Co se stane s půjčkami, když dlužník zemře?

15.06.2022

Poslední věc, na kterou člověk při žádosti o půjčku myslí, je, co se stane s dluhem, když zemře. Pro spotřebitele je však důležité znát běžný postup, když taková situace nastane, a vědět, kdo bude zodpovědný za splacení dluhu po smrti. 

Dluhy se také dědí
Dluhy se také dědí

Dluhy se také dědí. Po smrti držitele se uplatní všechna příslušná dědická řízení, která se vztahují na aktiva i pasiva. To znamená nejen majetek, ale i dluhy.

Jste-li dědicem, převzetím majetku přebíráte i dluhy s ním spojené a je důležité, abyste s bankou začali co nejdříve spolupracovat. Měli byste si uvědomit, že pokud dluh nesplatíte, banka bude postupovat podle zákona a vy můžete přijít o svůj majetek. U některých menších půjček od nebankovních subjektů stačí finanční společnosti zaslat úmrtní list dlužníka a dluh zanikne bez splácení. Takový postup, ačkoli je v České republice obvyklý, nemusí být věřitelem vždy dodržen. Záleží na výši nesplaceného dluhu.

Pokud dědictví odmítnete, přejde na vedlejší dědice, kteří mají nárok na dědictví po vás, a pokud ho nikdo nepřijme, připadne státu.

Kdo splácí půjčku po smrti dlužníka?

To je jedna z nejčastějších otázek, protože splácení splátek stanovených bankou je velkou zodpovědností. V tuto chvíli tedy mohou být postiženy osoby:

Dědicové

  • Po obdržení dědictví musí bance oznámit úmrtí původního dlužníka, aby se změnilo vlastnictví půjčky a zařídil se převod úvěrové smlouvy na nového dlužníka, tj. dědice.

Spoludlužník úvěru

  • Tomuto případu je třeba věnovat zvýšenou pozornost, protože například když manželé žádají o půjčku, podepisují smlouvu o půjčce, ve které je stanoveno spolupodílení se na splátkách formou procentního podílu pro každého z nich (50 % na 50 %). Když jeden z nich zemře, spoludlužník musí zaplatit svůj podíl a za zbytek odpovídají příjemci dědictví. Pokud dědicové dědictví odmítnou, musí spoludlužník zaplatit celý dluh.

Ručitel

  • Ručení za půjčku v případě úmrtí dlužníka přichází v úvahu tehdy, když dědicové odmítnou dědictví a když neexistuje spoludlužník, který by v případě úmrtí dlužníka vystupoval jako ručitel. Ručitel bude zodpovědný za splácení dluhu, jak je uvedeno ve smlouvě o půjčce.

Životní nebo úvěrové pojištění

Mnoho žadatelů se při žádosti o půjčku rozhodne uzavřít životní pojištění nebo pojištění úvěru pro případ neschopnosti splácet v případě smrti. Takový případ je ideální pro všechny zúčastněné strany, protože v závislosti na pojistné smlouvě může pojistka pokrýt část nebo dokonce celý dluh. Dědicové tak mohou mít klid na svůj majetek a ručitel již nevystupuje jako ručitel.

Je však důležité mít vždy po ruce potřebné pojistné dokumenty, protože jsou základním předpokladem pro další postup.

Více dluhů než majetku

Pamatujte, že vás nikdo nemůže nutit dědit. Pokud dlužník zemře a jeho dluhy jsou vyšší než jeho majetek, není povinností dědice tyto dluhy zaplatit. Dědic se dědictví jednoduše vzdá prohlášením na dědickém řízení, ke kterému musí být předvolán ze zákona.


Jednou nebo dvakrát ročně se většina z nás nachladí. Nezapomeňte pít a odpočívat. Je to nejlepší způsob, jak se vrátit do normálního života a bojovat s nachlazením.

Prokrastinace je vlastně jedním ze společných rysů všech lidí. Time management znamená pro různé kultury různé věci. Výzkumy však ukazují, že mnoho kultur, ať už západních nebo východních, má společný sklon k "prokrastinaci". Jediným rozlišovacím znakem této společné tendence je "důvod odkládání".

Poslední věc, na kterou člověk při žádosti o půjčku myslí, je, co se stane s dluhem, když zemře. Pro spotřebitele je však důležité znát běžný postup, když taková situace nastane, a vědět, kdo bude zodpovědný za splacení dluhu po smrti.

Ručitel úvěru je při poskytování úvěru osobou značného významu. Proto každý, kdo souhlasí s tím, že bude ručitelem ve vztahu k osobě, která získává úvěr, přebírá nezanedbatelnou odpovědnost. Být něčí ručitel by nemělo být chápáno jako pouhé zdvořilostní gesto, ale jako odpovědnost, která vystavuje danou osobu riziku, že bude muset čerpat ze svého...

V mnoha případech mohou lidé potřebovat peníze na řešení nepředvídaných událostí nebo na velké investice, například na koupi auta nebo nemovitosti. Proto je velmi důležité, abyste si byli plně vědomi nejlepších dostupných způsobů půjčování peněz, jejich charakteristik, výhod a možných nevýhod.

Lidé si často osvojují špatné finanční návyky, které ve střednědobém nebo dlouhodobém horizontu značně zatěžují jejich rozpočet. Abyste se těmto problémům vyhnuli a mohli zcela bezpečně plnit své finanční závazky, ukážeme vám, jakých postupů se v této souvislosti vyvarovat.

Ve smlouvách, v nichž jedna strana poskytuje druhé straně financování, existují různé podmínky, které je třeba vzít v úvahu, abyste dokonale znali důležité detaily transakce půjčky. Věřitel a dlužník jsou dvě strany zapojené do tohoto typu smlouvy a my vám dnes ukážeme vše, co potřebujete vědět o obou.