Co je rozpočtové rozpětí?

14.01.2023

Moje otázka zní, jaké je vlastně rozpočtové rozpětí. Nikde nemohu najít vysvětlení. Děkuji za odpověď.

Karel V. - Praha


Rozpočtové rozpětí je rozdíl mezi rozpočtovými příjmy a rozpočtovými výdaji. Jedná se o ukazatel, který ukazuje, jak dobře jsou plněny rozpočtové cíle a kolik peněz je k dispozici na financování dalších činností.

Rozpočtové rozpětí se často používá v podnicích a ve státní správě ke kontrole výdajů a k úpravě rozpočtu v průběhu roku. Pokud je například rozpočtové rozpětí kladné, znamená to, že bylo dosaženo vyšších příjmů, než se předpokládalo, což podniku nebo vládě umožňuje získat více zdrojů na financování dalších projektů. Na druhou stranu, pokud je rozpočtové rozpětí záporné, znamená to, že bylo dosaženo nižších příjmů, než se očekávalo, a podnik nebo vláda musí snížit výdaje nebo hledat další zdroje financování.

Rozpočtové rozpětí se také používá k porovnávání rozpočtů mezi jednotlivými roky a ke sledování trendů v příjmech a výdajích. Jedná se o důležitý ukazatel pro rozpočtové řízení a udržení finanční stability.


Přečtěte si také: Co je rozúčtování rozpětí


Nejnovější odpovědi z poradny


Vlasy a nehty se skládají z buněk stejně jako zbytek těla. Pokud by však tyto buňky byly živé, inervované a citlivé, nemohly by správně plnit svou ochrannou funkci. Představte si například, že vás bolí nehet, když se o něco poškrábe, nebo vlas, když se zasekne v zipu.

Pláč je pro lidi přirozeným způsobem vyjadřování emocí. Pláč může být užitečný, protože:

Poikilotermní (studenokrevní) živočichové jsou ti, jejichž tělesná teplota se mění v závislosti na venkovní teplotě. Jinými slovy, nemají vnitřní termoregulační mechanismus, který by udržoval jejich tělesnou teplotu konstantní. Tito živočichové se musí přizpůsobit změnám vnější teploty pomocí fyziologických a behaviorálních adaptací.

"Přirozené" se nazývá a označuje věci, které se vyskytují v přírodě bez zásahu člověka. Může se jednat o rostliny, zvířata, minerály, krajinu a podobně. Příklady přírodních věcí mohou zahrnovat: