Finanční gramotnost - jak jsme na tom a proč ji potřebujeme?

11.07.2022

Na každém kroku našeho života se setkáváme s rozhodnutími, která mají finanční důsledky. Naše finance ovlivňují nejen rozhodování o tom, kam investovat úspory nebo zda si vzít půjčku, ale také rozhodování o každodenních i budoucích nákupech, o škole, zaměstnání nebo bydlení. Pochopení základních finančních pojmů je nezbytné pro lepší rozhodování při správě vlastních peněz.

Finanční gramotnost
Finanční gramotnost

Mají naši spotřebitelé dostatek těchto dovedností?

Finanční gramotnost je jednou z nejdůležitějších věcí pro úspěšný život a budoucnost každého člověka. Je to nezbytné pro to, abychom znali svou finanční situaci a mohli si vybrat finanční služby, které nám nejlépe umožní dosáhnout našich současných i budoucích cílů podle našich zjištěných možností a potřeb. To je důležité zejména v době, kdy je stále více komplexních finančních produktů a odpovědnost za důchody se stále více přesouvá ze státu do rukou jednotlivců.

Pouze šest z deseti Čechů má finanční gramotnost

S finanční gramotností v České republice nemůžeme být spokojeni. Podle nejobsáhlejšího celosvětového průzkumu finanční gramotnosti, který provedla agentura Standard & Poor's ve 140 zemích, je v České republice finančně gramotných 55-64 % dospělých. Pro srovnání, v Dánsku, Německu, Nizozemsku a Švédsku, kde je finanční gramotnost nejvyšší v EU, je finančně gramotných nejméně 65-75 % dospělých.

Ani podle zkušeností finančních poradců, kteří jsou v každodenním kontaktu s klienty, není finanční gramotnost Čechů nejlepší. "Ukazuje se, že klienti, kteří nejsou nějakým způsobem profesně spojeni s financemi, nemají dostatečné znalosti o správném hospodaření s penězi ani dostatečné znalosti pro samostatné rozhodování o investicích a půjčkách. Nejhorší znalosti se týkají správy osobních financí.

Lidé jsou s tradičním spořením (vkladní knížky, spořicí účty) poměrně dobře obeznámeni, ale ne všichni stejným způsobem. Starší generace tyto znalosti ještě má a rozhodně se je nebojí využívat, ale znalosti mladých lidí o spoření a významu spoření pro osobní blahobyt jsou horší.

Nemáme úplný finanční přehled o sobě a svých rodinách, nemáme v pořádku své vlastní finance a neumíme plánovat dlouhodobou finanční udržitelnost. Největším problémem je, že jsme děti nevzdělávali nebo nevzděláváme o důležitosti finanční gramotnosti. Pravdu máme i při opačném pohledu na procenta. 36-45 % lidí je finančně negramotných. V průměru tedy mluvíme o čtyřech lidech z deseti.

Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti

Tuto mezeru ve znalostech mohou částečně zaplnit finanční poradci, ale alespoň základní znalosti by měl mít každý. Právě tyto znalosti jsou důležité pro pochopení finančních služeb, koncepcí a rizik a pro pomoc lidem při přijímání lepších rozhodnutí, která zlepší jejich životní pohodu.

Nedostatečné finanční znalosti souvisejí také s vyššími náklady, které jednotlivci platí za finanční produkty, protože je při rozhodování neberou v úvahu. Toto zjištění učinila Annamaria Lusardiová z George Washington University School of Business, která publikovala několik výzkumných prací o finanční gramotnosti a jejím dopadu na blahobyt jednotlivců i společnosti a je jednou z autorek celosvětového průzkumu S&P zjistila, že lidé, kteří nerozumějí základním finančním pojmům, platí vyšší poplatky, jsou zatíženi vyššími úroky z půjček a nakonec se více zadluží. Dostávají se do dluhové pasti, půjčují si stále více a stále méně šetří.

Problémem je také to, že si lidé přisuzují více znalostí, než ve skutečnosti mají. Tito lidé jsou ideálním cílem zneužití a jsou náchylnější k tomu, aby jim byly nabízeny produkty, které pro ně nejsou vždy vhodné. Představa zbohatnutí z nás rychle udělá experty a přehluší hlas rozumu. To se ukázalo již mnohokrát v historii, kdy se Češi spálili na peněžních pyramidách, ale i na euforii z naprosto legálních finančních trhů. Mnozí vstoupili na trh s drahými kovy nepřipraveni, vstoupili na měnové trhy (forex), nakoupili kryptoměny, aniž by znali zákonitosti těchto trhů, a mnozí nakonec o své peníze přišli.

Finanční gramotnost je pro život každého člověka velmi důležitá. Děti si tyto dovednosti ve škole neosvojují, ale měly by. Dospělí nejsou schopni správně posoudit tak běžná a důležitá finanční rozhodnutí, jako je výběr bankovní nebo nebankovní půjčky. Nemohou posoudit podmínky, porovnat nabídky, přečíst si smlouvy nebo zjistit, jak moc půjčka zatíží je a jejich rodinu.

Finanční krize nejvíce postihují skupiny s nižší finanční gramotností. Poslední finanční krize v roce 2012 postihla zejména jednotlivce v USA, kteří se nadměrně a neúměrně zadlužili, aby si koupili nemovitost v době, kdy ceny rostly.

Na druhou stranu jsou potenciální přínosy finanční gramotnosti neocenitelné. Lidé s dobrou finanční gramotností se při spoření na důchod rozhodují lépe. Finančně gramotní investoři také častěji vhodně diverzifikují riziko, a proto jsou méně postiženi krizemi. Finanční gramotnost je proto důležitá nejen pro blahobyt jednotlivců, ale i pro celou společnost.

Výuku ve školách nenajdete

Ve školách však neexistuje žádný zvláštní program finanční gramotnosti. Kde tedy můžeme takové znalosti získat? Rodiče mohou prostřednictvím výchovy v rodině udělat hodně, ale to je podmíněno znalostmi a finančními návyky rodičů. Děti mohou od svých rodičů převzít nezdravé finanční návyky a nenaučí se správně hospodařit s penězi.

Asi nejvíce mohou pro zlepšení finanční gramotnosti udělat samotní poskytovatelé finančních služeb, banky, pojišťovny a společnosti spravující aktiva. Ti, kteří rozumí svým zákazníkům a mají znalosti, o které se s nimi mohou podělit. Ti, kteří chápou, že dlouhodobě jsou spokojeni jen ti klienti, kteří dokáží činit suverénní finanční rozhodnutí vedoucí k osobnímu úspěchu a nenechají se oklamat (vysokými) sliby pochybných nabídek.

Elektřina je dnes samozřejmostí, o které mnoho lidí téměř nepřemýšlí. Používáme ji doma, v práci i ve škole. Společnost, alespoň v průmyslovém světě, je založena výhradně na systémech, které ke svému fungování potřebují elektřinu. Průmysl a další podniky potřebují stálý přístup k elektřině. Mnozí z nás jsou neustále připojeni k internetu...

Spotové ceny elektřiny a plynu jsou ceny, za které se elektřina a plyn prodávají na komoditních trzích, tj. na "spotových trzích". Spotový trh s elektřinou a plynem se často nazývá "vnitrodenní trh", protože ceny se mohou měnit ze dne na den v závislosti na nabídce a poptávce.

Mnoho spotřebitelů potřebuje pomoc při zřizování výhodných spořicích produktů. Zároveň existuje větší množství společností a způsobů spoření a může být obtížné se zorientovat, které řešení je nejlepší. Ne všichni poskytovatelé mají dobrou pověst. Abychom vám pomohli vyhnout se nástrahám, připravili jsme pro vás pět tipů, které byste měli mít na...

Investiční podvody jsou stále častější. Podvodníci jsou často zkušení a mají mezinárodní kontakty. Podvody jsou často prováděny s využitím bohatých brožur, honosných názvů produktů, profesionálních webových stránek a fiktivních výsledků.

Na internetu najdete spoustu rad, jak a na co můžete půjčky do výplaty využít. V mnoha příspěvcích na toto téma najdete všechny podrobnosti o částkách, dobách splácení a úrokových sazbách. Možná budete moci porovnat finanční produkty všech oblíbených úvěrových společností a rozhodnout se, na kterou z nich se obrátit.

Náš moderní svět je nastaven tak, že bez příjmu se žít nedá. V závislosti na naší profesi, vzdělání, místě bydliště a několika dalších faktorech vyděláváme různé příjmy, které by měly běžně stačit na pokrytí našich měsíčních výdajů. V některých případech si dokonce můžeme určitou částku našetřit, aby nám pomohla, až budeme mít finanční problémy...

Abychom byli co nejupřímnější, musíme si přiznat, že každý z nás má někdy problém s nedostatkem peněz. I když se může zdát, že naši sousedé a přátelé tyto těžší časy vůbec nezažívají, věřte, že takové časy jsou. Mezi lidmi však existují značné rozdíly, které se projeví, když se ocitnou v obtížné situaci.

Přestože všichni denně používáme peníze, málokdo s nimi umí dobře hospodařit. Proč je právě to, co nás obklopuje, nejtěžší zvyknout si na racionální používání? Podívejme se, co by měl každý dospělý člověk vědět a používat, aby mohl inteligentně plánovat svou finanční situaci.

Malá online půjčka vám může pomoci zaplatit věci, které chcete, když nemáte hotovost. Výběr peněz však může být poměrně komplikovaný. Zahájení procesu žádosti o úvěr bez znalosti podrobností může vést k zamítnutí vaší žádosti. Zjistěte, co můžete udělat, abyste zvýšili své šance na schválení.