Jak si rozumně vzít půjčku a co dělat v případě, že nemůžete splatit svou již existující půjčku?

31.05.2022

Někteří lidé, kteří si vzali půjčku, si před tímto rozhodnutím nekladou možnou otázku: "Ale co budu dělat, když ji nebudu moci splácet?". Zdá se, že v době, kdy si berou půjčku, taková možnost pro ně jako kdyby nemohla existovat. V životě je však možné všechno a bylo by lepší předem počítat s tím, co dělat, pokud jste si vzali půjčku, ale nemáte dostatek peněz na její splacení. Abyste se do takových situací nedostali, musíte si vybrat správnou půjčku podle svých potřeb.

Rozumně vzít půjčku
Rozumně vzít půjčku

Předtím, než si vezmete půjčku, doporučujeme vám co nejvážněji zvážit účel, k čemu ji použijete. Někdy, když nastane naléhavá situace, se vám zdá, že nejlepším řešením je vzít si půjčku. Ten, kdo si už půjčil peníze, se cítí jistěji a ví, jaké kroky je třeba podniknout, aby splatil půjčku včas a bez jakéhokoli prodlení.

Vybírejte si půjčku precizně

Nejprve podrobně analyzujte svoji finanční situaci, příjmy a vaše pevné měsíční výdaje. Potom si prostudujte půjčkové produkty, které vyhovují vašim potřebám. Možná s krátkodobým úvěrem jako je například půjčka do výplaty vyřešíte svůj problém rychle a nebudete se muset zadlužovat na dlouhou dobu. Pokud vás však nabídnutá částka nedostane z obtížné situace, můžete požádat o nebankovní půjčku nebo kreditní kartu. V tomto případě jsou částky vyšší, ale splatnost je také delší. Jinými slovy, peníze budete splácet na základě ročního úroku.

Výběr správné úvěrové společnosti

V první řadě byste měli porovnat náklady na úvěr, konkrétně úroky (pozor, mohou být denní, měsíční i roční). Některé společnosti si účtují také skryté poplatky, například za správu úvěru nebo za předčasné splacení. Před podpisem samotné smlouvy si pečlivě přečtěte předsmluvní podmínky úvěru. Úvěrová společnost je povinna uvést ve smlouvě všechny podrobnosti včetně ustanovení o pokutě v případě prodlení se splátkou a % pokuty.

Co však dělat, když se přesto dostanete do situace, kdy nemůžete splácet půjčku?

Doporučujeme vám, abyste se obrátili na svou úvěrovou společnost a podrobně jí vysvětlili svoji situaci. Můžete podat žádost o prodloužení lhůty splatnosti půjčky, odklad splátek nebo o snížení pokuty a poplatků za prodlení. Pokud jste byli zodpovědným zákazníkem, určitě vám budou poskytnuty určité výhody.

Nedoporučujeme však brát si další půjčku na splacení stávající. Nedostatek financí na splacení splátky může způsobit, že budete jednat impulzivně a že si vezmete novou půjčku, abyste splatili tu starou, což vás může přivést do stavu, kdy uvíznete v dluhové spirále. Danou možnost můžete vyzkoušet jen tehdy, jde-li o refinancování s nižší úrokovou sazbou nebo pokud se jedná o konsolidační půjčku.


Jednou nebo dvakrát ročně se většina z nás nachladí. Nezapomeňte pít a odpočívat. Je to nejlepší způsob, jak se vrátit do normálního života a bojovat s nachlazením.

Prokrastinace je vlastně jedním ze společných rysů všech lidí. Time management znamená pro různé kultury různé věci. Výzkumy však ukazují, že mnoho kultur, ať už západních nebo východních, má společný sklon k "prokrastinaci". Jediným rozlišovacím znakem této společné tendence je "důvod odkládání".

Poslední věc, na kterou člověk při žádosti o půjčku myslí, je, co se stane s dluhem, když zemře. Pro spotřebitele je však důležité znát běžný postup, když taková situace nastane, a vědět, kdo bude zodpovědný za splacení dluhu po smrti.

Ručitel úvěru je při poskytování úvěru osobou značného významu. Proto každý, kdo souhlasí s tím, že bude ručitelem ve vztahu k osobě, která získává úvěr, přebírá nezanedbatelnou odpovědnost. Být něčí ručitel by nemělo být chápáno jako pouhé zdvořilostní gesto, ale jako odpovědnost, která vystavuje danou osobu riziku, že bude muset čerpat ze svého...

V mnoha případech mohou lidé potřebovat peníze na řešení nepředvídaných událostí nebo na velké investice, například na koupi auta nebo nemovitosti. Proto je velmi důležité, abyste si byli plně vědomi nejlepších dostupných způsobů půjčování peněz, jejich charakteristik, výhod a možných nevýhod.

Lidé si často osvojují špatné finanční návyky, které ve střednědobém nebo dlouhodobém horizontu značně zatěžují jejich rozpočet. Abyste se těmto problémům vyhnuli a mohli zcela bezpečně plnit své finanční závazky, ukážeme vám, jakých postupů se v této souvislosti vyvarovat.

Ve smlouvách, v nichž jedna strana poskytuje druhé straně financování, existují různé podmínky, které je třeba vzít v úvahu, abyste dokonale znali důležité detaily transakce půjčky. Věřitel a dlužník jsou dvě strany zapojené do tohoto typu smlouvy a my vám dnes ukážeme vše, co potřebujete vědět o obou.