku bez ohledu na výši výběru. Tento poplatek obvykle stanovuje banka nebo finanční instituce, která bankomat provozuje.
 • Variabilní poplatek: Poplatek se může lišit podle výše výběru nebo jiných faktorů, například podle země, ve které se bankomat nachází.

Při výběru banky a účtu je důležité zvážit poplatky za výběr z bankomatu a zvážit, jak často plánujete vybírat hotovost z bankomatu. Je také dobré prostudovat podmínky a požadavky týkající se výběrů z bankomatu, jako je maximální výše výběru nebo omezení počtu bezplatných výběrů za měsíc. Některé banky mohou v rámci balíčku služeb pro své klienty nabízet účty s nižšími poplatky nebo výběry z bankomatů zdarma.

4. Poplatek za přečerpání

Poplatek za přečerpání účtu je poplatek, který banka nebo finanční instituce účtuje svým klientům, pokud přečerpají svůj účet nebo překročí svůj limit přečerpání. K přečerpání dochází, když zákazník provede transakci nebo výběr hotovosti, který přesáhne disponibilní zůstatek na účtu.

Existují dva základní typy poplatků za přečerpání:

 • Poplatek za přečerpání účtu bez povoleného přečerpání: Tento poplatek je účtován v případě, že zákazník přečerpá svůj účet bez předchozího souhlasu banky s překročením zůstatku. Poplatky za přečerpání účtu bez povolení mohou být poměrně vysoké, často se pohybují v rozmezí od 20 do 40 EUR a více za každou přečerpanou transakci.
 • Poplatek za přečerpání účtu s kontokorentním úvěrem: tento poplatek je účtován, pokud klient překročí svůj kontokorentní úvěr, který má sjednán s bankou. Kontokorentní úvěr je dočasné přečerpání, které banka poskytuje klientovi za poplatek. Poplatky za přečerpání s povoleným přečerpáním jsou obvykle nižší než poplatky za přečerpání bez povoleného přečerpání, ale přesto mohou být nákladné.

Banky mohou účtovat fixní nebo variabilní poplatky za přečerpání v závislosti na výši přečerpání a na dohodě se zákazníkem. Při výběru banky a účtu je proto důležité zvážit poplatky za povolené přečerpání.

Abyste se vyhnuli poplatkům za přečerpání, je důležité sledovat zůstatek na účtu a provádět transakce pouze v rámci dostupných prostředků. Některé banky nabízejí služby, které vám pomohou vyhnout se přečerpání, například upozornění na nízký zůstatek nebo automatický převod prostředků z jiného účtu na pokrytí nedostatku. Pokud často dochází k přečerpání, můžete také zvážit nastavení povoleného přečerpání nebo zřízení rezervního účtu pro mimořádné výdaje.

5. Poplatek za neaktivní účet

Poplatek za neaktivní účet je poplatek, který banka nebo finanční instituce účtuje svým klientům, když jejich účet zůstane delší dobu neaktivní, což znamená, že na něm neprobíhají žádné transakce. Banky a finanční instituce tyto poplatky zavádějí jako způsob, jak pokrýt náklady spojené s vedením a správou neaktivních účtů.

Pravidla pro poplatky za neaktivní účty se mohou u jednotlivých bank lišit a závisí na typu účtu. Některé banky mohou začít účtovat poplatek za neaktivní účet po několika měsících nečinnosti, zatímco jiné mohou počkat jeden nebo více let. Poplatky za neaktivní účty mohou být fixní nebo variabilní a mohou být účtovány měsíčně, čtvrtletně nebo ročně.

Chcete-li se vyhnout poplatkům za neaktivní účet, měli byste své účty pravidelně sledovat a provádět alespoň minimální počet transakcí. Pokud máte účet, který nepoužíváte, můžete zvážit jeho zrušení nebo sloučení s jiným účtem, abyste snížili náklady na poplatky.

Při výběru banky a účtu je důležité zvážit poplatky za neaktivní účty a určit, jak často musíte na účtu provádět transakce, abyste se těmto poplatkům vyhnuli. Je také dobré přečíst si podmínky pro neaktivní účty a zvážit, zda odpovídají vašim potřebám a očekáváním.

Nejnovější články

Přečtěte si jako první, co je nového

Kreditní karta je pozoruhodný finanční nástroj, který umožňuje jejím držitelům flexibilitu v oblasti jejich osobních financí. Kreditní kartu si představte jako malé, ale efektivní vybavení pro cesty, které vám umožňuje nakupovat dnes a platit později, a to vše s dodatečným bonusem v podobě dalších výhod a možných řešení. Níže uvádíme detailní...

Minimální mzda v České republice byla stanovena na 17 300 Kč měsíčně pro rok 2023. Oproti minulému roku se jedná o zvýšení o 1 100 Kč. Kromě měsíční mzdy byla rovněž stanovena hodinová mzda ve výši nejméně 103,80 Kč. K tomuto navýšení došlo s účinností od 1. ledna 2023.

Stříbro, tento krásný kov s charakteristickým leskem, vždy fascinovalo lidstvo. Ale stříbro není jen dekorativní, je rovněž ceněno pro své jedinečné vlastnosti a široké využití v průmyslu. V dnešní době je stříbro také jednou z možných investičních příležitostí. Ale vyplatí se investovat do stříbra?

V dnešní době se stává nebankovní půjčka čím dál tím atraktivnějším způsobem financování pro mnoho lidí. Nejedná se o tradiční formu financování, kterou by nám poskytla banka, ale o formu půjčky, kterou poskytují nebankovní instituce. Tyto instituce mohou být různé - od společností specializujících se na mikropůjčky až po společnosti poskytující...