Finanční gramotnost - jak jsme na tom a proč ji potřebujeme?

11.07.2022

Na každém kroku našeho života se setkáváme s rozhodnutími, která mají finanční důsledky. Naše finance ovlivňují nejen rozhodování o tom, kam investovat úspory nebo zda si vzít půjčku, ale také rozhodování o každodenních i budoucích nákupech, o škole, zaměstnání nebo bydlení. Pochopení základních finančních pojmů je nezbytné pro lepší rozhodování při správě vlastních peněz.

Finanční gramotnost
Finanční gramotnost

Mají naši spotřebitelé dostatek těchto dovedností?

Finanční gramotnost je jednou z nejdůležitějších věcí pro úspěšný život a budoucnost každého člověka. Je to nezbytné pro to, abychom znali svou finanční situaci a mohli si vybrat finanční služby, které nám nejlépe umožní dosáhnout našich současných i budoucích cílů podle našich zjištěných možností a potřeb. To je důležité zejména v době, kdy je stále více komplexních finančních produktů a odpovědnost za důchody se stále více přesouvá ze státu do rukou jednotlivců.

Pouze šest z deseti Čechů má finanční gramotnost

S finanční gramotností v České republice nemůžeme být spokojeni. Podle nejobsáhlejšího celosvětového průzkumu finanční gramotnosti, který provedla agentura Standard & Poor's ve 140 zemích, je v České republice finančně gramotných 55-64 % dospělých. Pro srovnání, v Dánsku, Německu, Nizozemsku a Švédsku, kde je finanční gramotnost nejvyšší v EU, je finančně gramotných nejméně 65-75 % dospělých.

Ani podle zkušeností finančních poradců, kteří jsou v každodenním kontaktu s klienty, není finanční gramotnost Čechů nejlepší. "Ukazuje se, že klienti, kteří nejsou nějakým způsobem profesně spojeni s financemi, nemají dostatečné znalosti o správném hospodaření s penězi ani dostatečné znalosti pro samostatné rozhodování o investicích a půjčkách. Nejhorší znalosti se týkají správy osobních financí.

Lidé jsou s tradičním spořením (vkladní knížky, spořicí účty) poměrně dobře obeznámeni, ale ne všichni stejným způsobem. Starší generace tyto znalosti ještě má a rozhodně se je nebojí využívat, ale znalosti mladých lidí o spoření a významu spoření pro osobní blahobyt jsou horší.

Nemáme úplný finanční přehled o sobě a svých rodinách, nemáme v pořádku své vlastní finance a neumíme plánovat dlouhodobou finanční udržitelnost. Největším problémem je, že jsme děti nevzdělávali nebo nevzděláváme o důležitosti finanční gramotnosti. Pravdu máme i při opačném pohledu na procenta. 36-45 % lidí je finančně negramotných. V průměru tedy mluvíme o čtyřech lidech z deseti.

Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti

Tuto mezeru ve znalostech mohou částečně zaplnit finanční poradci, ale alespoň základní znalosti by měl mít každý. Právě tyto znalosti jsou důležité pro pochopení finančních služeb, koncepcí a rizik a pro pomoc lidem při přijímání lepších rozhodnutí, která zlepší jejich životní pohodu.

Nedostatečné finanční znalosti souvisejí také s vyššími náklady, které jednotlivci platí za finanční produkty, protože je při rozhodování neberou v úvahu. Toto zjištění učinila Annamaria Lusardiová z George Washington University School of Business, která publikovala několik výzkumných prací o finanční gramotnosti a jejím dopadu na blahobyt jednotlivců i společnosti a je jednou z autorek celosvětového průzkumu S&P zjistila, že lidé, kteří nerozumějí základním finančním pojmům, platí vyšší poplatky, jsou zatíženi vyššími úroky z půjček a nakonec se více zadluží. Dostávají se do dluhové pasti, půjčují si stále více a stále méně šetří.

Problémem je také to, že si lidé přisuzují více znalostí, než ve skutečnosti mají. Tito lidé jsou ideálním cílem zneužití a jsou náchylnější k tomu, aby jim byly nabízeny produkty, které pro ně nejsou vždy vhodné. Představa zbohatnutí z nás rychle udělá experty a přehluší hlas rozumu. To se ukázalo již mnohokrát v historii, kdy se Češi spálili na peněžních pyramidách, ale i na euforii z naprosto legálních finančních trhů. Mnozí vstoupili na trh s drahými kovy nepřipraveni, vstoupili na měnové trhy (forex), nakoupili kryptoměny, aniž by znali zákonitosti těchto trhů, a mnozí nakonec o své peníze přišli.

Finanční gramotnost je pro život každého člověka velmi důležitá. Děti si tyto dovednosti ve škole neosvojují, ale měly by. Dospělí nejsou schopni správně posoudit tak běžná a důležitá finanční rozhodnutí, jako je výběr bankovní nebo nebankovní půjčky. Nemohou posoudit podmínky, porovnat nabídky, přečíst si smlouvy nebo zjistit, jak moc půjčka zatíží je a jejich rodinu.

Finanční krize nejvíce postihují skupiny s nižší finanční gramotností. Poslední finanční krize v roce 2012 postihla zejména jednotlivce v USA, kteří se nadměrně a neúměrně zadlužili, aby si koupili nemovitost v době, kdy ceny rostly.

Na druhou stranu jsou potenciální přínosy finanční gramotnosti neocenitelné. Lidé s dobrou finanční gramotností se při spoření na důchod rozhodují lépe. Finančně gramotní investoři také častěji vhodně diverzifikují riziko, a proto jsou méně postiženi krizemi. Finanční gramotnost je proto důležitá nejen pro blahobyt jednotlivců, ale i pro celou společnost.

Výuku ve školách nenajdete

Ve školách však neexistuje žádný zvláštní program finanční gramotnosti. Kde tedy můžeme takové znalosti získat? Rodiče mohou prostřednictvím výchovy v rodině udělat hodně, ale to je podmíněno znalostmi a finančními návyky rodičů. Děti mohou od svých rodičů převzít nezdravé finanční návyky a nenaučí se správně hospodařit s penězi.

Asi nejvíce mohou pro zlepšení finanční gramotnosti udělat samotní poskytovatelé finančních služeb, banky, pojišťovny a společnosti spravující aktiva. Ti, kteří rozumí svým zákazníkům a mají znalosti, o které se s nimi mohou podělit. Ti, kteří chápou, že dlouhodobě jsou spokojeni jen ti klienti, kteří dokáží činit suverénní finanční rozhodnutí vedoucí k osobnímu úspěchu a nenechají se oklamat (vysokými) sliby pochybných nabídek.

Světová banka představila tři scénáře vývoje světové ekonomiky v letošním a příštím roce a analyzovala pravděpodobnost recese.

Ať už je vaším příjmem starobní důchod nebo invalidní, o půjčku ihned si můžete požádat jednoduše z vašeho domu. Samozřejmostí je odeslání finančních prostředků ihned po schválení a jednoduché doložení příjmu.

Po napadení bezbranného státu Ukrajina agresorem Ruskem byla přijata řada sankcí. Jedním z nich bylo vyloučení agresivního Ruska ze systému SWIFT. Co to sakra je SWIFT a jak funguje? Prozradíme na následujících řádcích.

Napadlo vás někdy: "Kdyby mi někdo platil za můj čas na Facebooku, zbohatl bych"? Pokud jste dostatečně podnikaví a využijete správné příležitosti, někdo vám za to zaplatí. Zda zbohatnete, záleží jen na vás.

Dnes můžete pohodlně platit téměř kdekoli, aniž byste u sebe museli mít hotovost. Potřebujete pouze kreditní kartu a účet můžete zaplatit v obchodech jedním tahem nebo objednat online zadáním údajů o kartě. Podvodníci vyvinuli různé metody, jak získat údaje o vaší kreditní kartě a vybrat z vašeho účtu všechny peníze. Co dělat, pokud se stanete...