Státní půjčka pro mladé - jak a kdo ji může získat?

07.09.2021

Co musíte udělat, abyste získali státní půjčku na stavbu, koupi nebo rekonstrukci domu?

Státní půjčka pro mladé
Státní půjčka pro mladé

Státní půjčka je díky změně parametrů mnohem dostupnější oproti minulosti. Jasnešie a jednodušší podmínky lákají více a více mladých lidí. Přinášíme vám komplexní přehled o tomto finančním produktu.

Mnoho českých občanů si nemůže dovolit vlastní bydlení. Mnoho lidí však neví, že pokud splní podmínky, mohou získat půjčku od státu na koupi domu. Státní fond pro podporu investic (SFRB) vyhlásil úvěrový program Vlastní bydlení, který má pomoci mladým lidem s dětmi najít vlastní bydlení.

Jaké jsou podmínky programu Vlastní bydlení?

Program s názvem "Vlastní bydlení" je určen pro rodiny s dětmi. Jednotlivci musí být sezdaní nebo v registrovaném partnerství a alespoň jeden z žadatelů musí být mladší 40 let. Alespoň jedno dítě musí být mladší 15 let.

Úvěr na bydlení lze použít na:

 • výstavbu nového rodinného domu
 • nákup rodinného domu
 • nákup nového rodinného domu pro rodinu
 • koupě bytu
 • koupi družstevního podílu
 • modernizace domu nebo bytu

Už nezáleží na velikosti podlahové plochy, protože omezení podlahové plochy byla zrušena.

Pokud si již někdo v minulosti půjčku od SFPI vzal, není možné si ji vzít znovu.

Žadatelé nesmí vlastnit ani spoluvlastnit jiný byt nebo dům ani mít podíl v bytovém družstvu.

Prostředky z programu nelze použít na splacení jiné půjčky.

Jaké jsou výhody půjčky na bydlení?

 • Nízká úroková sazba
 • Dodatečné splátky a předčasné splacení úvěru jsou zdarma.
 • 30 000 Kč dotace na narození nebo osvojení dítěte (pouze na koupi domu nebo bytu).
 • Správa a řízení půjčky je zdarma.
 • Odborná pomoc a poradenství jsou rovněž bezplatné

O jakou výši půjčky můžete požádat?

Částka, o kterou můžete z fondu SFPI požádat, závisí na účelu půjčky. Můžete požádat o téměř 3 typy půjček.

Výstavba nebo koupě domu = maximální výše úvěru 2,4 milionu Kč.

 • Na koupi nebo výstavbu domu můžete žádat až o 2 400 000 Kč. Tato částka však nesmí překročit 90 % skutečných nákladů na výstavbu nebo nákup. Nesmí také přesáhnout 90 % ceny sjednané nebo obvyklé ceny podle zákona o oceňování nemovitostí, pokud je nižší než cena sjednaná včetně nákladů na pozemek,

Nákup bytu nebo družstevního podílu v bytovém družstvu = maximální výše úvěru 2 miliony Kč.

 • Můžete požádat o úvěr až do výše 2 000 000 Kč na koupi bytu nebo podílu v bytovém družstvu.
 • Maximální limit však činí 90 % ceny sjednané nebo ceny obvyklé podle zákona o oceňování nemovitostí, je-li tato nižší než cena sjednaná.

Modernizace bydlení = výše úvěru od 50 000 Kč do 600 000 Kč.

 • Na vylepšení svého bydlení můžete žádat o úvěr v minimální výši 50 000 Kč a maximální výši 600 000 Kč.

Úroková sazba a co ji ovlivňuje?

Úroková sazba vychází ze základní sazby Evropské unie pro Českou republiku snížené o 0,2 procentního bodu za každé dítě mladší 15 let, které je v trvalé péči a trvale žije s příjemcem. Úroková sazba je stanovena na 5 let.

