Co je biopalivo?

14.01.2023

Rád bych věděl, co je biopalivo a z čeho se vyrábí. Také by mě zajímaly jeho výhody, ale i nevýhody. Děkuji za odpověď.

Alex K. Břeclav


Biopalivo je palivo, které se vyrábí z rostlinných zdrojů, jako je kukuřice, rýže, cukrová třtina, olejniny, dřevo nebo sláma. Biopaliva lze vyrábět z různých druhů rostlin a lze je používat k různým účelům, například k pohonu motorů automobilů, výrobě elektřiny, vytápění budov apod.

Existuje několik druhů biopaliv, včetně:

  • Etanol: vyrábí se z cukrových plodin, jako je cukrová třtina, kukuřice, rýže atd.
  • Bionafta: vyrábí se z rostlinných olejů, jako je slunečnicový, řepkový, kukuřičný, palmový atd.
  • Biometan: vyrábí se z biomasy, jako je dřevo, sláma, kaly, odpad, maso atd.

Biopaliva jsou považována za obnovitelné zdroje energie, protože rostliny, z nichž se vyrábějí, lze snadno obnovovat. Jsou také považovány za méně škodlivé pro životní prostředí než fosilní paliva, protože vypouštějí do ovzduší méně skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek.

Biopaliva se stále častěji používají jako alternativa k fosilním palivům, aby se snížila poptávka po fosilních palivech a zlepšila se situace v oblasti životního prostředí. Je však třeba mít na paměti, že výroba biopaliv může mít i negativní důsledky, jako je snižování lesních porostů, konkurence potravinářskému průmyslu apod.

Nejnovější odpovědi z poradny


Vlasy a nehty se skládají z buněk stejně jako zbytek těla. Pokud by však tyto buňky byly živé, inervované a citlivé, nemohly by správně plnit svou ochrannou funkci. Představte si například, že vás bolí nehet, když se o něco poškrábe, nebo vlas, když se zasekne v zipu.

Pláč je pro lidi přirozeným způsobem vyjadřování emocí. Pláč může být užitečný, protože:

Poikilotermní (studenokrevní) živočichové jsou ti, jejichž tělesná teplota se mění v závislosti na venkovní teplotě. Jinými slovy, nemají vnitřní termoregulační mechanismus, který by udržoval jejich tělesnou teplotu konstantní. Tito živočichové se musí přizpůsobit změnám vnější teploty pomocí fyziologických a behaviorálních adaptací.

"Přirozené" se nazývá a označuje věci, které se vyskytují v přírodě bez zásahu člověka. Může se jednat o rostliny, zvířata, minerály, krajinu a podobně. Příklady přírodních věcí mohou zahrnovat: