Internetové a mobilní bankovnictví - vše, co byste o nich měli vědět

12.07.2022

Přinášíme vám užitečné tipy a rady, jak používat a provádět platby pomocí internetového a mobilního bankovnictví.

Internetové a mobilní bankovnictví
Internetové a mobilní bankovnictví

Internetové bankovnictví, které se stalo běžnou součástí nabídky bank, umožňuje provádět celou řadu transakcí pouhým přístupem na zabezpečené webové stránky vybrané finanční instituce. Stručně řečeno, internetové bankovnictví vám umožňuje prohlížet a přistupovat k zůstatkům na vašich účtech kdekoli a kdykoli z počítače, notebooku, tabletu nebo chytrého telefonu. Mezi často používané alternativní názvy patří "online bankovnictví" nebo "elektronické bankovnictví".

Tato služba, která byla původně určena k usnadnění činností, jako je kontrola zůstatků, generování bankovních výpisů nebo provádění plateb online, je nyní určena také těm, kteří plánují spořit zakládáním vkladů a spořicích účtů online, a také zájemcům o rychlou výměnu měn nebo otevření dalších účtů bez návštěvy banky. V současné době je nejběžnějším způsobem provádění plateb internetové bankovnictví.

Jak lze přistupovat k internetovému nebo mobilnímu bankovnictví?

O přístup můžete požádat od prvního dne svého vztahu s bankou, nebo později, pokud si to přejete. Přístup k online platformě (internetovému bankovnictví) závisí na konkrétním případu, a to tak, že obdržíte přístupové zařízení a soubor pokynů obsahujících údaje potřebné k připojení ke službě.

Přístupové zařízení může mít podobu tokenu, SMS, případně aplikace pro mobilní telefon, a jeho hlavním úkolem je generovat jedinečná hesla, pomocí kterých může klient (uživatel) autorizovat/povolit zpracování určitých operací za podmínek vysoké bezpečnosti.

Mezi další způsoby přihlášení patří možnost použití statického hesla (heslo platné po relativně dlouhou dobu, které si může zvolit a změnit přímo uživatel).

Pro přihlášení do internetového bankovnictví obvykle stačí provést dva kroky

1. Přístup k webové adrese služby

Obvykle se to dělá nejprve nepřímo, přístupem na webové stránky banky, která nabízí vybranou službu internetového bankovnictví. Velkou pozornost je třeba věnovat tomu, abyste se vyhnuli přístupu na takzvané "klonované" webové stránky, které se podobají původním webovým stránkám banky a snaží se získat přihlašovací údaje nebo jiné důležité informace. V této souvislosti je vhodné se ujistit, že zadaná webová adresa je správná a že přístup je bezpečný (každá bankovní instituce poskytuje na přihlašovacích stránkách podrobnější informace o tom, jak zkontrolovat zabezpečení).

2. Zadejte své uživatelské jméno a heslo

Zadejte uživatelské jméno, které vám poskytla vydávající banka, a postupujte podle konkrétních pokynů pro přihlášení, které vám byly poskytnuty v rámci této služby. Zadání hesla obvykle vyžaduje použití přístupového zařízení (nejčastěji ve formě textové zprávy). Tím se vygeneruje jedinečný kód, platný pouze po omezenou dobu, který po zadání umožní přístup k určité službě poskytované bankou.

Po přihlášení získáte přístup k nabídce platformy internetového bankovnictví a uvidíte všechny dostupné možnosti typů operací. Rozvoj mobilních zařízení a rostoucí počet uživatelů mobilních telefonů vedl k posunu v zaměření bank na nabídku bankovních služeb prostřednictvím mobilních zařízení. Cílem je umožnit uživateli maximální mobilitu a flexibilitu při provádění transakcí. Proto byla vytvořena zjednodušená verze platformy internetového bankovnictví, která zahrnuje základní funkce v jediné aplikaci pro mobilní telefon nebo tablet, služba nazvaná "mobilní bankovnictví".

Stejně snadný přístup jako k internetovému bankovnictví vyžaduje mobilní bankovnictví pouze jeden krok navíc, a to instalaci speciální aplikace. Proces je však zjednodušený, jednoduchý a rychlý.

Náklady na platby prováděné prostřednictvím internetového nebo mobilního bankovnictví jsou nižší než platby prováděné na pobočkách. I u vkladů nebo jiných spořicích produktů mohou klienti využívat speciální úrokové sazby, pokud si je založí prostřednictvím těchto online platforem. Některé z těchto produktů, které nabízejí jedny z nejlepších podmínek na trhu, jsou navíc dostupné výhradně online. České banky dnes nabízejí služby internetového bankovnictví přizpůsobené specifickým potřebám svých zákazníků, ať už se jedná o fyzické osoby nebo firmy.

Jaké typy plateb lze provádět prostřednictvím internetového nebo mobilního bankovnictví?

Internetové bankovnictví nabízí širokou škálu typů plateb, které lze provádět na dálku. Patří mezi ně:

1. Převody mezi vlastními účty ve stejné bance.

2. Platby v českých korunách nebo v cizí měně v tuzemských bankách.

 • Platby faktur.
 • Přímé inkaso.
 • Platby podle pojistných smluv.
 • Převody mezd.
 • Platby daní.
 • Různé druhy plateb.

3. Platby v českých korunách nebo v cizí měně na účet zřízený u zahraniční banky.


1. Převody mezi vlastními účty ve stejné bance.

Jaké jsou výhody plateb:

Díky internetovému bankovnictví jsou platby mezi účty ve stejné bance zpracovávány téměř okamžitě, peníze se z jednoho účtu na druhý dostanou během několika sekund nebo minut a jsou k dispozici k dispozici. V případě převodů mezi vlastními účty internetové bankovnictví často nabízí možnost předvyplnit obvyklé požadované údaje, jako je IBAN, jméno příjemce a datum, kdy se má transakce uskutečnit. Zbývá vyplnit pouze částku a údaje o převodu. Kromě toho je schválení/autorizace převodu (po vyplnění údajů) obvykle usnadněna potvrzením jedním kliknutím.

Jaká jsou bezpečnostní opatření plateb:

Abyste mohli provádět platby mezi vlastními účty prostřednictvím internetového nebo mobilního bankovnictví, musíte se přihlásit pomocí uživatelského jména a jedinečného hesla (nebo statického hesla, v závislosti na volbě uživatele a technologii poskytované zvolenou bankou) prostřednictvím zabezpečené relace. Proto existují dvě opatření, která zvyšují bezpečnost transakcí: použití jedinečného hesla a ochrana přihlašovacích údajů prostřednictvím zabezpečené relace.

Pro vnitrobankovní platby jiné než vlastní účty je ve většině případů nutné nejen přihlášení pomocí uživatelského jména a jedinečného hesla generovaného přístupovým zařízením bezpečným způsobem, ale také autorizace transakcí pomocí stejného zařízení (tokenu nebo mobilní aplikace či SMS kódu). Platby tedy budou zpracovány pouze v případě, že budou autorizovány/podepsány zadáním vygenerovaného jedinečného kódu, který je platný. Kód je platný po omezenou dobu (maximálně 1-2 minuty). Mezi další bezpečnostní opatření patří omezení částek, které lze převádět prostřednictvím internetového nebo mobilního bankovnictví.

2. Platby v českých korunách nebo v cizí měně v tuzemských bankách.

Do této kategorie lze zahrnout jak vnitrobankovní platby (mezi účty otevřenými u stejné banky, ale ne nutně u stejného majitele), tak mezibankovní platby (mezi účty otevřenými u různých bank) prováděné mezi účty otevřenými u bank v České republice.

Pro provedení obou typů plateb, v korunách i v cizí měně, je třeba uvést následující údaje:

 • Název a číslo účtu (IBAN) příjemce.
 • Částka, která má být převedena.
 • Podrobnosti o platbě: mohou obsahovat popis, co zasílaná částka představuje, např. "nájemné", "splátka", datum, kdy má být platba provedena.

Jaké jsou výhody:

Na rozdíl od převodů mezi účty otevřenými v rámci jedné banky (mezibankovní platby) může u mezibankovních plateb trvat až jeden den, než převedené peníze dorazí na účet příjemce, a to v závislosti na následujících faktorech:

 • Časový interval, ve kterém byl platební příkaz zpracován.
 • Doba, za kterou ji zpracuje banka plátce i příjemce.
 • Časový úsek, ve kterém může být odeslán bankou plátce k mezibankovnímu zpracování (tzv. bankovní hodiny). Obvykle je to do 16:00.
 • Správnost údajů vyplněných plátcem (kód IBAN, celý název příjemce atd.).
 • Částka vyplněná plátcem není vyšší než částka, která je k dispozici na jím zvoleném účtu pro převod.

Jaká jsou bezpečnostní opatření:

K provedení tohoto typu platby je ve většině případů nutné nejen přihlášení pomocí uživatelského jména a jedinečného hesla, které bezpečným způsobem vygeneruje přístupové zařízení, ale také autorizace transakce pomocí stejného zařízení (tokenu nebo mobilní aplikace či SMS zprávy). Platby tedy budou zpracovány pouze v případě, že budou autorizovány/podepsány zadáním vygenerovaného jedinečného kódu, který je platný. Kód je platný po omezenou dobu (maximálně 1-2 minuty). Mezi další bezpečnostní opatření patří omezení částek, které lze převádět prostřednictvím internetového nebo mobilního bankovnictví.

3. Platby v českých korunách nebo v cizí měně na účet zřízený u zahraniční banky.

Platby v českých korunách nebo v cizí měně na účet zřízený u zahraniční banky probíhají obdobně jako platby v České republice.

Jaké jsou výhody:

Výhodou plateb prováděných prostřednictvím internetového bankovnictví je okamžité ověření a oprava nesprávně zadaných údajů díky možnosti zadat validace ve všech polích, která jsou pro takové validace vhodná. Rovněž lze zvolit měnu, ve které se platby provádějí, aby se platby prováděly v měně, ve které se obvykle inkasují. Tím se vyhnete možným ztrátám při směně cizích měn.

Jaká jsou bezpečnostní opatření:

Z hlediska bezpečnosti lze internetové/mobilní bankovnictví velmi snadno přizpůsobit tak, aby vydávalo upozornění podle preferencí zákazníka (např. výběry, platby, změny zůstatku, transakce kartou atd.).


Řešení trvalých příkazů

S nástrojem určeným pro opakované platby (trvalé příkazy) poskytovatelům služeb lze platby účtů provádět snadněji měsíc co měsíc prostřednictvím možností integrovaných do služby internetového bankovnictví nabízené bankou. Tyto služby poskytují uživateli internetového nebo mobilního bankovnictví možnost platit účty. Uživatel jednoduše vybere požadovaného příjemce, vyplní identifikační údaje používané ve vztahu k příjemci (kód zákazníka, číslo faktury atd.) a částku, která má být zaplacena. Za tento typ platby se neplatí žádné poplatky.

V případě plateb příjemcům, kteří mají účty u jiných bank, musí uživatel navíc vyplnit specifická pole identifikující dodavatele (název, účet IBAN, SWIFT). Za tento typ platby může být účtován standardní poplatek za bankovní převod.

Přímé inkaso

Kromě možnosti platit účty trvalým příkazem je k dispozici také možnost přímého inkasa, která je vhodná pro ty, kteří se chtějí vyhnout problémům s opakovanými platbami (pokud výše platby není každý měsíc stejná). Například při platbě za mobilní telefonní služby můžete využít možnost inkasa, která je k dispozici v rámci internetového bankovnictví, a umožnit mobilnímu operátorovi, aby si v okamžiku splatnosti účtu vybral peníze přímo z vašeho zvoleného účtu. Nemusíte se však obávat, že byste neměli kontrolu nad platbami, které pomocí tohoto zařízení provádíte. Ve většině případů si můžete zvolit dobu, po kterou chcete, aby vám poskytovatel automaticky strhával peníze, a také maximální částku, u které souhlasíte s automatickým převodem. Opět můžete využít nulové poplatky prostřednictvím internetového bankovnictví.

Bezpečnostní doporučení pro používání internetového a mobilního bankovnictví:

Chcete-li si vybrat internetové bankovnictví, které vám bude nejlépe vyhovovat, navštivte webové stránky několika bankovních institucí a podívejte se, co nabízejí. Některé banky poskytují úvodní videa nebo demo verze svých služeb internetového bankovnictví, aby potenciální i stávající zákazníky seznámily s nabízenými funkcemi.

Vyhněte se přístupu k internetovému bankovnictví prostřednictvím připojení k nezabezpečeným sítím (Wi-Fi v hotelech, na letištích, v nákupních centrech apod.). Vaše přihlašovací údaje mohou být tímto způsobem zneužity.

Při volbě hesla do internetového bankovnictví se vyvarujte používání běžných slov nebo frází, které mohou cizí lidé snadno uhodnout, jako jsou data narození, přezdívky, adresy apod. Nikomu také neprozrazujte své heslo nebo uživatelské jméno a nemanipulujte s přístupovým zařízením.


Kreditní karta je pozoruhodný finanční nástroj, který umožňuje jejím držitelům flexibilitu v oblasti jejich osobních financí. Kreditní kartu si představte jako malé, ale efektivní vybavení pro cesty, které vám umožňuje nakupovat dnes a platit později, a to vše s dodatečným bonusem v podobě dalších výhod a možných řešení. Níže uvádíme detailní...

Minimální mzda v České republice byla stanovena na 17 300 Kč měsíčně pro rok 2023. Oproti minulému roku se jedná o zvýšení o 1 100 Kč. Kromě měsíční mzdy byla rovněž stanovena hodinová mzda ve výši nejméně 103,80 Kč. K tomuto navýšení došlo s účinností od 1. ledna 2023.

Stříbro, tento krásný kov s charakteristickým leskem, vždy fascinovalo lidstvo. Ale stříbro není jen dekorativní, je rovněž ceněno pro své jedinečné vlastnosti a široké využití v průmyslu. V dnešní době je stříbro také jednou z možných investičních příležitostí. Ale vyplatí se investovat do stříbra?

V dnešní době se stává nebankovní půjčka čím dál tím atraktivnějším způsobem financování pro mnoho lidí. Nejedná se o tradiční formu financování, kterou by nám poskytla banka, ale o formu půjčky, kterou poskytují nebankovní instituce. Tyto instituce mohou být různé - od společností specializujících se na mikropůjčky až po společnosti poskytující...

Telegram je aplikace pro zasílání zpráv, která se zaměřuje především na zasílání zpráv a komunikaci. Ačkoli není primárně určena k vytváření příjmů, mnoho lidí našlo kreativní způsoby, jak si jejím prostřednictvím vydělat peníze. Níže uvádíme 8 způsobů, jak můžete Telegram využít k vytváření příjmů.

Vinted je online platforma pro prodej, nákup a výměnu oblečení, bot a doplňků. Pokud se chystáte na Vinted vydělávat, zde je 10 kroků, které by vám mohly pomoci.

Na potravinách můžete ušetřit několika způsoby. Důležité je, abyste neohrozili své zdraví a výživové potřeby. Zde najdete 10 tipů, jak ušetřit na potravinách.