Nezávislost Evropy na ruském plynu může vytvořit investiční příležitosti

05.07.2022

Válka mezi Ruskem a Ukrajinou ukázala, jak je Evropa závislá na ruském plynu, a zejména prudký nárůst cen energií zdůraznil, jak tato závislost poškozuje evropské hospodářství. Růst cen byl tak prudký, že donutil některé evropské vlády, poprvé v historii snížit spotřební daně z cen energetických komodit.

Ruský plyn
Ruský plyn

Jak moc je Evropa závislá na ruském plynu?

Údaje ukazují, že Evropa je velmi silně závislá na zahraničním plynu. Domácí produkce pokrývá pouze 10 % jeho potřeb. Zbývajících 90 % tvoří dovážený plyn. Z těchto 90 % pochází téměř polovina, přibližně 40 %, z Ruska.

Jak se stát nezávislým na ruském plynu?

Na obzoru jsou dva možné scénáře, jak se Evropa stane nezávislou na ruském plynu. Jedná se o dvě velmi odlišná řešení, zejména z hlediska životního prostředí. Prvním je urychlení "zeleného přechodu". Druhá alternativa naopak počítá s návratem k uhelné a jaderné energetice.

Urychlení přechodu na obnovitelné zdroje energie

Na začátku března představila Evropská komise hrubé obrysy svého plánu, jak učinit Evropu nezávislou na ruské ropě a plynu. Mezi hlavní cíle plánu známého jako "REPowerEU" patří urychlení zavádění obnovitelného plynu (bioplyn, biometan, zelený vodík a syntetický metan) a dokonce nahrazení plynu při výrobě tepla a elektřiny.

Návrat k uhlí a jaderné energii

Opakem by byl návrat k uhelné a jaderné energetice! To by byl pro energetický sektor nepochybně krok zpět. Touto cestou by se však Evropa mohla vydat, protože je již známá, a proto může zajistit větší bezpečnost dodávek energie. Dekarbonizace by proto mohla být v tomto historickém okamžiku odložena.

Investiční příležitosti v Evropě

Snaha o energetickou nezávislost na Rusku nepochybně vytvoří investiční příležitosti. Energetický sektor bude v nadcházejících letech zcela jistě v centru pozornosti.

Podniky, které budou mít z této změny scénáře největší prospěch, budou nepochybně záviset na rozhodnutích přijatých na evropské úrovni.

Zelená cesta jistě poskytne více příležitostí k růstu a rozvoji pro společnosti působící v odvětví obnovitelných zdrojů energie. Naopak návrat do minulosti by mohl být ku prospěchu "tradičnějších" společností.

Není však pochyb o tom, že se tento sektor nachází v chaosu a že se v nadcházejících letech něco změní. Je třeba také říci, že tyto dvě možnosti se nutně nevylučují. Návrat do minulosti by mohl být doprovázen vývojem inovativních technologií, které by časem mohly nahradit ty tradiční.

Energetická krize: jaké poučení si z ní můžeme vzít pro investice?

Současná energetická krize je velkým poučením. Poučení, které by mělo sloužit zejména investorům.

Obrovskou chybou, které se evropské země v průběhu let dopustily, je koncentrace dodávek energie. Nikdy nebyl vypracován a proveden plán diverzifikace zdrojů energie. To, co dnes zažíváme, nás učí, že je nezbytné omezit koncentraci ve prospěch různých alternativ.

To je jeden ze základních zákonů, který by měl každý investor respektovat. Soustředění všech investic do jednoho odvětví/zeměpisné oblasti/společnosti je špatné.

Scénáře se mohou náhle změnit. Po dvou krutých světových válkách bylo nepředstavitelné, že by v srdci Evropy mohly vzniknout nové konflikty! A přece se to stalo!

Nezapomeňte, že nemůžeme předvídat budoucnost ani nic považovat za samozřejmost, ale díky diverzifikaci můžeme řídit rizika.


Jízda má přímý vliv na spotřebu paliva, emise CO2 a opotřebení vozidla. Díky novým technologickým pokrokům se podařilo snížit znečištění a spotřebu paliva. Díky těmto pokrokům mají některé modely spotřebu nižší než 3 litry paliva na 100 km. Dodržování určitých zásad efektivní jízdy vám může pomoci ušetřit více peněz na cestách.

Přemýšleli jste někdy o tom, čím jsou výjimeční ti, kteří dnes vedou více než finančně vyrovnaný život? Mnozí z těch, které lze dnes považovat za finančně zodpovědné lidi, začínali přesně tam, kde jste nyní vy. Co však dělali jinak, bylo osvojení si několika návyků, které při měsíčním uplatňování změnily jejich myšlení a pomohly jim být vytrvalí a...

Světové události upřely všechny zraky na pandemii COVID 19 a následnou válku na Ukrajině. Evropa je silně závislá na ruských energetických zdrojích a počítá s tím, že v blízké budoucnosti dojde k přerušení dodávek plynu.

TIP PRO VÁS:

Pokud vás vaše banka odmítla a neposkytla vám úvěr, nezoufakte. Naše "nebankovní půjčka" vás potěší nízkým úokem as možností bezplatného odkladu splátek. Vyzkoušejte ji hned teď.