Co se stane s půjčkami, když dlužník zemře?

15.06.2022

Poslední věc, na kterou člověk při žádosti o půjčku myslí, je, co se stane s dluhem, když zemře. Pro spotřebitele je však důležité znát běžný postup, když taková situace nastane, a vědět, kdo bude zodpovědný za splacení dluhu po smrti. 

Dluhy se také dědí
Dluhy se také dědí

Dluhy se také dědí. Po smrti držitele se uplatní všechna příslušná dědická řízení, která se vztahují na aktiva i pasiva. To znamená nejen majetek, ale i dluhy.

Jste-li dědicem, převzetím majetku přebíráte i dluhy s ním spojené a je důležité, abyste s bankou začali co nejdříve spolupracovat. Měli byste si uvědomit, že pokud dluh nesplatíte, banka bude postupovat podle zákona a vy můžete přijít o svůj majetek. U některých menších půjček od nebankovních subjektů stačí finanční společnosti zaslat úmrtní list dlužníka a dluh zanikne bez splácení. Takový postup, ačkoli je v České republice obvyklý, nemusí být věřitelem vždy dodržen. Záleží na výši nesplaceného dluhu.

Pokud dědictví odmítnete, přejde na vedlejší dědice, kteří mají nárok na dědictví po vás, a pokud ho nikdo nepřijme, připadne státu.

Kdo splácí půjčku po smrti dlužníka?

To je jedna z nejčastějších otázek, protože splácení splátek stanovených bankou je velkou zodpovědností. V tuto chvíli tedy mohou být postiženy osoby:

Dědicové

  • Po obdržení dědictví musí bance oznámit úmrtí původního dlužníka, aby se změnilo vlastnictví půjčky a zařídil se převod úvěrové smlouvy na nového dlužníka, tj. dědice.

Spoludlužník úvěru

  • Tomuto případu je třeba věnovat zvýšenou pozornost, protože například když manželé žádají o půjčku, podepisují smlouvu o půjčce, ve které je stanoveno spolupodílení se na splátkách formou procentního podílu pro každého z nich (50 % na 50 %). Když jeden z nich zemře, spoludlužník musí zaplatit svůj podíl a za zbytek odpovídají příjemci dědictví. Pokud dědicové dědictví odmítnou, musí spoludlužník zaplatit celý dluh.

Ručitel

  • Ručení za půjčku v případě úmrtí dlužníka přichází v úvahu tehdy, když dědicové odmítnou dědictví a když neexistuje spoludlužník, který by v případě úmrtí dlužníka vystupoval jako ručitel. Ručitel bude zodpovědný za splácení dluhu, jak je uvedeno ve smlouvě o půjčce.

Životní nebo úvěrové pojištění

Mnoho žadatelů se při žádosti o půjčku rozhodne uzavřít životní pojištění nebo pojištění úvěru pro případ neschopnosti splácet v případě smrti. Takový případ je ideální pro všechny zúčastněné strany, protože v závislosti na pojistné smlouvě může pojistka pokrýt část nebo dokonce celý dluh. Dědicové tak mohou mít klid na svůj majetek a ručitel již nevystupuje jako ručitel.

Je však důležité mít vždy po ruce potřebné pojistné dokumenty, protože jsou základním předpokladem pro další postup.

Více dluhů než majetku

Pamatujte, že vás nikdo nemůže nutit dědit. Pokud dlužník zemře a jeho dluhy jsou vyšší než jeho majetek, není povinností dědice tyto dluhy zaplatit. Dědic se dědictví jednoduše vzdá prohlášením na dědickém řízení, ke kterému musí být předvolán ze zákona.


Kreditní karta je pozoruhodný finanční nástroj, který umožňuje jejím držitelům flexibilitu v oblasti jejich osobních financí. Kreditní kartu si představte jako malé, ale efektivní vybavení pro cesty, které vám umožňuje nakupovat dnes a platit později, a to vše s dodatečným bonusem v podobě dalších výhod a možných řešení. Níže uvádíme detailní...

Minimální mzda v České republice byla stanovena na 17 300 Kč měsíčně pro rok 2023. Oproti minulému roku se jedná o zvýšení o 1 100 Kč. Kromě měsíční mzdy byla rovněž stanovena hodinová mzda ve výši nejméně 103,80 Kč. K tomuto navýšení došlo s účinností od 1. ledna 2023.

Stříbro, tento krásný kov s charakteristickým leskem, vždy fascinovalo lidstvo. Ale stříbro není jen dekorativní, je rovněž ceněno pro své jedinečné vlastnosti a široké využití v průmyslu. V dnešní době je stříbro také jednou z možných investičních příležitostí. Ale vyplatí se investovat do stříbra?

V dnešní době se stává nebankovní půjčka čím dál tím atraktivnějším způsobem financování pro mnoho lidí. Nejedná se o tradiční formu financování, kterou by nám poskytla banka, ale o formu půjčky, kterou poskytují nebankovní instituce. Tyto instituce mohou být různé - od společností specializujících se na mikropůjčky až po společnosti poskytující...

Telegram je aplikace pro zasílání zpráv, která se zaměřuje především na zasílání zpráv a komunikaci. Ačkoli není primárně určena k vytváření příjmů, mnoho lidí našlo kreativní způsoby, jak si jejím prostřednictvím vydělat peníze. Níže uvádíme 8 způsobů, jak můžete Telegram využít k vytváření příjmů.

Vinted je online platforma pro prodej, nákup a výměnu oblečení, bot a doplňků. Pokud se chystáte na Vinted vydělávat, zde je 10 kroků, které by vám mohly pomoci.

Na potravinách můžete ušetřit několika způsoby. Důležité je, abyste neohrozili své zdraví a výživové potřeby. Zde najdete 10 tipů, jak ušetřit na potravinách.

Kompulzivní nakupování, známé také jako závislost na nakupování, je porucha kontroly impulzů charakterizovaná neodolatelnou touhou nakupovat, při níž ztrácíte kontrolu nad množstvím peněz nebo času, které za nákupy utratíte. Toto chování může vést k vážným finančním, emocionálním a sociálním problémům.