Co je rozúčtování rozpětí

14.01.2023

Je možné mi poradit, co přesně znamená pojem "rozúčtování rozpětí". Velice vám děkuji za vaši radu a odpověď.

Kristýna V. Hradec Králové


Rozúčtování rozpětí (anglicky "range settlement") je proces, který se používá v obchodních transakcích s komoditami. Cílem tohoto procesu je rozdělit zisk nebo ztrátu mezi obchodníky, kteří se zúčastnili obchodní transakce, a to na základě dohody o rozpětí, kterou se obchodníci dohodli předem.

Rozpětí se obvykle stanoví jako rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší cenou, za kterou se komodita prodala během určitého období. Například, pokud se dohodne rozpětí mezi 100 a 120 dolary za barel, tak obchodníci, kteří prodali komoditu za cenu 110 dolarů za barel, by měli rozdělit zisk s obchodníky, kteří ji prodal za cenu 120 dolarů za barel.

Rozúčtování rozpětí se často používá v obchodních transakcích s ropou a plynem, ale může být použito i pro jiné komodity. Tento proces má výhody i nevýhody. Například, rozúčtování rozpětí může pomoci obchodníkům lépe předvídat riziko a přizpůsobit své obchodní strategie. Avšak, může také vést k nespravedlivému rozdělení zisku nebo ztráty mezi obchodníky.


Přečtěte si také: Co je rozpočtové rozpětí?


Nejnovější odpovědi z poradny


Vlasy a nehty se skládají z buněk stejně jako zbytek těla. Pokud by však tyto buňky byly živé, inervované a citlivé, nemohly by správně plnit svou ochrannou funkci. Představte si například, že vás bolí nehet, když se o něco poškrábe, nebo vlas, když se zasekne v zipu.

Pláč je pro lidi přirozeným způsobem vyjadřování emocí. Pláč může být užitečný, protože:

Poikilotermní (studenokrevní) živočichové jsou ti, jejichž tělesná teplota se mění v závislosti na venkovní teplotě. Jinými slovy, nemají vnitřní termoregulační mechanismus, který by udržoval jejich tělesnou teplotu konstantní. Tito živočichové se musí přizpůsobit změnám vnější teploty pomocí fyziologických a behaviorálních adaptací.

"Přirozené" se nazývá a označuje věci, které se vyskytují v přírodě bez zásahu člověka. Může se jednat o rostliny, zvířata, minerály, krajinu a podobně. Příklady přírodních věcí mohou zahrnovat: