Jak vznikla Země? - Vysvětlení pro děti

29.05.2022

Jak vysvětlit dětem zrození Země? Jednou z nejdůležitějších kapitol obecné kultury pro děti je vysvětlení, jak vznikla Země a jaký byl její původ. Jak známo, děti jsou často velmi zvědavé a kladou dospělým někdy až trapné, složité a dokonce nesmyslné otázky.

Jak vznikla země pro děti

Zde se dozvíte, jak můžete tento fascinující fenomén dětem jasně a srozumitelně vysvětlit. Pro náš příklad jsme zvolili nejpravděpodobnější teorii velkého třesku. Vědecky a dětsky vysvětluje vznik vesmíru a následně i Země. Bude to pro ně přitažlivá novinka, protože se jedná o nové pojmy a množství informací, které s sebou nesou, a jejich zvládnutí je bude stát hodně času a soustředění.

My dospělí však nemůžeme vždy uspokojit jejich nevyčerpatelnou zvědavost. Velmi častou otázkou dětí je otázka o zrození Země. Vyžaduje to velké úsilí učitele, ale i rodiče, aby se dítě soustředilo a dokázalo syntetizovat, protože to bude pro děti fascinující a nové téma a protože to bude jejich první kontakt se světem fyziky. Podívejme se tedy, jak můžete postupovat.

Vyprávějte příběh o zrození Země jako pohádku.

Tento přístup je pro dialog s dětmi jednoznačně nejvhodnější. Velmi důležitý je původní koncept; děti si musí uvědomit, že existoval okamžik, kdy byl vesmír, a tedy i Země, stvořen z ničeho a že na počátku vypadal úplně jinak.

Příklad, jak dětem vyprávět vědeckou pohádku

Příklad takové vědecké pohádky by mohl vypadat takto: Kdysi dávno, velmi dávno, existovala velká tečka, která sama vytvořila celý vesmír. Udržet všechny ty hvězdy, planety a galaxie uvnitř rozhodně nebylo snadné, a tak jednoho dne velká tečka explodovala. V tu chvíli se ozval velmi ohlušující zvuk a od toho dne se výbuchu tečky říká velký třesk neboli "big bang". Všechny planety a hvězdy, když se vynořily z velké tečky, byly vrženy do nekonečného prostoru, do nového vesmíru, a začaly si vybírat místo, kde zůstanou. Naše Země byla jednou z těchto planet.

Ale na Zemi byla trochu zima, a tak si to raději rozmyslela a rozhodla se, že se umístí blízko ke Slunci, ale ne příliš blízko, jinak by jí bylo stále a velmi horko. Tento příklad naší planety následovalo osm dalších planet, ale naše Země měla to štěstí, že si vybrala nejlepší místo s nejlepší vzdáleností od Slunce. Proto jsou některé planety vždy jen studené a jiné jen převážně teplé. Když byla Země tak mladá jako vy, byla velmi horká a nebyla tak kulatá jako dnes. Časem se proměnila a dala vzniknout mořím, horám a oceánům."

Vždy se snažte využít přirozené dětské zvídavosti, abyste je naučili něco užitečného a nového. Při vyprávění o zrození Země můžete použít také vizuální pomůcky, například postupné kreslení samotného zrození.


Vlasy a nehty se skládají z buněk stejně jako zbytek těla. Pokud by však tyto buňky byly živé, inervované a citlivé, nemohly by správně plnit svou ochrannou funkci. Představte si například, že vás bolí nehet, když se o něco poškrábe, nebo vlas, když se zasekne v zipu.

Pláč je pro lidi přirozeným způsobem vyjadřování emocí. Pláč může být užitečný, protože:

Poikilotermní (studenokrevní) živočichové jsou ti, jejichž tělesná teplota se mění v závislosti na venkovní teplotě. Jinými slovy, nemají vnitřní termoregulační mechanismus, který by udržoval jejich tělesnou teplotu konstantní. Tito živočichové se musí přizpůsobit změnám vnější teploty pomocí fyziologických a behaviorálních adaptací.

"Přirozené" se nazývá a označuje věci, které se vyskytují v přírodě bez zásahu člověka. Může se jednat o rostliny, zvířata, minerály, krajinu a podobně. Příklady přírodních věcí mohou zahrnovat: