Co se stane s půjčkami, když dlužník zemře?

15.06.2022

Poslední věc, na kterou člověk při žádosti o půjčku myslí, je, co se stane s dluhem, když zemře. Pro spotřebitele je však důležité znát běžný postup, když taková situace nastane, a vědět, kdo bude zodpovědný za splacení dluhu po smrti. 

Dluhy se také dědí
Dluhy se také dědí

Dluhy se také dědí. Po smrti držitele se uplatní všechna příslušná dědická řízení, která se vztahují na aktiva i pasiva. To znamená nejen majetek, ale i dluhy.

Jste-li dědicem, převzetím majetku přebíráte i dluhy s ním spojené a je důležité, abyste s bankou začali co nejdříve spolupracovat. Měli byste si uvědomit, že pokud dluh nesplatíte, banka bude postupovat podle zákona a vy můžete přijít o svůj majetek. U některých menších půjček od nebankovních subjektů stačí finanční společnosti zaslat úmrtní list dlužníka a dluh zanikne bez splácení. Takový postup, ačkoli je v České republice obvyklý, nemusí být věřitelem vždy dodržen. Záleží na výši nesplaceného dluhu.

Pokud dědictví odmítnete, přejde na vedlejší dědice, kteří mají nárok na dědictví po vás, a pokud ho nikdo nepřijme, připadne státu.

Kdo splácí půjčku po smrti dlužníka?

To je jedna z nejčastějších otázek, protože splácení splátek stanovených bankou je velkou zodpovědností. V tuto chvíli tedy mohou být postiženy osoby:

Dědicové

  • Po obdržení dědictví musí bance oznámit úmrtí původního dlužníka, aby se změnilo vlastnictví půjčky a zařídil se převod úvěrové smlouvy na nového dlužníka, tj. dědice.

Spoludlužník úvěru

  • Tomuto případu je třeba věnovat zvýšenou pozornost, protože například když manželé žádají o půjčku, podepisují smlouvu o půjčce, ve které je stanoveno spolupodílení se na splátkách formou procentního podílu pro každého z nich (50 % na 50 %). Když jeden z nich zemře, spoludlužník musí zaplatit svůj podíl a za zbytek odpovídají příjemci dědictví. Pokud dědicové dědictví odmítnou, musí spoludlužník zaplatit celý dluh.

Ručitel

  • Ručení za půjčku v případě úmrtí dlužníka přichází v úvahu tehdy, když dědicové odmítnou dědictví a když neexistuje spoludlužník, který by v případě úmrtí dlužníka vystupoval jako ručitel. Ručitel bude zodpovědný za splácení dluhu, jak je uvedeno ve smlouvě o půjčce.

Životní nebo úvěrové pojištění

Mnoho žadatelů se při žádosti o půjčku rozhodne uzavřít životní pojištění nebo pojištění úvěru pro případ neschopnosti splácet v případě smrti. Takový případ je ideální pro všechny zúčastněné strany, protože v závislosti na pojistné smlouvě může pojistka pokrýt část nebo dokonce celý dluh. Dědicové tak mohou mít klid na svůj majetek a ručitel již nevystupuje jako ručitel.

Je však důležité mít vždy po ruce potřebné pojistné dokumenty, protože jsou základním předpokladem pro další postup.

Více dluhů než majetku

Pamatujte, že vás nikdo nemůže nutit dědit. Pokud dlužník zemře a jeho dluhy jsou vyšší než jeho majetek, není povinností dědice tyto dluhy zaplatit. Dědic se dědictví jednoduše vzdá prohlášením na dědickém řízení, ke kterému musí být předvolán ze zákona.


Světová banka představila tři scénáře vývoje světové ekonomiky v letošním a příštím roce a analyzovala pravděpodobnost recese.

Ať už je vaším příjmem starobní důchod nebo invalidní, o půjčku ihned si můžete požádat jednoduše z vašeho domu. Samozřejmostí je odeslání finančních prostředků ihned po schválení a jednoduché doložení příjmu.

Po napadení bezbranného státu Ukrajina agresorem Ruskem byla přijata řada sankcí. Jedním z nich bylo vyloučení agresivního Ruska ze systému SWIFT. Co to sakra je SWIFT a jak funguje? Prozradíme na následujících řádcích.

Napadlo vás někdy: "Kdyby mi někdo platil za můj čas na Facebooku, zbohatl bych"? Pokud jste dostatečně podnikaví a využijete správné příležitosti, někdo vám za to zaplatí. Zda zbohatnete, záleží jen na vás.

Dnes můžete pohodlně platit téměř kdekoli, aniž byste u sebe museli mít hotovost. Potřebujete pouze kreditní kartu a účet můžete zaplatit v obchodech jedním tahem nebo objednat online zadáním údajů o kartě. Podvodníci vyvinuli různé metody, jak získat údaje o vaší kreditní kartě a vybrat z vašeho účtu všechny peníze. Co dělat, pokud se stanete...