Co je Anzcerta?

14.01.2023

Zajímalo by mě, zda znáte odpověď na otázku, co je to Anzcerta. Děkuji za odpověď.

Andrej K. - Praha


ANZCERTA (Australia New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement) je obchodní dohoda mezi Austrálií a Novým Zélandem, která byla podepsána v roce 1983. Tato dohoda usnadňuje a zlepšuje obchod mezi oběma zeměmi tím, že snižuje nebo odstraňuje překážky obchodu, jako jsou cla a jiné obchodní překážky.

ANZCERTA rovněž umožňuje vzájemné uznávání různých regulačních a technických pravidel mezi Austrálií a Novým Zélandem, což usnadňuje obchod mezi oběma zeměmi. Dohoda rovněž umožňuje rozvoj společných politik v oblastech, jako je životní prostředí, zdraví a bezpečnost potravin.

ANZCERTA se stala základem pro vytvoření jednotného trhu mezi Austrálií a Novým Zélandem, který byl zahájen v roce 2010. Jednotný trh umožňuje volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob mezi Austrálií a Novým Zélandem a přispívá k rozvoji obchodu a investic mezi oběma zeměmi.

ANZCERTA také umožňuje obchodním partnerům v obou zemích využívat příležitosti a snižovat rizika, která vyplývají z globalizace a mezinárodního obchodu. Dohoda rovněž podporuje rozvoj hospodářství a zaměstnanosti v obou zemích a pomáhá zvyšovat životní úroveň obyvatelstva.

Nejnovější odpovědi z poradny


Vlasy a nehty se skládají z buněk stejně jako zbytek těla. Pokud by však tyto buňky byly živé, inervované a citlivé, nemohly by správně plnit svou ochrannou funkci. Představte si například, že vás bolí nehet, když se o něco poškrábe, nebo vlas, když se zasekne v zipu.

Pláč je pro lidi přirozeným způsobem vyjadřování emocí. Pláč může být užitečný, protože:

Poikilotermní (studenokrevní) živočichové jsou ti, jejichž tělesná teplota se mění v závislosti na venkovní teplotě. Jinými slovy, nemají vnitřní termoregulační mechanismus, který by udržoval jejich tělesnou teplotu konstantní. Tito živočichové se musí přizpůsobit změnám vnější teploty pomocí fyziologických a behaviorálních adaptací.

"Přirozené" se nazývá a označuje věci, které se vyskytují v přírodě bez zásahu člověka. Může se jednat o rostliny, zvířata, minerály, krajinu a podobně. Příklady přírodních věcí mohou zahrnovat: