Co se stane s půjčkami, když dlužník zemře?

15.06.2022

Poslední věc, na kterou člověk při žádosti o půjčku myslí, je, co se stane s dluhem, když zemře. Pro spotřebitele je však důležité znát běžný postup, když taková situace nastane, a vědět, kdo bude zodpovědný za splacení dluhu po smrti. 

Dluhy se také dědí
Dluhy se také dědí

Dluhy se také dědí. Po smrti držitele se uplatní všechna příslušná dědická řízení, která se vztahují na aktiva i pasiva. To znamená nejen majetek, ale i dluhy.

Jste-li dědicem, převzetím majetku přebíráte i dluhy s ním spojené a je důležité, abyste s bankou začali co nejdříve spolupracovat. Měli byste si uvědomit, že pokud dluh nesplatíte, banka bude postupovat podle zákona a vy můžete přijít o svůj majetek. U některých menších půjček od nebankovních subjektů stačí finanční společnosti zaslat úmrtní list dlužníka a dluh zanikne bez splácení. Takový postup, ačkoli je v České republice obvyklý, nemusí být věřitelem vždy dodržen. Záleží na výši nesplaceného dluhu.

Pokud dědictví odmítnete, přejde na vedlejší dědice, kteří mají nárok na dědictví po vás, a pokud ho nikdo nepřijme, připadne státu.

Kdo splácí půjčku po smrti dlužníka?

To je jedna z nejčastějších otázek, protože splácení splátek stanovených bankou je velkou zodpovědností. V tuto chvíli tedy mohou být postiženy osoby:

Dědicové

  • Po obdržení dědictví musí bance oznámit úmrtí původního dlužníka, aby se změnilo vlastnictví půjčky a zařídil se převod úvěrové smlouvy na nového dlužníka, tj. dědice.

Spoludlužník úvěru

  • Tomuto případu je třeba věnovat zvýšenou pozornost, protože například když manželé žádají o půjčku, podepisují smlouvu o půjčce, ve které je stanoveno spolupodílení se na splátkách formou procentního podílu pro každého z nich (50 % na 50 %). Když jeden z nich zemře, spoludlužník musí zaplatit svůj podíl a za zbytek odpovídají příjemci dědictví. Pokud dědicové dědictví odmítnou, musí spoludlužník zaplatit celý dluh.

Ručitel

  • Ručení za půjčku v případě úmrtí dlužníka přichází v úvahu tehdy, když dědicové odmítnou dědictví a když neexistuje spoludlužník, který by v případě úmrtí dlužníka vystupoval jako ručitel. Ručitel bude zodpovědný za splácení dluhu, jak je uvedeno ve smlouvě o půjčce.

Životní nebo úvěrové pojištění

Mnoho žadatelů se při žádosti o půjčku rozhodne uzavřít životní pojištění nebo pojištění úvěru pro případ neschopnosti splácet v případě smrti. Takový případ je ideální pro všechny zúčastněné strany, protože v závislosti na pojistné smlouvě může pojistka pokrýt část nebo dokonce celý dluh. Dědicové tak mohou mít klid na svůj majetek a ručitel již nevystupuje jako ručitel.

Je však důležité mít vždy po ruce potřebné pojistné dokumenty, protože jsou základním předpokladem pro další postup.

Více dluhů než majetku

Pamatujte, že vás nikdo nemůže nutit dědit. Pokud dlužník zemře a jeho dluhy jsou vyšší než jeho majetek, není povinností dědice tyto dluhy zaplatit. Dědic se dědictví jednoduše vzdá prohlášením na dědickém řízení, ke kterému musí být předvolán ze zákona.


Potřebujete větší částku peněz? Půjčka od známých nebo úvěr z banky dnes už nejsou jedinými možnostmi - můžete také využít diskrétní půjčku na splátky od společnosti poskytující půjčky. Na jakých zásadách jsou nabízeny prostředky? Jaké požadavky je nutné splnit?

V důsledku úterního raketového útoku Ruska na Ukrajině byla poškozena rozvodna na bělorusko-ukrajinské hranici, která zajišťuje napájení ropovodu Družba, informoval v úterý večer maďarský veřejnoprávní zpravodajský kanál M1. V této souvislosti svolal maďarský premiér Viktor Orbán na večer zasedání Rady obrany.

Neustále o ni slyšíme a víme, jak s ní můžeme zbohatnout. Jak její hodnota stoupá a klesá. Jak je důvěryhodná a nedůvěryhodná. Co přesně je kryptoměna a jak funguje?

Digitalizace plateb způsobila revoluci ve všem, od způsobu, jakým nakupujeme produkty a služby, až po způsob, jakým sdílíme výdaje s přáteli. Bezpečnost, rychlost a pohodlí jsou jen některé z mnoha výhod, díky nimž se virtuální svět stává stále oblíbenější platební metodou.

Je běžné, že si stát půjčuje peníze, když jeho příjmy nestačí na pokrytí rozpočtových potřeb. Vysvětlíme vám, kdy si stát půjčuje peníze, jak to dělá, od koho si půjčuje a jaké jsou nejčastější metody.

Během života je třeba učinit mnoho rozhodnutí. Koupě domu je jednou z nejdůležitějších, mimo jiné proto, že vyžaduje velkou finanční investici. Z tohoto důvodu a vzhledem k finančním důsledkům se vyplatí před jakýmkoli krokem v tomto směru analyzovat, jak ušetřit, aby byla koupě domu "úspornější".