Jak se zbavit role ručitele za půjčku

11.06.2022

Ručitel úvěru je při poskytování úvěru osobou značného významu. Proto každý, kdo souhlasí s tím, že bude ručitelem ve vztahu k osobě, která získává úvěr, přebírá nezanedbatelnou odpovědnost. Být něčí ručitel by nemělo být chápáno jako pouhé zdvořilostní gesto, ale jako odpovědnost, která vystavuje danou osobu riziku, že bude muset čerpat ze svého majetku, aby napravila případné selhání držitele půjčky.

Ručitel úvěru
Ručitel úvěru

Abychom plně pochopili, co se rozumí ručitelem za úvěr, lze uvést, že bankovní instituce se při poskytování úvěru mohou chránit proti případnému nesplácení dvěma různými způsoby: zastavením nemovitosti jménem dlužníka nebo ručením. Ručení zahrnuje jmenování ručitele, odborně nazývaného aval, tj. osoby, která souhlasí s tím, že banka může čerpat z jejích ekonomických zdrojů v případě, že se držitel úvěru ukáže jako nesolventní. Jedná se o nemalou odpovědnost, a proto je velmi důležité, aby si ručitel byl plně vědom kroku, který činí.

V naprosté většině případů je ručitelem úvěru blízký příbuzný osoby, která získala finanční prostředky. Na druhou stranu si lze jen těžko představit, že by někdo souhlasil s tím, že bude ručitelem osoby, s níž nemá příliš blízký vztah. V každém případě je pro banku míra příbuzenského vztahu, která váže klienta s ručitelem, zcela irelevantní: jediným hlediskem, které se posuzuje, je majetková skladba osoby, která se rozhodne vystupovat jako ručitel. Jak si lze dobře představit, zbavit se funkce ručitele úvěru není snadné, respektive je to něco, co nelze považovat za proveditelné, s výjimkou určitých případů. Především je zajímavé zdůraznit, že vzhledem k tomu, že pro banku je vztah mezi držitelem úvěru a jeho ručitelem zcela irelevantní, neexistují žádné právní okolnosti, které by v tomto smyslu mohly naznačovat automatickou ztrátu role ručitele: představme si například, že by ručitel byl manželem dlužníka a že by se manželé následně rozvedli, ručitelský závazek by stále zůstal aktivní.

Případy, kdy se ručitel může domáhat zproštění této odpovědnosti, se týkají především okolností, kdy se subjekt ocitl v této roli proti své vůli nebo bez náležitého vědomí. Může se například stát, že ručitel byl k převzetí této odpovědnosti donucen, třeba výhrůžkami nebo jinou manipulací; podobně mohl být podpis ručitele na smlouvě získán podvodem. Ručitel se může této odpovědnosti zprostit i v případě padělaného podpisu, ale kromě těchto velmi nepříjemných situací existují i případy, kdy se dotyčná osoba může zprostit funkce ručitele úvěru, i když nedošlo k žádnému podvodu nebo výše uvedeným trestným činům.

Osoba se může sama odvolat z funkce ručitele, pokud se najde nová osoba, která je ochotna ji nahradit, samozřejmě za předpokladu, že i ona si je plně vědoma odpovědnosti, která jí hrozí, a není k podpisu přiměna nátlakem nebo podvodem. Postup nahrazení ručitele musí být proveden se souhlasem majitele půjčky a v žádném případě jej nelze považovat za automatický: i když je pravda, že pro banku je vztah mezi držitelem úvěru a jeho ručitelem zcela irelevantní, v případě, že je požadováno nahrazení ručitele, banka provede své standardní analýzy, aby se ujistila, že daná osoba má ekonomické zdroje nezbytné k tomu, aby byla schopna tuto roli převzít.

Existuje také další možnost, kterou může využít osoba, která se chce zbavit funkce ručitele úvěru, a to splacení poloviny nesplaceného dluhu. Pokud se chcete tímto způsobem zbavit funkce ručitele, je důležité, abyste po splacení poloviny nesplaceného dluhu získali od úvěrové instituce oficiální potvrzení o zproštění ručitelského závazku.

Obchodování CFD (Contract for Difference) je forma finančního obchodování, která umožňuje spekulovat na cenové rozdíly finančních nástrojů, jako jsou akcie, komodity, indexy nebo měnové páry, aniž byste tato aktiva fyzicky vlastnili.

Devizový trh (známý také jako forexový trh, nebo měnový trh) je globální decentralizovaný trh, na kterém se obchoduje s měnami. Tento trh je největším a nejlikvidnějším finančním trhem na světě s denním objemem obchodů přesahujícím 6 bilionů amerických dolarů. Na devizovém trhu se nakupují a prodávají měny za účelem spekulace, zajištění nebo...

Variabilní a fixní úrokové sazby jsou dva typy úrokových sazeb používaných u úvěrů a půjček. Rozdíl mezi nimi spočívá ve způsobu, jakým jsou tyto úrokové sazby stanoveny a jak se mohou v průběhu trvání půjčky nebo úvěru měnit.

Refinancování je proces, při kterém osoba nebo společnost získá nový úvěr na splacení stávajícího dluhu, často za lepších podmínek než původní úvěr. Cílem refinancování je získat výhodnější podmínky, například nižší úrokové sazby, kratší nebo delší dobu splácení, změnu typu úvěru nebo zlepšení finanční situace.

Bitcoin byl vytvořen v roce 2008, kdy osoba nebo skupina osob pod pseudonymem Satoshi Nakamoto zveřejnila technický dokument známý jako "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System". Tento dokument popisoval, jak by mohla fungovat decentralizovaná digitální měna, která by umožňovala přímé transakce mezi uživateli bez nutnosti centrální autority,...

Pyramidová hra (známá také jako Ponziho schéma nebo "letadlo") je nezákonný podvodný způsob investování, při kterém jsou investorům slibovány vysoké zisky v krátkém časovém období. Tento typ podvodu je pojmenován po Charlesi Ponzim, který se proslavil svým podvodným schématem ve 20. letech 20. století.