Co jsou to poikilotermní (studenokrevní) živočichové?

27.01.2023

Poikilotermní (studenokrevní) živočichové jsou ti, jejichž tělesná teplota se mění v závislosti na venkovní teplotě. Jinými slovy, nemají vnitřní termoregulační mechanismus, který by udržoval jejich tělesnou teplotu konstantní. Tito živočichové se musí přizpůsobit změnám vnější teploty pomocí fyziologických a behaviorálních adaptací.

Mezi poikilotermní živočichy patří například:

  • Hmyz, například mravenci a bzučivky.
  • Bezobratlí, jako jsou žáby a plazi.
  • Různé druhy ryb a obojživelníků.
  • Některé druhy ptáků, jako jsou vlaštovky a sýkorky.

Poikilotermní živočichové se musí přizpůsobovat změnám teploty různými způsoby, například se mohou schovávat ve stínu, vyhledávat chladná místa nebo se koupat v chladné vodě. Některé druhy mohou regulovat svou teplotu také dýcháním nebo vylučováním tepla z těla.

Poikilotermní živočichové jsou často označováni jako studenokrevní, protože jejich tělesná teplota se mění v závislosti na venkovní teplotě. Ačkoli jsou poikilotermní živočichové často studenokrevní, není tomu tak vždy. Je to spíše synonymum.

Příkladem poikilotermního živočicha, který není studenokrevný, je delfín. Delfíni jsou savci, kteří mají vysokou tělesnou teplotu, ale jejich tělesná teplota se mění v závislosti na teplotě vnějšího prostředí. Když se delfíni nacházejí v chladnějším prostředí, jejich tělesná teplota se snižuje, a když se nacházejí v teplejším prostředí, jejich tělesná teplota se zvyšuje. Delfíni také nemají vnitřní termoregulační mechanismus, který by udržoval jejich tělesnou teplotu konstantní, a proto se musí přizpůsobovat změnám teploty pomocí fyziologických a behaviorálních adaptací, jako je plavání v chladné vodě nebo vplouvání do hlubších vod.

Dalším příkladem poikilotermního živočicha, který není studenokrevný, je medúza. Medúzy jsou měkkýši, kteří nemají krev a jejich tělesná teplota se mění podle teploty vnějšího prostředí. Jejich tělesná teplota se může měnit v závislosti na teplotě vody, ve které se nacházejí, a proto se musí přizpůsobit změnám teploty pomocí fyziologických a behaviorálních adaptací, jako je například odplouvání do větších hloubek nebo přesun do chladnější vody.

Zdroj: Ammado.sk

Nejnovější odpovědi z poradny


Vlasy a nehty se skládají z buněk stejně jako zbytek těla. Pokud by však tyto buňky byly živé, inervované a citlivé, nemohly by správně plnit svou ochrannou funkci. Představte si například, že vás bolí nehet, když se o něco poškrábe, nebo vlas, když se zasekne v zipu.

Pláč je pro lidi přirozeným způsobem vyjadřování emocí. Pláč může být užitečný, protože:

Poikilotermní (studenokrevní) živočichové jsou ti, jejichž tělesná teplota se mění v závislosti na venkovní teplotě. Jinými slovy, nemají vnitřní termoregulační mechanismus, který by udržoval jejich tělesnou teplotu konstantní. Tito živočichové se musí přizpůsobit změnám vnější teploty pomocí fyziologických a behaviorálních adaptací.

"Přirozené" se nazývá a označuje věci, které se vyskytují v přírodě bez zásahu člověka. Může se jednat o rostliny, zvířata, minerály, krajinu a podobně. Příklady přírodních věcí mohou zahrnovat: