Chraňte své doklady před zneužitím

24.04.2021

Občanské průkazy a další doklady, které prokazují vaši totožnost, obsahují citlivé údaje, které mohou být zneužity cizími osobami. To může mít za následek zpronevěru půjčky. Abyste tomu předešli, měli byste vždy chránit své vlastní dokumenty. 

Doklady
Doklady

Před desítkami let se půjčky poskytovaly pouze v kamenných pobočkách, což výrazně ztěžovalo podvodné jednání. Se vznikem půjček dostupných na internetu získali podvodníci nové příležitosti. Proto společnosti, zavedly další nástroje pro ověřování zákazníků založené na pokročilých algoritmech, aby minimalizovaly riziko podvodu. O bezpečnost svých dokladů a údajů by však měli dbát i samotní spotřebitelé, protože jejich ztráta hrozí při podvodném poskytnutí půjčky nebo uzavření smlouvy např. s mobilním operátorem ze strany pachatele.

Co dělat pokud ztratíte své doklady?

Chcete-li se vyhnout vážným problémům po ztrátě osobních dokladů, musíte jednat rychle. Nejlepší je neprodleně tuto skutečnost nahlásit do systému ztracených dokladů. To je velmi důležité, protože vás to chrání před zneužitím průkazu totožnosti k trestnému činu, například k podvodnému využití půjčky.

Prvním krokem je však zablokování dokladu na policii. Ztrátu dokladu je také nutné nahlásit do své banky. Kromě toho budete muset informovat obecní úřad, což je nezbytné pro vydání nového dokladu. Pokud ke ztrátě občanského průkazu nebo cestovního pasu došlo v zahraničí, měli byste to neprodleně oznámit konzulárnímu úřadu.

Jak zkontrolovat to, že si na vás někdo vzal půjčku?

Krádež nebo jiná ztráta dokladu totožnosti může vyvolat podezření, že se jej někdo pokusí použít k získání půjčky. Naštěstí si můžeme ověřit, zda taková situace nastala, než jsme stihli doklady nahlásit jako ztracené.

Kde si můžete ověřit, zda si na vás někdo vzal půjčku?

Stačím vám pokud si ověříte svou úvěrovou historii a to prostřednictvím registrů NRKI, BRKI a SOLUS.

Půjčka na váš průkaz totožnosti - co dělat?

Co však dělat, když dojde k nejhoršímu, a to, že podvodník vyláká půjčku na vaše jméno? Postup závisí na konkrétní situaci. Pokud byla půjčka na základě odcizeného dokladu podvodně vylákána, je třeba tento trestný čin nahlásit policii (jde o úvěrový podvod). Za tímto účelem je nutné napsat věřiteli odvolání a přiložit dokumenty potvrzující ztrátu průkazu totožnosti. Musíte také prokázat, že finanční prostředky z půjčky nebyly poukázané na váš osobní bankovní účet. Doporučujeme to udělat co nejdříve, abyste nebyli postižený případnou exekucí.

Pokud byla půjčka poskytnuta na padělaný občanský průkaz, musíte požádat věřitele o přístup ke smlouvě a zkontrolovat podpis. Bohužel u půjček pořízených přes internet takový podpis neexistuje. Kromě toho se musíte stejně jako dříve pokusit prokázat, že účet použitý k platbě nebyl váš. Může se také stát, že vaše údaje budou odcizeny a použity k podvodu. Poté věc nahláste policii a kontaktujte věřitele.

Nejnovější finanční zprávy

Přečtěte si, co je nového
 

Světová banka představila tři scénáře vývoje světové ekonomiky v letošním a příštím roce a analyzovala pravděpodobnost recese.

Ať už je vaším příjmem starobní důchod nebo invalidní, o půjčku ihned si můžete požádat jednoduše z vašeho domu. Samozřejmostí je odeslání finančních prostředků ihned po schválení a jednoduché doložení příjmu.

Po napadení bezbranného státu Ukrajina agresorem Ruskem byla přijata řada sankcí. Jedním z nich bylo vyloučení agresivního Ruska ze systému SWIFT. Co to sakra je SWIFT a jak funguje? Prozradíme na následujících řádcích.