Jak se naučit obchodovat se strategií One-Two

31.03.2023

Obchodování se strategií One-Two je založeno na rozpoznávání a využívání cenových vzorců, které se na finančních trzích často vyskytují. Strategii One-Two lze použít k obchodování akcií, měn, komodit nebo jiných finančních nástrojů. Následující rady vám pomohou obchodovat se strategií One-Two.

Strategií One-Two
Strategií One-Two

Zvolte si finanční nástroj

Výběr finančního nástroje je důležitým krokem při zahájení obchodování. Každý typ finančního nástroje má své zvláštnosti a charakteristiky, které je třeba vzít v úvahu, než se rozhodnete pro konkrétní nástroj. Níže uvádíme seznam některých běžných finančních nástrojů a jejich charakteristik:

 • Akcie: Akcie jsou vlastnické podíly ve společnostech, které se obchodují na burze cenných papírů. Akcie jsou vhodné pro obchodníky, kteří mají zájem o dlouhodobé investice nebo obchodování s jednotlivými společnostmi. Akcie lze obchodovat na základě fundamentální analýzy (hodnocení finančních údajů společnosti a tržních podmínek) nebo technické analýzy (studium cenových vzorců a tržních trendů).
 • Měnové páry (Forex): Měnové páry představují hodnotu jedné měny vyjádřenou v jednotkách jiné měny. Forexový trh je nejlikvidnějším finančním trhem na světě, což znamená, že nabízí velké množství obchodních příležitostí. Měnové páry se obchodují na základě technické a fundamentální analýzy. Forexový trh je vhodný pro obchodníky, kteří dávají přednost krátkodobým obchodům a zajímají se o globální ekonomické dění.
 • Komodity: Komodity jsou základní materiály, jako je zlato, stříbro, ropa nebo potraviny (káva, cukr, pšenice). Komodity se obchodují na základě zásob, poptávky a globálních ekonomických faktorů. Obchodování s komoditami může být vhodné pro obchodníky, kteří chtějí diverzifikovat své portfolio nebo profitovat ze změn cen těchto podkladových aktiv.
 • Indexy: Indexy představují celkovou výkonnost skupiny akcií, často z určitého odvětví nebo zeměpisného regionu. Příkladem je index S&P 500, Dow Jones Industrial Average a DAX 30. Obchodování s indexy umožňuje obchodníkům profitovat spíše z obecných tržních trendů než z konkrétních společností. Při obchodování s indexy se často používá technická analýza, ale při vyhodnocování ekonomických faktorů může být užitečná i fundamentální analýza.
 • Kryptoměny: Kryptoměny jsou digitální měny, jako je Bitcoin, Ethereum nebo Ripple. Kryptoměny se obchodují na základě technické analýzy, ale také na základě zpráv a sentimentu kolem těchto aktiv. Kryptoměny mohou být vhodné pro obchodníky, kteří hledají vysokou volatilitu a příležitosti ke krátkodobým obchodům.

Při výběru finančního nástroje byste měli zvážit své obchodní cíle, časový rámec, obchodní zkušenosti a znalosti a toleranci k riziku. Různé finanční nástroje mají různé vlastnosti a mohou vyhovovat různým typům obchodníků. Diverzifikace portfolia několika finančními nástroji vám může pomoci snížit riziko a zvýšit šance na obchodní úspěch.

Před obchodováním s vybraným finančním nástrojem je také důležité seznámit se s podmínkami obchodování a náklady, jako je spread, swap, obchodní poplatky a minimální požadavky na marži. Tyto faktory mohou ovlivnit váš zisk a celkovou úspěšnost vaší strategie, proto je důležité je při plánování obchodů zohlednit.

Analýza grafu

Analýza grafu je nezbytnou součástí technické analýzy a důležitým nástrojem pro pochopení tržních trendů, identifikaci obchodních příležitostí a řízení rizika. S analýzou grafu vám pomohou následující kroky:

 • Zvolte si typ grafu: Svíčkové grafy jsou mezi obchodníky oblíbené, protože poskytují mnoho informací o ceně v jednoduchém formátu.
 • Nastavení časového rámce: V závislosti na svém obchodním stylu a preferencích zvolte časový rámec, ve kterém chcete graf analyzovat. Krátkodobí obchodníci mohou dávat přednost menším časovým rámcům, jako jsou minuty nebo hodiny, zatímco dlouhodobí obchodníci a investoři volí denní, týdenní nebo měsíční grafy. Různé časové rámce mohou poskytnout odlišný pohled na trh a ukázat různé obchodní příležitosti.
 • Rozpoznání trendu: Při pohledu na graf se snažte rozpoznat směr vývoje trhu. Určete, zda se trh nachází v trendu (růstovém nebo klesajícím) nebo v konsolidaci (bočním pohybu). Určení trendu vám pomůže rozhodnout, zda obchodovat ve směru trendu, nebo proti němu.
 • Označení supportu a rezistence: Support a rezistence jsou úrovně, na kterých se cena v minulosti zastavila a obrátila. Support je úroveň, na které se cena zastavila a poté šla nahoru, zatímco rezistence je úroveň, na které se cena zastavila a poté klesla. Označte si tyto úrovně v grafu, protože mohou označovat potenciální vstupní body pro obchod nebo místa, kde byste měli umístit příkazy stop loss a take profit.
 • Hledejte cenové patterny: Cenové patterny jsou opakující se formace na grafu, které mohou naznačovat budoucí pohyby cen. Naučte se rozpoznávat běžné cenové formace, jako jsou dvojitá maxima a minima, hlavy a ramena, trojúhelníky a vlajky. Tyto obrazce mohou pomoci identifikovat obchodní příležitosti a předpovídat cenové pohyby.
 • Používání technických indikátorů: Technické indikátory jsou nástroje, které analyzují historické údaje o cenách a objemech obchodů a vytvářejí signály pro obchodování. Existuje mnoho různých technických ukazatelů, například klouzavé průměry, RSI (index relativní síly), MACD (klouzavý průměr konvergence divergence) a Bollingerova pásma. Vyberte si indikátory, které vyhovují vašemu obchodnímu stylu a časovému rámci, a použijte je k potvrzení signálů vygenerovaných analýzou trendů, supportů a rezistencí a cenových vzorců.
 • Řízení rizika: Při analýze grafu vždy zvažte řízení rizika. Nastavte úrovně, na kterých umístíte stop loss příkazy, abyste ochránili svůj obchodní kapitál v případě, že se trh vydá proti vaší pozici. Zvažte také velikost obchodování a finanční páku, abyste udrželi riziko na přijatelné úrovni.
 • Pravidelná analýza: Trhy se neustále pohybují a mění, proto je pro úspěšné obchodování důležitá pravidelná analýza grafů. Aktualizujte úrovně podpory a odporu, sledujte změny trendů a upravujte své obchodní strategie podle nových informací. Sledujte také zprávy a události, které mohou mít na trhy vliv, jako jsou ekonomické zprávy, politické události a změny ve firemním světě.
 • Zaznamenávejte si své postřehy a obchody: Vytvořte si obchodní deník, do kterého si budete zaznamenávat své myšlenky, analýzy, obchodní signály a výsledky obchodování. Tento deník vám umožní sledovat váš pokrok, identifikovat silné a slabé stránky vaší strategie a poučit se ze svých zkušeností.
 • Trpělivost a disciplína: Analýza grafů a obchodování na základě technické analýzy vyžaduje trpělivost a disciplínu. Držte se své strategie, dodržujte svá obchodní pravidla a buďte připraveni přizpůsobit se změnám na trhu. Ústředním klíčem k úspěchu je neustálé zlepšování vašich obchodních dovedností a znalostí prostřednictvím praxe a vzdělávání.

Identifikujte vzor One-Two

Chcete-li úspěšně identifikovat vzor One-Two (jedna-dva), postupujte podle následujících kroků:

 • Identifikujte první pohyb (One): Projděte si graf a identifikujte silný cenový pohyb nahoru nebo dolů. Tento pohyb by se měl vyznačovat vysokým objemem obchodování a jasným trendem. V případě rostoucího trendu se tento pohyb bude skládat ze série rostoucích svíček s minimálními korekcemi. V případě klesajícího trendu se tento pohyb bude skládat ze série klesajících svíček s minimálními korekcemi.
 • Určete druhý pohyb (Two): Druhý pohyb je korekcí nebo odrazem od prvního pohybu. Korekce by měla být mnohem slabší než první pohyb a měla by být doprovázena nižším objemem obchodování. V případě rostoucího trendu se korekce skládá z krátkého poklesu ceny, zatímco v případě klesajícího trendu se korekce skládá z krátkého růstu ceny.
 • Identifikace úrovní podpory a odporu: V rámci formace One-Two je důležité identifikovat úrovně supportu a rezistence, které mohou sloužit jako vstupní body pro obchod nebo jako stop loss příkazy. V případě rostoucího trendu support často představuje bod, kde končí druhý pohyb (korekce) a kde se očekává další pohyb vzhůru. V případě klesajícího trendu rezistence často představuje bod, kde končí druhý pohyb (korekce) a očekává se další pokles.
 • Vyčkejte na potvrzení: Před vstupem do obchodu založeného na modelu jedna-dvě byste měli počkat na potvrzení, že se trh skutečně vrátil do původního trendu. Potvrzení může přijít v podobě technických ukazatelů, jako jsou klouzavé průměry nebo RSI, nebo prostřednictvím cenových obrazců, jako jsou svíčkové formace (např. obrácený kalich nebo býčí/záporný close). Potvrzení vám dává větší jistotu, že trh bude pokračovat v původním trendu a že váš obchod bude s větší pravděpodobností úspěšný.

Stanovte pravidla obchodování

Při nastavování obchodních pravidel pro strategii One-Two byste měli vzít v úvahu následující aspekty:

 • Vstupní signály: nastavte jasné vstupní signály, které zohledňují rozpoznání obrazce One-Two a potvrzení trendu. Vstupním signálem může být například prolomení úrovně supportu nebo rezistence nebo konkrétní svíčková formace.
 • Velikost pozice: Určete, jak velká by měla být vaše pozice na základě vašeho kapitálu a výše rizika, které jste ochotni přijmout. Můžete použít pevnou velikost pozice nebo nastavit velikost pozice na základě procenta vašeho kapitálu.
 • Úrovně stop loss: Nastavte jasné úrovně stop loss, abyste ochránili svůj kapitál v případě, že se trh pohne proti vaší pozici. Stop loss by měl být umístěn těsně pod úrovní supportu (v případě rostoucího trendu) nebo těsně nad úrovní rezistence (v případě klesajícího trendu). Zvažte také volatilitu trhu a šířku ATR (Average True Range), abyste stop loss umístili v bezpečné vzdálenosti od náhodných cenových výkyvů.
 • Úrovně pro převzetí zisku: Úroveň take-profit by měla být nastavena v souladu s vaší obchodní strategií a očekáváním pohybu trhu. Můžete si zvolit pevnou úroveň take profit nebo použít metodu trailing stop loss, kdy se úroveň stop loss automaticky upravuje ve prospěch vaší pozice podle pohybu ceny.
 • Signály ukončení: Nastavte si jasné signály ukončení, které vás upozorní, kdy máte obchod uzavřít, ať už z důvodu dosažení úrovně take profit, aktivace příkazu stop loss nebo změny tržních podmínek. Signály k ukončení obchodu mohou být také založeny na technických ukazatelích, jako je prolomení klouzavých průměrů, divergence RSI nebo výskyt inverzní svíčkové formace.
 • Pravidla přezkumu a úpravy: Vytvořte si pravidla pro pravidelnou revizi a úpravu strategie One-Two na základě výsledků a výkonnosti. To může zahrnovat přezkoumání obchodního deníku, analýzu zisků a ztrát, vyhodnocení dodržování obchodních pravidel a úpravu strategie v reakci na měnící se tržní podmínky nebo osobní zkušenosti.

Dodržováním těchto obchodních pravidel pro strategii One-Two můžete konzistentně obchodovat s větší jistotou a kontrolovat riziko. Pravidelným přezkoumáváním a upravováním své strategie budete také informováni a schopni se přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu.

Použijte správné nástroje a indikátory

Používání těchto nástrojů a ukazatelů vám pomůže zlepšit vaši strategii One-Two:

 • Klouzavé průměry: Klouzavé průměry jsou jednoduchým a účinným nástrojem pro sledování trendů a identifikaci bodů zvratu. Můžete použít jednoduché klouzavé průměry (SMA) nebo exponenciální klouzavé průměry (EMA) s různými časovými rámci, abyste získali přesnější obraz o tržních trendech.
 • RSI (index relativní síly): RSI je oscilátor, který vám může pomoci identifikovat příležitosti k nákupu nebo prodeji tím, že ukazuje, zda je finanční nástroj překoupený nebo přeprodaný. RSI vám také může pomoci identifikovat divergence, které naznačují oslabující trend.
 • MACD (Moving Average Convergence/Divergence): MACD je indikátor hybnosti, který sleduje rozdíl mezi dvěma klouzavými průměry s různými časovými rámci. MACD může pomoci identifikovat změny trendu a dávat nákupní nebo prodejní signály, když překročí svou signální linii. Rozdíly mezi MACD a cenovým grafem mohou také naznačovat oslabení trendu a možnou změnu trendu.
 • Úrovně Fibonacciho retracementu: Úrovně Fibonacciho retracementu jsou založeny na souboru čísel, která se často používají k identifikaci supportu a rezistence v tržních grafech. Po identifikaci cenového pohybu (jedna) můžete Fibonacciho retracement použít k předpovědi úrovní korekce (dvě) a potenciálních vstupních nebo výstupních bodů.
 • Objem: Objem obchodování je důležitý ukazatel, který vám může říci sílu trendu a pravděpodobnost jeho pokračování. Zvýšený objem obchodování během silného trendu obvykle naznačuje, že trh tento pohyb podporuje. Na druhou stranu nižší objem obchodování během korekce může naznačovat, že korekce je dočasná a trh se může vrátit k původnímu trendu.

Při používání těchto nástrojů a ukazatelů je důležité, abyste je používali v kombinaci a v souladu se svou obchodní strategií. Nezapomeňte pravidelně sledovat výkonnost své strategie a upravovat ji podle výsledků a změn tržních podmínek.

Otestujte strategii

Testování strategie je klíčem k úspěchu při obchodování. Existují dvě hlavní metody testování strategií: Zpětné testování (Backtesting) a demo obchodování.

 • Backtesting: Při backtestingu testujete svou strategii na základě historických tržních dat, abyste zjistili, jak úspěšní byste byli, kdybyste strategii použili v minulosti. Získáte tak užitečnou zpětnou vazbu o výkonnosti své strategie a upozorníte na oblasti, které by mohly vyžadovat úpravy. Při zpětném testování je důležité, abyste použili dostatečně dlouhé časové období pro získání smysluplných výsledků a zohlednili různé tržní podmínky.
 • Demo obchodování: Při demo obchodování obchodujete na demo účtu s virtuálními penězi. To vám umožní otestovat strategii v reálném čase, aniž byste riskovali svůj kapitál. Demo obchodování vám také dává příležitost získat zkušenosti s obchodní platformou, naučit se správně používat nástroje a indikátory a zlepšit své obchodní dovednosti.

Zde je několik tipů, jak efektivně otestovat svou strategii:

 • Dodržujte pravidla obchodování: I když testujete svou strategii na demo účtu, je důležité, abyste dodržovali svá obchodní pravidla, a získali tak realistickou představu o tom, jak by strategie fungovala s reálným kapitálem.
 • Zaznamenávejte si své obchody: Vytvořte si obchodní deník, do kterého budete zaznamenávat všechny své obchody, včetně data, času, vstupních a výstupních bodů, velikosti pozice, zisků, ztrát a dalších důležitých informací. To vám pomůže identifikovat silné a slabé stránky vaší strategie a umožní vám to analyzovat vaše rozhodování.
 • Vyhodnocujte a upravujte: Po testování strategie po určitou dobu vyhodnoťte její výkonnost, abyste zjistili, zda přináší požadované výsledky. Pokud zjistíte, že strategie není úspěšná nebo potřebuje vylepšit, upravte ji podle svých zjištění. Můžete změnit parametry indikátorů, obchodní pravidla nebo dokonce přidat či odebrat některé nástroje, abyste strategii vylepšili.
 • Buďte trpěliví: Testování strategie může nějakou dobu trvat, než se nashromáždí dostatek dat, aby bylo možné určit, zda je strategie trvale úspěšná. Buďte trpěliví a vytrvalí při testování strategie, abyste se ujistili, že je spolehlivá a zisková.

Pokud jste s výkonností své strategie během testování spokojeni, můžete ji začít používat na reálném obchodním účtu. Nezapomeňte, že i když je strategie během testování úspěšná, není zaručeno, že bude vždy zisková. Trhy se neustále mění a mohou být nepředvídatelné. Proto je důležité přizpůsobit se novým podmínkám na trhu a neustále sledovat a vylepšovat svou strategii.

Řídit riziko

Dodržování zásad řízení rizik je klíčem k úspěchu a zachování vašeho kapitálu. Zde je několik tipů, jak řídit riziko při obchodování:

 • Diverzifikace: Nezaměřujte se pouze na jeden finanční nástroj nebo trh. Rozložení portfolia mezi různé nástroje a sektory vám pomůže snížit celkové riziko a ochránit váš kapitál.
 • Velikost pozice a obchodu: Vždy určujte velikost obchodu v souladu s řízením rizika a celkovým kapitálem. Investujte pouze tolik peněz, kolik si můžete dovolit ztratit.
 • Používání stop loss a take profit úrovní: Jak již bylo zmíněno, stop loss příkazy vám pomohou ochránit váš kapitál před velkými ztrátami, zatímco take profit úrovně vám umožní uzamknout zisk, pokud trh dosáhne vašeho cíle.
 • Zvažte volatilitu: Volatilita trhu může ovlivnit výkonnost a úroveň rizika vaší strategie. Dávejte si pozor na období vysoké volatility a upravte svá obchodní pravidla tak, abyste minimalizovali riziko. To může znamenat změnu velikosti pozice, úrovně stop loss a take profit nebo dokonce dočasné pozastavení obchodování, když je trh příliš volatilní.
 • Kontrola emocí: Emoce mohou hrát při obchodování velkou roli a často vedou k chybným rozhodnutím. Naučte se ovládat své emoce, dodržujte svou strategii a nechte svá rozhodnutí řídit pravidly obchodování. Vyhněte se impulzivním obchodům a nenechte se vést strachem nebo chamtivostí.
 • Pravidelně revidujte a aktualizujte svou strategii: Obchodní podmínky se neustále mění a to, co fungovalo v minulosti, nemusí být v budoucnu úspěšné. Proto je důležité svou strategii pravidelně revidovat a analyzovat její výkonnost. Ujistěte se, že je stále účinná a odráží aktuální tržní podmínky. Podle potřeby aktualizujte svá obchodní pravidla, nástroje nebo ukazatele, abyste zajistili, že vaše strategie zůstane zisková a relevantní.
 • Vzdělávejte se a zdokonalujte se: Úspěšní obchodníci se neustále vzdělávají a zdokonalují své obchodní dovednosti. Sledujte nové strategie, nástroje a analýzy trhu, abyste byli informováni o aktuálních trendech a lépe předvídali pohyby na trhu. Tím zlepšíte svá obchodní rozhodnutí a minimalizujete riziko.

Dodržováním těchto zásad řízení rizik a níže uvedených tipů zvýšíte své šance na obchodní úspěch a minimalizujete pravděpodobnost velkých ztrát. Nezapomeňte, že i ti nejlepší obchodníci čelí ztrátám, ale zásadní rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými obchodníky spočívá v jejich schopnosti řídit riziko a udržovat emocionální disciplínu.

V neposlední řadě je důležité mít realistická očekávání. Obchodování je složitý proces, který vyžaduje čas, trpělivost a důslednost. Nesnažte se dosahovat rychlých zisků a místo toho se zaměřte na dlouhodobou výkonnost a konzistentnost své strategie. Pokud se budete držet své strategie a řízení rizik, můžete dosáhnout stabilního růstu svého kapitálu a stát se úspěšným obchodníkem.

Sledujte a vyhodnocujte své výsledky

Sledování a vyhodnocování vašich obchodních výsledků je klíčem k neustálému růstu a zlepšování vašich obchodních dovedností. Zde je několik tipů, jak sledovat a vyhodnocovat své obchodní výsledky:

 • Vytvořte si obchodní deník: Obchodní deník je nástroj, který vám umožní zaznamenávat podrobnosti o každém obchodu a sledovat svůj pokrok. Můžete použít tradiční papírový deník, tabulkový procesor nebo specializovaný software pro obchodníky.
 • Analyzujte své výsledky: Pravidelně přezkoumávejte své obchody a zaměřte se na identifikaci oblastí, které lze zlepšit. Pozorujte, zda se opakují nějaké chyby nebo problémy, které byste mohli napravit. Můžete také analyzovat úspěšné obchody a zjistit, díky čemu jste byli ziskoví, abyste mohli tyto postupy opakovat a zlepšovat.
 • Stanovte si cíle a metriky: Stanovte si krátkodobé a dlouhodobé cíle pro své obchodování a stanovte si metriky pro měření svého pokroku. Tyto metriky mohou zahrnovat celkový zisk, ziskovost obchodů, procento úspěšných obchodů a maximální propad.
 • Porovnávejte své výsledky s referenčním ukazatelem: Porovnávejte své výsledky s vhodným referenčním ukazatelem, například s výkonností indexu nebo průměrem úspěšných obchodníků s podobnou strategií. To vám pomůže lépe pochopit, jak si váš obchod stojí v porovnání s trhem nebo ostatními obchodníky.
 • Poučte se z vlastních zkušeností: Sledování a vyhodnocování výsledků vám poskytne cenné poznatky z vlastních zkušeností. Využijte tyto poznatky k úpravě své strategie, zlepšení svých obchodních pravidel a optimalizaci řízení rizik. Nezapomeňte také uznat a oslavit své úspěchy, abyste si udrželi motivaci a nadále rozvíjeli své obchodní dovednosti.
 • Vyhodnocujte a přizpůsobujte se tržním podmínkám: Trhy se neustále mění a je důležité umět se těmto změnám přizpůsobit. Pravidelně sledujte podmínky na trhu a kontrolujte, zda vaše strategie v aktuálním prostředí stále funguje. Pokud tomu tak není, zvažte úpravy nebo změny své strategie, abyste zajistili, že zůstane relevantní a efektivní.
 • Spolupracujte s ostatními obchodníky: Sledování a vyhodnocování výsledků může být ještě efektivnější, pokud budete spolupracovat s dalšími obchodníky, kteří používají podobné strategie. Vytvořte si síť spolupracovníků nebo se připojte k online komunitě obchodníků, kde můžete sdílet zkušenosti, porovnávat své výsledky, diskutovat o úspěších a neúspěších a učit se jeden od druhého. Spolupráce s ostatními obchodníky vám může pomoci získat nové nápady, inspiraci a podporu, což může být velmi cenné při zlepšování vašich obchodních dovedností a sledování vašich výsledků.
 • Najděte si čas na přezkoumání a plánování: Najděte si pravidelně čas na přezkoumání svých výsledků a plánování budoucích obchodů. To může zahrnovat týdenní nebo měsíční přehledy, které vám umožní zaměřit se na vaše cíle a metriky, určit, co funguje a co ne, a naplánovat další kroky ke zlepšení vašeho obchodování.

Dodržováním těchto tipů pro sledování a vyhodnocování výsledků obchodování můžete efektivně identifikovat silné a slabé stránky své strategie a zajistit, že budete nadále rozvíjet své obchodní dovednosti a dosahovat lepších výsledků. Nezapomeňte, že obchodování je proces neustálého učení a zlepšování. Pravidelné přezkoumávání a vyhodnocování vašich výsledků je proto klíčem k úspěšnému a udržitelnému růstu v tradingu.

Zlepšujte a upravujte svou strategii

Finalizace vaší strategie a učení se z jejího vývoje je nepřetržitý proces. Zde je několik tipů, jak svou strategii one-two vylepšovat a přizpůsobovat:

 • Učte se od úspěšných obchodníků: pozorujte ostatní obchodníky, kteří používají podobné strategie, a zjistěte, co jim přináší úspěch. To vám může poskytnout cenné tipy a triky, které můžete použít při vlastním obchodování.
 • Přizpůsobte svá obchodní pravidla: Na základě svých zkušeností můžete upravovat obchodní pravidla, jako jsou vstupní a výstupní signály, velikost pozice, úrovně stop loss a take profit. Tyto úpravy vám mohou pomoci zlepšit výkonnost vaší strategie a zvýšit vaši obchodní úspěšnost.
 • Testujte nové indikátory a nástroje: Nebojte se vyzkoušet nové technické indikátory a nástroje, které by vám mohly pomoci zlepšit analýzu trhu a lépe rozpoznat obchodní příležitosti. Experimentování s různými indikátory vám pomůže najít ten, který nejlépe vyhovuje vašim obchodním potřebám.
 • Sledujte své emoce: Nechte svá obchodní rozhodnutí řídit logikou a pečlivou analýzou, nikoli emocemi, jako je strach nebo chamtivost. Naučte se rozpoznat, kdy emoce ovlivňují vaše obchodování, a podnikněte kroky k jejich ovládnutí.
 • Pravidelně revidujte svou strategii: Čas od času si udělejte čas na přezkoumání své strategie a zjistěte, zda funguje tak, jak očekáváte. Pokud zjistíte, že vaše strategie není dostatečně účinná, zvažte provedení úprav nebo změn, které by mohly vaše obchodování zlepšit.
 • Buďte přizpůsobiví: Trhy se neustále mění a vyvíjejí, proto je důležité, abyste byli při obchodování přizpůsobiví a flexibilní. Naučte se přizpůsobovat novým podmínkám na trhu, změnám v ekonomice nebo ve vašem finančním nástroji. Buďte připraveni přizpůsobit svou strategii v reakci na tyto změny, abyste zůstali konkurenceschopní a úspěšní v obchodování.
 • Sledujte vývoj na trhu a zprávy: Abyste byli připraveni na změny na trzích a přizpůsobili svou strategii, je důležité sledovat vývoj na trhu, ekonomické zprávy a politické události. Tyto faktory mohou významně ovlivnit tržní trendy a obchodní příležitosti.

V neposlední řadě nezapomeňte, že úspěch v obchodování se nedostaví ze dne na den. Vyžaduje čas, úsilí a neustálé zlepšování. Buďte trpěliví, dodržujte svá obchodní pravidla a strategii a s každým obchodem získávejte cenné zkušenosti a znalosti. Jak budete postupovat ve své obchodní kariéře, přizpůsobujte a vylepšujte svou strategii jedna-dva, abyste dosáhli co nejlepších výsledků a zajistili si obchodní úspěch.

Závěr

Provádění těchto kroků vám pomůže obchodovat se strategií One-Two a dosahovat lepších výsledků na finančních trzích. Je důležité si uvědomit, že žádná strategie není zaručená a úspěch závisí na vaší schopnosti řídit riziko, dodržovat obchodní pravidla a neustále se vzdělávat a zlepšovat své obchodní dovednosti. Pravidelnou analýzou a úpravou své strategie můžete maximalizovat své šance na úspěch a minimalizovat rizika spojená s obchodováním na finančních trzích.

Nejnovější články

Přečtěte si jako první, co je nového

Kreditní karta je pozoruhodný finanční nástroj, který umožňuje jejím držitelům flexibilitu v oblasti jejich osobních financí. Kreditní kartu si představte jako malé, ale efektivní vybavení pro cesty, které vám umožňuje nakupovat dnes a platit později, a to vše s dodatečným bonusem v podobě dalších výhod a možných řešení. Níže uvádíme detailní...

Minimální mzda v České republice byla stanovena na 17 300 Kč měsíčně pro rok 2023. Oproti minulému roku se jedná o zvýšení o 1 100 Kč. Kromě měsíční mzdy byla rovněž stanovena hodinová mzda ve výši nejméně 103,80 Kč. K tomuto navýšení došlo s účinností od 1. ledna 2023.

Stříbro, tento krásný kov s charakteristickým leskem, vždy fascinovalo lidstvo. Ale stříbro není jen dekorativní, je rovněž ceněno pro své jedinečné vlastnosti a široké využití v průmyslu. V dnešní době je stříbro také jednou z možných investičních příležitostí. Ale vyplatí se investovat do stříbra?

V dnešní době se stává nebankovní půjčka čím dál tím atraktivnějším způsobem financování pro mnoho lidí. Nejedná se o tradiční formu financování, kterou by nám poskytla banka, ale o formu půjčky, kterou poskytují nebankovní instituce. Tyto instituce mohou být různé - od společností specializujících se na mikropůjčky až po společnosti poskytující...

Telegram je aplikace pro zasílání zpráv, která se zaměřuje především na zasílání zpráv a komunikaci. Ačkoli není primárně určena k vytváření příjmů, mnoho lidí našlo kreativní způsoby, jak si jejím prostřednictvím vydělat peníze. Níže uvádíme 8 způsobů, jak můžete Telegram využít k vytváření příjmů.