Jak nastavit trvalý příkaz

08.01.2023

Trvalý příkaz je způsob, jak nastavit pravidelné platby na váš bankovní účet, například splátky úvěru, pojistného nebo nájemného. Tyto platby se pak z vašeho bankovního účtu strhávají automaticky ve stanovených intervalech, aniž byste museli peníze vybírat ručně nebo zařizovat platby v bance.


Pro nastavení trvalého příkazu musíte navštívit pobočku banky nebo použít internetové bankovnictví. Postup je následující:

  • Otevřete si internetové bankovnictví nebo navštivte pobočku banky.
  • Vyberte možnost "Nastavit trvalý příkaz" nebo "Platit pravidelné platby".
  • Zadejte údaje o tom, komu má být platba vyplacena (jméno a číslo účtu příjemce), a částku, která má být vyplacena.
  • Zadejte interval, v jakém se má platba provádět (např. každý měsíc, každé tři měsíce atd.).
  • Potvrďte své údaje a zaplaťte poplatek za zřízení trvalého příkazu (pokud existuje).
  • Potvrďte nastavení trvalého příkazu a uložte potvrzení o jeho nastavení.

Trvalý příkaz se obvykle zadává na dobu určitou nebo neurčitou. Můžete ji kdykoli zrušit nebo změnit její podmínky prostřednictvím internetového bankovnictví nebo na pobočce banky.

Nejnovější odpovědi z poradny


Vlasy a nehty se skládají z buněk stejně jako zbytek těla. Pokud by však tyto buňky byly živé, inervované a citlivé, nemohly by správně plnit svou ochrannou funkci. Představte si například, že vás bolí nehet, když se o něco poškrábe, nebo vlas, když se zasekne v zipu.

Pláč je pro lidi přirozeným způsobem vyjadřování emocí. Pláč může být užitečný, protože:

Poikilotermní (studenokrevní) živočichové jsou ti, jejichž tělesná teplota se mění v závislosti na venkovní teplotě. Jinými slovy, nemají vnitřní termoregulační mechanismus, který by udržoval jejich tělesnou teplotu konstantní. Tito živočichové se musí přizpůsobit změnám vnější teploty pomocí fyziologických a behaviorálních adaptací.

"Přirozené" se nazývá a označuje věci, které se vyskytují v přírodě bez zásahu člověka. Může se jednat o rostliny, zvířata, minerály, krajinu a podobně. Příklady přírodních věcí mohou zahrnovat: