Jak vznikla Země? - Vysvětlení pro děti

29.05.2022

Jak vysvětlit dětem zrození Země? Jednou z nejdůležitějších kapitol obecné kultury pro děti je vysvětlení, jak vznikla Země a jaký byl její původ. Jak známo, děti jsou často velmi zvědavé a kladou dospělým někdy až trapné, složité a dokonce nesmyslné otázky.

Jak vznikla země pro děti

Zde se dozvíte, jak můžete tento fascinující fenomén dětem jasně a srozumitelně vysvětlit. Pro náš příklad jsme zvolili nejpravděpodobnější teorii velkého třesku. Vědecky a dětsky vysvětluje vznik vesmíru a následně i Země. Bude to pro ně přitažlivá novinka, protože se jedná o nové pojmy a množství informací, které s sebou nesou, a jejich zvládnutí je bude stát hodně času a soustředění.

My dospělí však nemůžeme vždy uspokojit jejich nevyčerpatelnou zvědavost. Velmi častou otázkou dětí je otázka o zrození Země. Vyžaduje to velké úsilí učitele, ale i rodiče, aby se dítě soustředilo a dokázalo syntetizovat, protože to bude pro děti fascinující a nové téma a protože to bude jejich první kontakt se světem fyziky. Podívejme se tedy, jak můžete postupovat.

Vyprávějte příběh o zrození Země jako pohádku.

Tento přístup je pro dialog s dětmi jednoznačně nejvhodnější. Velmi důležitý je původní koncept; děti si musí uvědomit, že existoval okamžik, kdy byl vesmír, a tedy i Země, stvořen z ničeho a že na počátku vypadal úplně jinak.

Příklad, jak dětem vyprávět vědeckou pohádku

Příklad takové vědecké pohádky by mohl vypadat takto: Kdysi dávno, velmi dávno, existovala velká tečka, která sama vytvořila celý vesmír. Udržet všechny ty hvězdy, planety a galaxie uvnitř rozhodně nebylo snadné, a tak jednoho dne velká tečka explodovala. V tu chvíli se ozval velmi ohlušující zvuk a od toho dne se výbuchu tečky říká velký třesk neboli "big bang". Všechny planety a hvězdy, když se vynořily z velké tečky, byly vrženy do nekonečného prostoru, do nového vesmíru, a začaly si vybírat místo, kde zůstanou. Naše Země byla jednou z těchto planet.

Ale na Zemi byla trochu zima, a tak si to raději rozmyslela a rozhodla se, že se umístí blízko ke Slunci, ale ne příliš blízko, jinak by jí bylo stále a velmi horko. Tento příklad naší planety následovalo osm dalších planet, ale naše Země měla to štěstí, že si vybrala nejlepší místo s nejlepší vzdáleností od Slunce. Proto jsou některé planety vždy jen studené a jiné jen převážně teplé. Když byla Země tak mladá jako vy, byla velmi horká a nebyla tak kulatá jako dnes. Časem se proměnila a dala vzniknout mořím, horám a oceánům."

Vždy se snažte využít přirozené dětské zvídavosti, abyste je naučili něco užitečného a nového. Při vyprávění o zrození Země můžete použít také vizuální pomůcky, například postupné kreslení samotného zrození.


Když hovoříme o sazbě ECB, máme ve skutečnosti na mysli mnohem širší pojem. Ve skutečnosti hovoříme o oficiální referenční sazbě ECB. Stručněji řečeno, jde o jakousi Evropskou centrální banku, jejímž úkolem je regulovat úrokové sazby v eurozóně. Sazba stanovená ECB ovlivňuje všechny úrokové sazby v Evropské unii. To následně ovlivňuje i stabilitu...

Když jde člověk do banky nebo jiné finanční instituce požádat o půjčku, může se stát, a to ne zrovna zřídka, že nejsou splněny podmínky pro její poskytnutí. Je to proto, že banky samozřejmě, a zejména v poslední době, vyžadují specifické záruky a existuje mnoho prvků, které jsou zvažovány, aby byl potenciální klient považován za spolehlivou osobu...

Pojištění úvěru (půjčky) je pojistný produkt, který byl vytvořen pro pomoc spotřebitelům. Stále více fyzických osob žádá banky a jiné finanční instituce o půjčky na nejrůznější potřeby, ale může se stát, že se dlužník ocitne v takové ekonomické situaci, že již není schopen splácet dlužné splátky. K takovým situacím dochází stále častěji, zejména v...

Produktivita je vztah mezi výstupem a zdroji (prací a kapitálem) použitými k jeho výrobě.

Ačkoli první měny byly čistě hmotné, velká část směny dnes probíhá v dematerializované podobě, z jednoho bankovního účtu na druhý, v podobě bezhotovostních peněz.