Musí nebankovky nahlédnout do registrů?

09.05.2019

Zákon jednoznačně nepřikazuje nebankovním společnostem aby při kontrole bonity klienta nahlíželi do nebankovních registrů. Nebankovní registry spravují soukromé společnosti a takový taxativní výčet registrů v zákoně chybí. Na druhé straně je však nutné dodat, že každá nebankovní společnost má ze zákona povinnost kontrolovat bonitu žadatele o úvěr. Každý poskytovatel je povinen ověřit si do přiměřené a nezbytné míry jak informace, které mu poskytl klient, tak informace z druhých zdrojů (z tzv. Nezávislých ověřitelných údajů).

Nezávislé ověřitelné údaje nemusí být nebankovní registry. V zahraničí se například často využívají jako nezývislé zdroje sociální sítě. Půjčka bez registru tak v současné legislativní podobě neporušuje žádný zákon a takové označení finančního produktu může být do jisté míry relevantní. Pokud nebankovní společnost, u které žádáte o půjčku bez registru využije pro ověření vaší bonity jiné relevantní nezávislé údaje a zdroje jako nebankovní registry, může takový produkt označovat jako "půjčku bez registru".