Nejčastější chyby při čerpání hypotečního úvěru

01.10.2022

Koupě vlastního bydlení je důležitým okamžikem v životě člověka, a zvláště pokud se uskutečňuje s úvěrem, je správné se na ni předem připravit, abyste se vyhnuli některým nejčastějším chybám.

Chyby při čerpání hypotéky
Chyby při čerpání hypotéky

Takové chyby mohou vést k nepříjemným procesním průtahům nebo nepříznivým finančním rozhodnutím, která zbytečně zatíží osobní rozpočet na několik let dopředu. V některých případech mohou dokonce vést ke ztrátě zaplacené zálohy a zrušení smlouvy na vybraný dům.

Abychom se takovému scénáři vyhnuli, rádi bychom vás upozornili na několik zásadních chyb, kterých se často dopouštíte:

Nedostatek odpočitatelné položky

Při koupi domu s úvěrem je důležité vědět, že je velmi obtížné získat tzv. "100% financování", tedy plné financování koupě vybrané nemovitosti bankou. Každá banka má požadavek, že klient musí mít alespoň 20 % z prodejní ceny nemovitosti. Jedná se o osobní prostředky, kterými se mohl na transakci podílet. Místo osobních prostředků je možné přidat spotřebitelský úvěr nebo zastavit další nemovitost, obě možnosti však vždy vedou ke zhodnocení.

Nedostatečné posouzení finančních závazků

Další chybou v pořadí, nikoli však nejdůležitější, je nedostatečné posouzení dlouhodobých finančních závazků, které může klient vůči bance přijmout. Průměrná doba splatnosti hypotečního úvěru v Bulharsku je přibližně 20 až 25 let. Klient často přistupuje k drahé nemovitosti s přeceněním svých možností a riskuje tak, že se zaváže k nepřijatelně vysoké splátce na dlouhou dobu - až 35 let. Podle konzervativnějšího pohledu na zadluženost domácností by optimální měsíční výdaje na všechny úvěrové závazky neměly přesáhnout 30-35 % měsíčního příjmu, aby se předešlo budoucím finančním problémům. Některé banky však mohou povolit procento zadluženosti až 65-70 %, ale to je spíše způsobeno tím, že se setkáváme s nedeklarovanými příjmy.

Nepřiznané příjmy

Jedním z hlavních faktorů pro schválení úvěru je doložení dostatečného příjmu žadatele o úvěr. Pokud osoba souhlasí s tím, že bude dostávat část svého platu "na ruku", do značné míry to omezuje její možnost vzít si hypotéku. Jedním z hlavních požadavků je, že klient musí prokázat svůj příjem, a banky mají již dlouho zakázáno poskytovat půjčky "bez ověření příjmu". "Šetřit" na daních a odvodech na sociální zabezpečení proto může být v době zájmu o hypotéku špatný nápad. I když klient skutečně má příjem, který bance deklaruje, pokud ho nemůže doložit, nemůže mu být schváleno dostatečné financování.

Špatná úvěrová historie

Jednou z prvních kontrol, kterou banka při žádosti o hypotéku provede, je kontrola bankovního a nebankovního registru (BRKI a NRKI). Měsíčně se zde zaznamenává počet, typ a výše půjček, které si každá osoba z těchto produktů vzala, a také pravidelnost jejich splácení. Pokud v průběhu času došlo k prodlení se splácením stávajícího nebo již splaceného úvěru, bylo by lepší se na to zeptat a vyjasnit si skutečnosti před podáním žádosti o hypotéku. V případě špatné úvěrové historie existuje vysoké riziko, že zákazníkovi bude půjčka zamítnuta. Takzvaná "úvěrová historie" je vedena v registrech několik desítek měsíců zpětně.

Rychlý podpis předběžné smlouvy

Jedním z dalších chybných kroků je narychlo podepsaná předkupní smlouva bez předchozího ověření bonity zákazníka. Předběžné schválení, které nabízí většina bank, poskytuje jistotu, že půjčka nebude zamítnuta z některého z následujících důvodů:

  • Špatná úvěrová historie;
  • Nedostatečný příjem pro schválení požadované výše půjčky;
  • Příliš ambiciózní pohled na cenu požadované nemovitosti nebo příliš vysoká požadovaná částka úvěru;
  • Nedostatečný odhad maximálních měsíčních nákladů, které by byly vynaloženy na úvěr na bydlení.

Proto, abyste nepřišli o zálohu na nemovitost, je vhodné před uzavřením předběžné smlouvy o koupi nemovitosti získat předběžné schválení alespoň od jedné banky.

Nabídky pouze od vaší banky

Klienti se často obracejí pouze na svou banku s nabídkou financování koupě vybrané nemovitosti. Je to logické, když je člověk spokojen se službami, které od banky dostává. Neměli by se však omezovat na nabídky jedné banky. Velmi užitečné by bylo kvalitativní srovnání nabídek alespoň několika bank. To zase umožňuje široký výběr produktů a služeb v konkurenčním prostředí a může pomoci při vyjednávání nižší úrokové sazby nebo poplatku.

Žádná rezerva na horší časy

Pokud se jedná o finanční závazek na 20 až 25 let, jako je například hypotéka, je dobré, aby měl zákazník tzv. "likvidní rezervu". Tato rezerva by měla být dostatečně velká, aby pokryla splátky úvěru (úvěrů) po dobu nejméně 6 měsíců. Žijeme ve velmi dynamické době a je dobré být připraven na nepředvídatelné události. Potřeba naléhavých oprav, zdravotní problémy v rodině, ztráta zaměstnání, zpoždění výplaty... To vše by okamžitě vedlo k nerovnováze v rozpočtu domácnosti, pokud by neexistovala "rezerva", kterou by bylo možné použít v takových "nouzových" situacích.

Nejnovější články

Přečtěte si jako první, co je nového

Obchodování CFD (Contract for Difference) je forma finančního obchodování, která umožňuje spekulovat na cenové rozdíly finančních nástrojů, jako jsou akcie, komodity, indexy nebo měnové páry, aniž byste tato aktiva fyzicky vlastnili.

Devizový trh (známý také jako forexový trh, nebo měnový trh) je globální decentralizovaný trh, na kterém se obchoduje s měnami. Tento trh je největším a nejlikvidnějším finančním trhem na světě s denním objemem obchodů přesahujícím 6 bilionů amerických dolarů. Na devizovém trhu se nakupují a prodávají měny za účelem spekulace, zajištění nebo...

Variabilní a fixní úrokové sazby jsou dva typy úrokových sazeb používaných u úvěrů a půjček. Rozdíl mezi nimi spočívá ve způsobu, jakým jsou tyto úrokové sazby stanoveny a jak se mohou v průběhu trvání půjčky nebo úvěru měnit.

Refinancování je proces, při kterém osoba nebo společnost získá nový úvěr na splacení stávajícího dluhu, často za lepších podmínek než původní úvěr. Cílem refinancování je získat výhodnější podmínky, například nižší úrokové sazby, kratší nebo delší dobu splácení, změnu typu úvěru nebo zlepšení finanční situace.