Co vlastně znamená slovo globalizace?

14.01.2023

Rád bych znal odpověď na otázku, co slovo globalizace vlastně znamená a co představuje. Děkuji za odpověď.

Tibor S. - Náchod


Globalizace je obecně definována jako proces posilování mezinárodních ekonomických, politických a kulturních vztahů mezi zeměmi. To se projevuje růstem mezinárodního obchodu a investičních aktivit, stejně jako růstem migrace a mezinárodní komunikace a technologického propojení. Globalizace může mít pro jednotlivé země a jejich obyvatele pozitivní i negativní důsledky.

Globalizace může mít pozitivní důsledky pro hospodářský rozvoj a zvyšování životní úrovně v zemích, které se zapojují do mezinárodního obchodu a investic. Může také přispět k rozvoji technologií a zvýšit konkurenceschopnost zemí.

Mezinárodní obchod může také přispět k rozvoji země tím, že umožňuje využívat přírodní a lidské zdroje k výrobě zboží, které lze následně prodávat do zahraničí za vyšší ceny, než kdyby se vyrábělo pouze pro domácí trh.

Globalizace může mít i negativní důsledky, jako např.:

  • Ztráta pracovních míst v zemích s vysokými mzdami při přesunu výroby do zemí s nižšími mzdami.
  • Snižování sociálních a environmentálních standardů, protože země jsou pod tlakem cenové konkurence.
  • Nerovnoměrné rozdělení příjmů mezi jednotlivci a skupinami v zemi.

Příklady globalizace:

  • Globalizace obchodu: stále více zemí se zapojuje do mezinárodního obchodu, což umožňuje spotřebitelům v různých zemích nakupovat zboží a služby od výrobců a prodejců z celého světa.
  • Globalizace investic: stále více zemí se zapojuje do mezinárodních investic, což umožňuje podnikům i jednotlivcům investovat do podniků a projektů po celém světě.
  • Globalizace v komunikaci: díky rozvoji technologií mohou lidé snadno komunikovat a sdílet informace s lidmi po celém světě.


Nejnovější odpovědi z poradny


Vlasy a nehty se skládají z buněk stejně jako zbytek těla. Pokud by však tyto buňky byly živé, inervované a citlivé, nemohly by správně plnit svou ochrannou funkci. Představte si například, že vás bolí nehet, když se o něco poškrábe, nebo vlas, když se zasekne v zipu.

Pláč je pro lidi přirozeným způsobem vyjadřování emocí. Pláč může být užitečný, protože:

Poikilotermní (studenokrevní) živočichové jsou ti, jejichž tělesná teplota se mění v závislosti na venkovní teplotě. Jinými slovy, nemají vnitřní termoregulační mechanismus, který by udržoval jejich tělesnou teplotu konstantní. Tito živočichové se musí přizpůsobit změnám vnější teploty pomocí fyziologických a behaviorálních adaptací.

"Přirozené" se nazývá a označuje věci, které se vyskytují v přírodě bez zásahu člověka. Může se jednat o rostliny, zvířata, minerály, krajinu a podobně. Příklady přírodních věcí mohou zahrnovat: