Co se stane s půjčkami, když dlužník zemře?

15.06.2022

Poslední věc, na kterou člověk při žádosti o půjčku myslí, je, co se stane s dluhem, když zemře. Pro spotřebitele je však důležité znát běžný postup, když taková situace nastane, a vědět, kdo bude zodpovědný za splacení dluhu po smrti. 

Dluhy se také dědí
Dluhy se také dědí

Dluhy se také dědí. Po smrti držitele se uplatní všechna příslušná dědická řízení, která se vztahují na aktiva i pasiva. To znamená nejen majetek, ale i dluhy.

Jste-li dědicem, převzetím majetku přebíráte i dluhy s ním spojené a je důležité, abyste s bankou začali co nejdříve spolupracovat. Měli byste si uvědomit, že pokud dluh nesplatíte, banka bude postupovat podle zákona a vy můžete přijít o svůj majetek. U některých menších půjček od nebankovních subjektů stačí finanční společnosti zaslat úmrtní list dlužníka a dluh zanikne bez splácení. Takový postup, ačkoli je v České republice obvyklý, nemusí být věřitelem vždy dodržen. Záleží na výši nesplaceného dluhu.

Pokud dědictví odmítnete, přejde na vedlejší dědice, kteří mají nárok na dědictví po vás, a pokud ho nikdo nepřijme, připadne státu.

Kdo splácí půjčku po smrti dlužníka?

To je jedna z nejčastějších otázek, protože splácení splátek stanovených bankou je velkou zodpovědností. V tuto chvíli tedy mohou být postiženy osoby:

Dědicové

  • Po obdržení dědictví musí bance oznámit úmrtí původního dlužníka, aby se změnilo vlastnictví půjčky a zařídil se převod úvěrové smlouvy na nového dlužníka, tj. dědice.

Spoludlužník úvěru

  • Tomuto případu je třeba věnovat zvýšenou pozornost, protože například když manželé žádají o půjčku, podepisují smlouvu o půjčce, ve které je stanoveno spolupodílení se na splátkách formou procentního podílu pro každého z nich (50 % na 50 %). Když jeden z nich zemře, spoludlužník musí zaplatit svůj podíl a za zbytek odpovídají příjemci dědictví. Pokud dědicové dědictví odmítnou, musí spoludlužník zaplatit celý dluh.

Ručitel

  • Ručení za půjčku v případě úmrtí dlužníka přichází v úvahu tehdy, když dědicové odmítnou dědictví a když neexistuje spoludlužník, který by v případě úmrtí dlužníka vystupoval jako ručitel. Ručitel bude zodpovědný za splácení dluhu, jak je uvedeno ve smlouvě o půjčce.

Životní nebo úvěrové pojištění

Mnoho žadatelů se při žádosti o půjčku rozhodne uzavřít životní pojištění nebo pojištění úvěru pro případ neschopnosti splácet v případě smrti. Takový případ je ideální pro všechny zúčastněné strany, protože v závislosti na pojistné smlouvě může pojistka pokrýt část nebo dokonce celý dluh. Dědicové tak mohou mít klid na svůj majetek a ručitel již nevystupuje jako ručitel.

Je však důležité mít vždy po ruce potřebné pojistné dokumenty, protože jsou základním předpokladem pro další postup.

Více dluhů než majetku

Pamatujte, že vás nikdo nemůže nutit dědit. Pokud dlužník zemře a jeho dluhy jsou vyšší než jeho majetek, není povinností dědice tyto dluhy zaplatit. Dědic se dědictví jednoduše vzdá prohlášením na dědickém řízení, ke kterému musí být předvolán ze zákona.


Obchodování CFD (Contract for Difference) je forma finančního obchodování, která umožňuje spekulovat na cenové rozdíly finančních nástrojů, jako jsou akcie, komodity, indexy nebo měnové páry, aniž byste tato aktiva fyzicky vlastnili.

Devizový trh (známý také jako forexový trh, nebo měnový trh) je globální decentralizovaný trh, na kterém se obchoduje s měnami. Tento trh je největším a nejlikvidnějším finančním trhem na světě s denním objemem obchodů přesahujícím 6 bilionů amerických dolarů. Na devizovém trhu se nakupují a prodávají měny za účelem spekulace, zajištění nebo...

Variabilní a fixní úrokové sazby jsou dva typy úrokových sazeb používaných u úvěrů a půjček. Rozdíl mezi nimi spočívá ve způsobu, jakým jsou tyto úrokové sazby stanoveny a jak se mohou v průběhu trvání půjčky nebo úvěru měnit.

Refinancování je proces, při kterém osoba nebo společnost získá nový úvěr na splacení stávajícího dluhu, často za lepších podmínek než původní úvěr. Cílem refinancování je získat výhodnější podmínky, například nižší úrokové sazby, kratší nebo delší dobu splácení, změnu typu úvěru nebo zlepšení finanční situace.

Bitcoin byl vytvořen v roce 2008, kdy osoba nebo skupina osob pod pseudonymem Satoshi Nakamoto zveřejnila technický dokument známý jako "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System". Tento dokument popisoval, jak by mohla fungovat decentralizovaná digitální měna, která by umožňovala přímé transakce mezi uživateli bez nutnosti centrální autority,...

Pyramidová hra (známá také jako Ponziho schéma nebo "letadlo") je nezákonný podvodný způsob investování, při kterém jsou investorům slibovány vysoké zisky v krátkém časovém období. Tento typ podvodu je pojmenován po Charlesi Ponzim, který se proslavil svým podvodným schématem ve 20. letech 20. století.