Co je to platební karta a jaké existují typy karet?

13.07.2022

Karta je moderní bezhotovostní platební prostředek, obvykle v podobě "plastového obdélníku", ale začíná se vyrábět i ve stále inovativnějších formách: hodinky, klíčenka, telefonní SIM karta atd.

Platební karta
Platební karta

Z hlediska použitých prostředků se karty dělí do tří kategorií:

 • Debetní karty, kde finanční prostředky patří držiteli karty.
 • Debetní karty s kontokorentním úvěrem, kde finanční prostředky patří držiteli karty, ale banka zároveň poskytuje úvěrový limit.
 • Kreditní karty, u nichž prostředky poskytuje banka.

Jaké jsou důležité vlastnosti platební karty?

 • Číslo karty (zvýrazněné na přední straně karty).
 • Datum vypršení platnosti (zvýrazněné na přední straně karty).
 • PIN (tajný kód sdělený bankou, který je nutný k ověření transakcí vyžadujících takové ověření).
 • Bezpečnostní kód CVV/CVC (tři číslice zvýrazněné na zadní straně karty, které se používají k provádění některých transakcí bez přítomnosti karty, např. při rezervaci hotelu apod.).

 • Heslo 3D Secure (heslo známé pouze držiteli karty pro bezpečné internetové transakce).

Jak a kde můžeme platební kartu získat?

O platební karty můžete požádat v bankách, které tyto platební nástroje vydávají, nebo v některých případech online na internetových stránkách bank. (Platební karty v dnešní době vám může vydat už i nebankovní finanční instituce).

Jak můžeme platební kartu používat?

 • Platby u obchodníků, včetně online plateb.
 • Výběry hotovosti z bankomatů.
 • výběry hotovosti (možné i na přepážkách bank).
 • Platby účtů, včetně poplatků za služby.
 • Dotazy na zůstatek.
 • Změna kódu PIN.
 • Splácet půjčky.
 • Převody mezi účty.

Výhody používání platební karty

 • Přístup k dostupnosti 24/24.
 • Bezpečnost při používání.
 • Nízké náklady pro platby obchodníků.
 • Možnost použití doma i v zahraničí.
 • snadné zaznamenávání transakcí.

Jak jsou platební karty zabezpečeny?

Důvěrné údaje (PIN, heslo atd.) nesmí být nikomu sděleny.

Výpis z účtu by měl být pravidelně kontrolován a v případě zjištění nám neznámých transakcí by měla být banka neprodleně informována, aby mohla být karta zablokována a přijata konkrétní opatření.

Platební karta nesmí být nikomu předána, včetně rodinných příslušníků. Pokud si držitel karty přeje umožnit přístup k účtu další osobě, může požádat o vydání karty oprávněného uživatele (disponent k účtu).

Pozor na podvodné metody!

Doporučujeme vám, abyste si dávali pozor na podvodná schémata, která mohou postihnout držitele karet, a řídili se našimi radami, abyste se vyhnuli nepříjemným situacím.

 • Vněkterých případech volají klientům bank, kteří vlastní platební karty, lidé, vydávajíci se za zástupce různých institucí. Zákazníci jsou požádáni o informace o kartě: číslo karty, datum platnosti, bezpečnostní kód atd. Transakce se pak provádějí na internetu na základě informací získaných po telefonu, včetně potvrzovací SMS zprávy.
 • Neuvádějte údaje o kartě, jako je číslo karty, datum platnosti, třímístný bezpečnostní kód na zadní straně karty - CVV/CVC. Banka nikdy nežádá své zákazníky o tyto informace.
 • Přijměte veškerá nezbytná a dostatečná opatření k zachování důvěrnosti PIN, kódu CVV/CVC a hesla 3D-Secure a k ochraně jejich integrity.

Pokud se zákazník stane obětí takového podvodu, měl by to neprodleně oznámit policii a bance, která kartu vydala.


Další články z finančního magazínu

Jízda má přímý vliv na spotřebu paliva, emise CO2 a opotřebení vozidla. Díky novým technologickým pokrokům se podařilo snížit znečištění a spotřebu paliva. Díky těmto pokrokům mají některé modely spotřebu nižší než 3 litry paliva na 100 km. Dodržování určitých zásad efektivní jízdy vám může pomoci ušetřit více peněz na cestách.

Přemýšleli jste někdy o tom, čím jsou výjimeční ti, kteří dnes vedou více než finančně vyrovnaný život? Mnozí z těch, které lze dnes považovat za finančně zodpovědné lidi, začínali přesně tam, kde jste nyní vy. Co však dělali jinak, bylo osvojení si několika návyků, které při měsíčním uplatňování změnily jejich myšlení a pomohly jim být vytrvalí a...

Světové události upřely všechny zraky na pandemii COVID 19 a následnou válku na Ukrajině. Evropa je silně závislá na ruských energetických zdrojích a počítá s tím, že v blízké budoucnosti dojde k přerušení dodávek plynu.