Co je refinancování úvěru? Vše, co potřebujete vědět

16.03.2023

Refinancování je proces, při kterém osoba nebo společnost získá nový úvěr na splacení stávajícího dluhu, často za lepších podmínek než původní úvěr. Cílem refinancování je získat výhodnější podmínky, například nižší úrokové sazby, kratší nebo delší dobu splácení, změnu typu úvěru nebo zlepšení finanční situace.

Refinancování úvěru
Refinancování úvěru

Refinancování se nejčastěji používá v souvislosti s hypotékami, ale může se týkat i jiných typů úvěrů, například běžných úvěrů, úvěrů na auto a rekonstrukci nebo podnikatelských úvěrů.

Při rozhodování o refinancování je důležité zvážit všechny náklady a přínosy, včetně poplatků za refinancování i potenciálních úspor a zlepšení peněžních toků.1. Snížení úrokových sazeb

Snížení úrokových sazeb je jedním z hlavních důvodů, proč lidé refinancují své půjčky. Pokud úrokové sazby na trhu klesají, může být refinancování atraktivním řešením, protože vám umožní získat nižší úrokovou sazbu z úvěru.

Tím lze dosáhnout několika výhod:

 • Nižší měsíční splátky: Když získáte nižší úrokovou sazbu, vaše měsíční splátky by měly být nižší, což může zlepšit váš měsíční rozpočet a zvýšit vaši likviditu.
 • Rychlejší splácení úvěru: S nižší úrokovou sazbou můžete více přispívat na splácení části jistiny úvěru, což může zkrátit dobu splácení.
 • Celková úspora: Nižší úroková sazba znamená snížení celkových nákladů na úvěr. V průběhu splácení úvěru zaplatíte méně úroků a ušetříte.

Před refinancováním však pečlivě zvažte možné náklady, jako jsou poplatky za předčasné splacení stávajícího úvěru a poplatky spojené s novým úvěrem. V některých případech mohou být tyto náklady vyšší než úspora, kterou získáte díky nižší úrokové sazbě, což by znamenalo, že refinancování by nebylo výhodné.

2. Změna doby splácení

Refinancování může pomoci prodloužit nebo zkrátit dobu splácení, což může ovlivnit výši měsíčních splátek a celkovou výši zaplacených úroků, a to je další důvod, proč se lidé mohou rozhodnout pro refinancování svého úvěru. Prodloužení nebo zkrácení doby splácení může mít různé dopady na vaši finanční situaci, např:

 • Prodloužení doby splácení: pokud prodloužíte dobu splácení, obvykle se sníží vaše měsíční splátky, což zlepší váš měsíční rozpočet a likviditu. Prodloužení doby splácení však obvykle znamená, že celková částka zaplacených úroků bude vyšší, protože dlužnou částku budete splácet delší dobu.
 • Zkrácení doby splácení: pokud zkrátíte dobu splácení, vaše měsíční splátky se obvykle zvýší, což může krátkodobě způsobit vyšší náklady. Zkrácením doby splácení se však sníží celková částka zaplacených úroků, protože úvěr splatíte rychleji. To může být z dlouhodobého hlediska výhodné, protože ušetříte peníze.

Při rozhodování, zda změnit dobu splácení, je důležité zvážit svou finanční situaci a schopnost zvládat vyšší nebo nižší měsíční splátky.

3. Konsolidace dluhu

Konsolidace dluhů je proces sloučení více půjček nebo úvěrů do jedné půjčky, což může zjednodušit správu dluhů a vést k lepším finančním podmínkám. Refinancování může být nástrojem konsolidace dluhů, zejména pokud můžete získat lepší úrokové sazby a podmínky nového úvěru.

Konsolidace dluhů prostřednictvím refinancování má několik potenciálních výhod:

 • Zjednodušení správy dluhů: místo sledování a splácení více půjček s různými měsíčními splátkami a daty splatnosti budete mít na starosti pouze jednu půjčku. To může zlepšit organizaci a snížit stres spojený se správou dluhů.
 • Nižší úrokové sazby: Pokud máte půjčky s vysokými úrokovými sazbami, může vám konsolidace dluhů prostřednictvím refinancování pomoci získat nižší úrokovou sazbu u nové půjčky. Tím se sníží celkové náklady na půjčku a ušetříte peníze.
 • Změna doby splácení: Konsolidace dluhů vám může umožnit upravit dobu splácení nového úvěru podle vašich potřeb, ať už chcete dobu splácení zkrátit, nebo prodloužit.
 • Stabilní měsíční splátky: Namísto kolísajících měsíčních splátek u více půjček může konsolidace dluhů zajistit stabilní měsíční splátku s pevnou úrokovou sazbou.

Než se však rozhodnete pro konsolidaci dluhů prostřednictvím refinancování, pečlivě zvažte možné náklady, jako jsou poplatky za předčasné splacení stávajících úvěrů a poplatky spojené s novým úvěrem.

4. Změna typu úvěru

Změna typu úvěru je dalším důvodem, proč se někteří lidé rozhodnou pro refinancování svého úvěru. Původní úvěr může mít buď pevnou, nebo pohyblivou úrokovou sazbu a refinancování vám umožní přejít z jednoho typu na druhý v závislosti na vašich finančních potřebách a podmínkách na trhu. 

Každý z těchto typů úvěrů má své výhody a nevýhody:

 • Pevná sazba: Úvěr s pevnou sazbou má stejnou úrokovou sazbu po celou dobu trvání úvěru. Tento typ úvěru nabízí stabilitu a předvídatelnost, protože měsíční splátky se nemění, což usnadňuje sestavování rozpočtu. Nevýhodou je, že pokud tržní úrokové sazby klesnou, budete stále platit vyšší úrokovou sazbu.
 • Variabilní úroková sazba: Úvěr s variabilní úrokovou sazbou má úrokovou sazbu, která se v čase mění na základě referenční úrokové sazby (např. LIBOR, EURIBOR) a určité marže. Pokud tržní úrokové sazby klesnou, bude mít váš úvěr nižší úrokovou sazbu a nižší měsíční splátky. Pokud však tržní úrokové sazby rostou, bude mít váš úvěr vyšší úrokovou sazbu a vyšší měsíční splátky. Tento typ úvěru může být rizikovější, protože měsíční splátky jsou méně předvídatelné.

Někteří lidé se rozhodnou refinancovat a změnit typ úvěru, pokud očekávají, že se tržní úrokové sazby změní v jejich prospěch, nebo pokud si myslí, že nový typ úvěru lépe vyhovuje jejich finančním potřebám. Je důležité zvážit výhody a nevýhody jednotlivých typů úvěrů a vyhodnotit, zda je refinancování výhodné.

Další články na téma: Refinancování

Nejnovější články

Přečtěte si jako první, co je nového

Obchodování CFD (Contract for Difference) je forma finančního obchodování, která umožňuje spekulovat na cenové rozdíly finančních nástrojů, jako jsou akcie, komodity, indexy nebo měnové páry, aniž byste tato aktiva fyzicky vlastnili.

Devizový trh (známý také jako forexový trh, nebo měnový trh) je globální decentralizovaný trh, na kterém se obchoduje s měnami. Tento trh je největším a nejlikvidnějším finančním trhem na světě s denním objemem obchodů přesahujícím 6 bilionů amerických dolarů. Na devizovém trhu se nakupují a prodávají měny za účelem spekulace, zajištění nebo...

Variabilní a fixní úrokové sazby jsou dva typy úrokových sazeb používaných u úvěrů a půjček. Rozdíl mezi nimi spočívá ve způsobu, jakým jsou tyto úrokové sazby stanoveny a jak se mohou v průběhu trvání půjčky nebo úvěru měnit.

Refinancování je proces, při kterém osoba nebo společnost získá nový úvěr na splacení stávajícího dluhu, často za lepších podmínek než původní úvěr. Cílem refinancování je získat výhodnější podmínky, například nižší úrokové sazby, kratší nebo delší dobu splácení, změnu typu úvěru nebo zlepšení finanční situace.