 • Úroková sazba nesmí být nižší než 1 % ročně; v současné době činí 1 % ročně.

Jak dlouho může trvat splácení státní půjčky?

Maximální doba splácení při koupi domu je 20 let. V případě vylepšení bydlení je doba splácení poloviční, tj. 10 let. Fond však umožňuje přerušit splácení jistiny až na dva roky na žádost dlužníka z těchto důvodů

 • Narození dítěte,
 • osvojení dítěte,
 • péče o dítě,
 • opatrovnictví dítěte.

Poté se celková doba splácení půjčky prodlouží o dobu, na kterou byl odklad splácení jistiny poskytnut.

Jak by měla být půjčka zajištěna?

Státní půjčka z programu Vlastnické bydlení musí být pro výši půjčky do 600 000 Kč zajištěna ručitelem (ve věku do 55 let s průměrným měsíčním příjmem za poslední tři měsíce vyšším než 15 000 Kč) nebo zástavním právem k nemovitosti první třídy ve prospěch Fondu a dokladem o pojištění proti živelním pohromám včetně povodní a záplav ve prospěch Fondu,

Pokud výše poskytnuté půjčky přesáhne 600 000 Kč, musí být zajištěna zástavním právem první třídy ve prospěch Fondu a dokladem o pojištění majetku proti živelním pohromám nebo zástavním právem druhé třídy a ručitelem.

Jak mohu požádat o státní půjčku?

O státní půjčku můžete požádat na pobočkách Státního fondu pro podporu investic:

 • v Praze (Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2) tel.: 234 712 611
 • v Olomouci (Dolní náměstí 192/9, 779 00 Olomouc) tel.: 585 206 121

Formulář přihlášky lze zaslat na:

 • prostřednictvím datového pole / datová schránka),
 • poštou na adresu,
 • osobně.

Co je Státní fond podpory investic

Státní fond podpory investic, zkráceně SFPI, je státní fond v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR, který vznikl přejmenováním Státního fondu podpory bydlení k 1. červnu 2020 na základě novely č. 113/2020 Sb[1]. Kromě podpory bytové výstavby je fond zodpovědný za podporu regionálního rozvoje a některých aktivit v oblasti cestovního ruchu.

Nejnovější články z finančních zpráv

Přečtěte si, co je nového

Obchodování CFD (Contract for Difference) je forma finančního obchodování, která umožňuje spekulovat na cenové rozdíly finančních nástrojů, jako jsou akcie, komodity, indexy nebo měnové páry, aniž byste tato aktiva fyzicky vlastnili.

Devizový trh (známý také jako forexový trh, nebo měnový trh) je globální decentralizovaný trh, na kterém se obchoduje s měnami. Tento trh je největším a nejlikvidnějším finančním trhem na světě s denním objemem obchodů přesahujícím 6 bilionů amerických dolarů. Na devizovém trhu se nakupují a prodávají měny za účelem spekulace, zajištění nebo...

Variabilní a fixní úrokové sazby jsou dva typy úrokových sazeb používaných u úvěrů a půjček. Rozdíl mezi nimi spočívá ve způsobu, jakým jsou tyto úrokové sazby stanoveny a jak se mohou v průběhu trvání půjčky nebo úvěru měnit.

Refinancování je proces, při kterém osoba nebo společnost získá nový úvěr na splacení stávajícího dluhu, často za lepších podmínek než původní úvěr. Cílem refinancování je získat výhodnější podmínky, například nižší úrokové sazby, kratší nebo delší dobu splácení, změnu typu úvěru nebo zlepšení finanční situace.

Bitcoin byl vytvořen v roce 2008, kdy osoba nebo skupina osob pod pseudonymem Satoshi Nakamoto zveřejnila technický dokument známý jako "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System". Tento dokument popisoval, jak by mohla fungovat decentralizovaná digitální měna, která by umožňovala přímé transakce mezi uživateli bez nutnosti centrální autority,...