Jak se zbavit role ručitele za půjčku

11.06.2022

Ručitel úvěru je při poskytování úvěru osobou značného významu. Proto každý, kdo souhlasí s tím, že bude ručitelem ve vztahu k osobě, která získává úvěr, přebírá nezanedbatelnou odpovědnost. Být něčí ručitel by nemělo být chápáno jako pouhé zdvořilostní gesto, ale jako odpovědnost, která vystavuje danou osobu riziku, že bude muset čerpat ze svého majetku, aby napravila případné selhání držitele půjčky.

Ručitel úvěru
Ručitel úvěru

Abychom plně pochopili, co se rozumí ručitelem za úvěr, lze uvést, že bankovní instituce se při poskytování úvěru mohou chránit proti případnému nesplácení dvěma různými způsoby: zastavením nemovitosti jménem dlužníka nebo ručením. Ručení zahrnuje jmenování ručitele, odborně nazývaného aval, tj. osoby, která souhlasí s tím, že banka může čerpat z jejích ekonomických zdrojů v případě, že se držitel úvěru ukáže jako nesolventní. Jedná se o nemalou odpovědnost, a proto je velmi důležité, aby si ručitel byl plně vědom kroku, který činí.

V naprosté většině případů je ručitelem úvěru blízký příbuzný osoby, která získala finanční prostředky. Na druhou stranu si lze jen těžko představit, že by někdo souhlasil s tím, že bude ručitelem osoby, s níž nemá příliš blízký vztah. V každém případě je pro banku míra příbuzenského vztahu, která váže klienta s ručitelem, zcela irelevantní: jediným hlediskem, které se posuzuje, je majetková skladba osoby, která se rozhodne vystupovat jako ručitel. Jak si lze dobře představit, zbavit se funkce ručitele úvěru není snadné, respektive je to něco, co nelze považovat za proveditelné, s výjimkou určitých případů. Především je zajímavé zdůraznit, že vzhledem k tomu, že pro banku je vztah mezi držitelem úvěru a jeho ručitelem zcela irelevantní, neexistují žádné právní okolnosti, které by v tomto smyslu mohly naznačovat automatickou ztrátu role ručitele: představme si například, že by ručitel byl manželem dlužníka a že by se manželé následně rozvedli, ručitelský závazek by stále zůstal aktivní.

Případy, kdy se ručitel může domáhat zproštění této odpovědnosti, se týkají především okolností, kdy se subjekt ocitl v této roli proti své vůli nebo bez náležitého vědomí. Může se například stát, že ručitel byl k převzetí této odpovědnosti donucen, třeba výhrůžkami nebo jinou manipulací; podobně mohl být podpis ručitele na smlouvě získán podvodem. Ručitel se může této odpovědnosti zprostit i v případě padělaného podpisu, ale kromě těchto velmi nepříjemných situací existují i případy, kdy se dotyčná osoba může zprostit funkce ručitele úvěru, i když nedošlo k žádnému podvodu nebo výše uvedeným trestným činům.

Osoba se může sama odvolat z funkce ručitele, pokud se najde nová osoba, která je ochotna ji nahradit, samozřejmě za předpokladu, že i ona si je plně vědoma odpovědnosti, která jí hrozí, a není k podpisu přiměna nátlakem nebo podvodem. Postup nahrazení ručitele musí být proveden se souhlasem majitele půjčky a v žádném případě jej nelze považovat za automatický: i když je pravda, že pro banku je vztah mezi držitelem úvěru a jeho ručitelem zcela irelevantní, v případě, že je požadováno nahrazení ručitele, banka provede své standardní analýzy, aby se ujistila, že daná osoba má ekonomické zdroje nezbytné k tomu, aby byla schopna tuto roli převzít.

Existuje také další možnost, kterou může využít osoba, která se chce zbavit funkce ručitele úvěru, a to splacení poloviny nesplaceného dluhu. Pokud se chcete tímto způsobem zbavit funkce ručitele, je důležité, abyste po splacení poloviny nesplaceného dluhu získali od úvěrové instituce oficiální potvrzení o zproštění ručitelského závazku.

V důsledku úterního raketového útoku Ruska na Ukrajině byla poškozena rozvodna na bělorusko-ukrajinské hranici, která zajišťuje napájení ropovodu Družba, informoval v úterý večer maďarský veřejnoprávní zpravodajský kanál M1. V této souvislosti svolal maďarský premiér Viktor Orbán na večer zasedání Rady obrany.

Neustále o ni slyšíme a víme, jak s ní můžeme zbohatnout. Jak její hodnota stoupá a klesá. Jak je důvěryhodná a nedůvěryhodná. Co přesně je kryptoměna a jak funguje?

Digitalizace plateb způsobila revoluci ve všem, od způsobu, jakým nakupujeme produkty a služby, až po způsob, jakým sdílíme výdaje s přáteli. Bezpečnost, rychlost a pohodlí jsou jen některé z mnoha výhod, díky nimž se virtuální svět stává stále oblíbenější platební metodou.

Je běžné, že si stát půjčuje peníze, když jeho příjmy nestačí na pokrytí rozpočtových potřeb. Vysvětlíme vám, kdy si stát půjčuje peníze, jak to dělá, od koho si půjčuje a jaké jsou nejčastější metody.

Během života je třeba učinit mnoho rozhodnutí. Koupě domu je jednou z nejdůležitějších, mimo jiné proto, že vyžaduje velkou finanční investici. Z tohoto důvodu a vzhledem k finančním důsledkům se vyplatí před jakýmkoli krokem v tomto směru analyzovat, jak ušetřit, aby byla koupě domu "úspornější".